Komt stedelijke vernieuwing 2.0 uit het buitenland?

Je ziet niet zoveel wijken in Nederland grootschalig vernieuwd worden, zoals dat tien jaar geleden overal gebeurde. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te voeren (crisis, tekort aan betaalbare woningen, verhuurderheffing van 1,7 miljard, terughoudendheid met investeringen, gebiedsontwikkeling van onderop, beëindiging ISV-gelden). Deze terughoudendheid speelt echter niet in alle landen. In Denemarken bijvoorbeeld worden achterstandswijken volop, ook fysiek, aangepakt.

In Aarhus, de tweede stad van het land, wordt de wijk Bispehaven vernieuwd, een achterstandswijk met problemen die allemaal bekend voorkomen. Een soort Bijlmermeer in het klein. Ik ben vanuit Platform31 uitgenodigd om mee te denken als expert. Het accent ligt op fysieke en sociale maatregelen in de woonomgeving, nu nog een betonnen overblijfsel van ideeën uit de jaren zestig.

Dat soort wijken kennen we overal in Europa. Wijken die de hooggespannen verwachtingen niet waarmaakten en onderwerp werden van grootschalige ingrepen. De rol van Platform31 in het consortium is om Europese kennis en ervaringen in te brengen in de wijkaanpak.De aanpak wordt betaald door het Deense ministerie, dat een actief wijkenprogramma kent. Denemarken is qua inwonertal een derde van Nederland. In drie grote steden worden acht probleemwijken aangepakt. Voor Bispehaven is circa 25 miljoen euro beschikbaar, los van maatregelen die voor rekening van de gemeente komen.

Frank Wassenberg.Na herstructurering, krachtwijken, prachtwijken, sociale stijging, wooncarrières en wijkenaanpak werd het erg stil in Nederland. De bestuurlijke aandacht verschoof naar sociale problematiek achter de voordeur en door de crisis zagen we sowieso weinig (fysieke) activiteit in de wijk. Hoe gaat het nu met onze voormalige aandachtswijken? Zijn de problemen verdwenen? Wie het tv-programma “Danny zoekt problemen” ziet, wordt niet vrolijk. Is het tijd voor een hernieuwde wijkenaanpak? Een Stedelijke Vernieuwing 2.0?

Platform31 start binnenkort het programma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’, waarin we samen met de steden op zoek gaan naar nieuwe oplossingen, samenwerkings- en financieringsvormen voor aandachtswijken. Het Deense model kan wellicht inspiratie bieden.

 

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *