Lerend vermogen deal-aanpak onderzocht

In dealprogramma’s geven nationale en decentrale overheden en regionale partijen samen invulling aan opgavegericht werken. Deals zijn inmiddels gangbare onderlinge afspraken om gemeenschappelijk vraagstukken op te pakken. Denk aan de City Deals, maar ook Green, Woon, Health en Regio Deals. De gemeenschappelijke deler is dat deals netwerkend werken. Dit werken in netwerken is inmiddels een normale manier van werken geworden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) hebben het leren in netwerken onder de loep genomen. Gekeken is naar netwerken waarin de rijksoverheid in een deal-aanpak participeert als partner met lokale partijen. In deze programma’s geven overheden en regionale partijen samen invulling aan opgavegericht werken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in het essay “Leren institutionaliseren”.

Deal-aanpak voorbeeld voor werken aan transitieopgaven

Dealprogramma’s zijn een voorbeeld van opgavegericht, interbestuurlijk en gebiedsgericht werken. Het leren in dealprogramma’s is illustratief voor het leren over deze manier van werken die de rijksoverheid steeds vaker inzet om samen met andere partijen te werken aan transitieopgaven. Door binnen de rijksoverheid te leren van de ervaringen van deal-aanpakken, voorkom je dat het wiel elke keer opnieuw uitgevonden moet worden. En kan deze manier van werken onderdeel gaan uitmaken van de sturingsmogelijkheden van de rijksoverheid.

Leren in een politiek-bestuurlijke context

In het essay wordt onderstreept dat de praktijk van netwerkend werken vraagt om aandacht voor leren. Leren is belangrijk. Dat zal niemand ontkennen, maar aangezien vaak onduidelijk blijft wat leren oplevert, wat er dan wordt geleerd en hoe leren het politiek geformuleerde doel dichterbij brengt, wordt aan verantwoorden in de politiek-bestuurlijke context vaak meer betekenis gegeven dan aan leren. Hoe kan de overheid omgaan met leren dat wel degelijk relevantie heeft, terwijl de waarde ervan ter discussie staat in een politiek-bestuurlijke context? Een context waarin verantwoorden dominanter is en meer nadruk krijgt dan leren. Het essay schetst hiervoor twee richtingen.

Ten eerste wordt geconcludeerd dat leren in de vorm van een leerstrategie professioneler kan worden vormgegeven. Een leerstrategie zorgt ervoor dat leren een bewust proces is in opgavegericht netwerken. In zo’n strategie is aandacht nodig voor hoe het leren vorm krijgt, waarover geleerd kan worden en over de wijze waarop een lerende werkwijze onderdeel wordt van opgavegericht werken en de organisatievoering in de thuisorganisaties.

Ten tweede kan een prominentere rol gegeven worden aan leren in het beleidsproces, door na te gaan op welke manier leren naast verantwoording kan staan. Bijvoorbeeld door leren uitgangspunt te maken van evalueren en verantwoorden. Als leren het doel van verantwoording is, dan zijn ook prikkels en instrumenten nodig om lerend te kunnen werken.

Leren van interbestuurlijke en gebiedsgerichte aanpakken

Het vormgeven aan leren over een opgavegericht, interbestuurlijk en gebiedsgericht werken, professionaliseert de samenwerking tussen Rijk, regio’s en gebieden. Verschillende deal-vormen kunnen door kennis uit te wisselen – ook over departementen heen – van elkaar leren. Volgens de onderzoekers betekent het ook dat er meer aandacht moet zijn voor het leren van verschillende soorten van opgavegerichte netwerken, zoals deals, interbestuurlijke programma’s en regio-aanpakken. Het is een feit dat het sturen in netwerken de afgelopen jaren aan terrein wint binnen de rijksoverheid. Het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar helpt daarbij.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Pingback: Homepage
 2. Pingback: buy colt firearms
 3. Pingback: dragongaming
 4. Pingback: mcx spear lt
 5. Pingback: Dividend
 6. Pingback: sig mcx spear
 7. Pingback: bonanza178
 8. Pingback: mejaqq
 9. Pingback: 40fakes.com
 10. Pingback: slot
 11. Pingback: magic mushrooms nz
 12. Pingback: fryd disposable
 13. Pingback: togel sdyney
 14. Pingback: vapes
 15. Pingback: Betkick
 16. Pingback: nagaqq poker
 17. Pingback: meja365
 18. Pingback: agen slot
 19. In addition, we see MetaMask swap features that work as aggregators and compare rates from liquidity pools including popular ones such as Uniswap, 1Inch, ParaSwap, and many others. There are some downsides also of MetaMask wallet such as it doesn’t support Bitcoin, you will have to add other supported networks manually. The MetaMask sign in uses third parties to process the fiat money which is a big downfall of this amazing platform. However, MetaMask doesn’t charge account maintenance fees from the users which helps them to end up with more profit. All this thing makes MetaMask the best choice for every crypto investor.

 20. Coinbase is the world’s most trusted cryptocurrency exchange to securely buy, sell, trade, store, and stake crypto.Cryptocurrency Exchange Platforms. Coinbase is the easiest place to buy, sell, and manage your cryptocurrency portfolio. coinb

 21. Discover luxurious living with DLF Homes in Gurgaon, where innovation meets elegance. Our DLF apartments redefine modern living, offering a blend of sophistication and comfort. Explore the epitome of urban lifestyle with DLF’s upcoming projects, promising contemporary design and cutting-edge amenities. Immerse yourself in the charm of DLF properties, meticulously crafted to elevate your living experience.
  https://getdlfhomes.in/

 22. Die sichersten Cold-Storage-Wallets für Kryptosicherheit und finanzielle Unabhängigkeit. Einfache Verwendung, Aufbewahrung und Schutz von Bitcoins. Holen Sie sich die offizielle kostenlose Trezor Wallet für Ihr Android-Handy! Verfolgen Sie sicher Ihre Krypto-Guthaben, verfolgen Sie Einsparungen und erstellen Sie ganz einfach neue Empfangsadressen.

 23. pro Coinbase ist eine Kryptowährungs-Wallet, die von Coinbase, einem großen Kryptowährungsbörsenunternehmen, das 2012 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat, entwickelt und veröffentlicht wird.

 24. pro.coinbase.com ist nicht nur auf Ihrem Mobilgerät verfügbar – es gibt auch eine eigenständige Browsererweiterung in Google Chrome. Während die Verwendung Ihres Telefons für einige Transaktionen, wie z. B. den Kauf von NFTs, ideal sein kann, bevorzugen Sie möglicherweise die Verwendung Ihres Desktops, wenn Sie etwas Komplexeres tun, wie z. B. die Verwendung eines DeFi-Protokolls.

 25. Trezor wallet ist eine Art Software, die dabei hilft, Ihr Hardware-Wallet mit Ihrem Computer zu verbinden. Der Bridge kam 2021 ins Rennen. Diese Software benötigt keine direkte Verbindung, um zu funktionieren. Einmal Wenn Sie es ordnungsgemäß herunterladen, läuft es im Hintergrund. Darüber hinaus erhöht es die Benutzerfreundlichkeit. Sicherheit von potenzielle Online-Bedrohungen und bietet eine schnelle und sichere Kommunikation.
  Trezor wallet

 26. Trezor wallet ist ein Münzverwaltungssystem mit unglaublichen Funktionen und hoher Sicherheit. Der Suites wurden 2021 von der Trezor-Gruppe eingeführt. Aufgrund seiner Einzigartigkeit gewann es über Nacht an Popularität Funktionen und ein starkes Sicherheitssystem, das jedem Anleger sichere Umgebung bietet. Trezor-Suiten Funktioniert mit regulären Trezor-Hardware-Wallets wie Trezor Model One und Trezor Model T. Dies gilt auch gilt als eine der besten Plattformen zur Beseitigung von Phishing-Angriffen und Online-Sicherheitsbedrohungen.
  Trezor wallet