Markt, wetenschap en overheid werken samen aan de digitale stad

Op 27 oktober namen ruim 25 bestuurders tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven in een deel aan een Agenda Stadtafel over ‘De digitale stad van de toekomst’. Dit diner was de tweede in een reeks van Agenda Stadtafels waarin beurtelings een andere stad gastheer is voor een gesprek tussen boegbeelden uit wetenschap, bestuur en bedrijfsleven over een transitie, die de toekomst van steden raakt.

Op uitnodiging van Kajsa Ollongren en Staf Depla, wethouders Economie in Amsterdam en Eindhoven, spraken captains of industry van onder meer Philips en KPN, hoogleraren en een hoogambtelijke afvaardiging van I&M, EZ, AZ en BZK over de impact van digitalisering in de stad.

Digitale transitie

Onder de bezielende leiding van Ruben Maes werd van gedachten gewisseld over de infrastructuur en spelregels die nodig zijn om de digitale transitie goed te doen verlopen. Aan de orde kwamen vraagstukken als: Wat zijn maatschappelijke implicaties van digitalisering op het gebied van privacy of gedragsbeïnvloeding? Welke investeringen zijn nodig om een goed functionerende digitale infrastructuur te bereiken? Door wie is deze infrastructuur te realiseren, te beheren en te besturen? Welke spelregels zijn nodig over de eigendom en het gebruik van data? En wat vraagt het van samenspel tussen bedrijven, inwoners, kennisinstellingen en overheden om hier als land in voorop te willen (blijven) lopen en er ook de vruchten van de nieuwe ontwikkelingen te kunnen plukken?

Versnippering van initiatieven

Uit het debat bleek een gedeelde zorg over de huidige versnippering van initiatieven, waardoor de potenties van digitalisering sterk onderbenut zijn. De uiteenlopende belangen van individuele bedrijven werden scherp verwoord, evenals verschillende zienswijzen op maatschappelijke implicaties. Dit tekent de noodzaak om veel duidelijker stelling te nemen over de kaders waarin steden, Rijk, bedrijven en inwoners samen de digitale stad van de toekomst gaan bouwen.

De uitkomst van het diner is dat beide wethouders het voortouw nemen om concrete voorstellen samen te brengen en verder uit te werken. Bovendien  wordt gekwantificeerd welke publieke investeringen nodig zijn om deze voorstellen verder te brengen.  Hiertoe wordt een initiatiefgroep gevormd met deelnemers uit Amsterdam, Eindhoven, BZK, IenM en EZ, met betrekking van experts binnen en buiten deze tafel.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *