Marktpartijen gaan ook investeren in Rotterdam Zuid

Vijf grote marktpartijen gaan ook een bijdrage leveren aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De partijen doen dit op verzoek van het ministerie van BZK en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De vijf marktpartijen Amvest, Syntrus Achmea, Heijmans, Dura Vermeer, Era Contour hebben hiertoe vandaag een coalitieovereenkomst ondertekend met de corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia en Havensteder en de gemeente Rotterdam. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die op werkbezoek was in Rotterdam Zuid.

Nederland, Rotterdam, 20171127 Minister van BZK Kasja Ollongren bij de ondertekening van een samenwerkingsverband van de Stad Rotterdam. Ook bracht zij een bezoek aan het nieuw gebouwde zwembad in Rotterdam-Zuid. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2017

Minister van BZK Kasja Ollongren bij de ondertekening van een samenwerkingsverband van de Stad Rotterdam. Ook bracht zij een bezoek aan het nieuw gebouwde zwembad in Rotterdam-Zuid. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2017

In de overeenkomst spreken de partijen af om gezamenlijk tweeduizend particuliere woningen grondig aan te pakken. Dit kan door middel van renovatie, samenvoegingen en sloop/nieuwbouw. De tweeduizend particuliere woningen maken deel uit van de enorme woonopgave in Rotterdam Zuid. De ambitie van het NPRZ is om in twintig jaar tijd 23.000 particuliere woningen te verbeteren: 13.000 door woningverbetering door de eigenaren zelf en 10.000 door de eerder genoemde grondige aanpak. Deze aanpak behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus door de woningen te verbouwen, samen te voegen of te herontwikkelen via sloop-nieuwbouw.

Naast de aanpak van de particuliere voorraad wordt door de corporaties overigens ook flink geïnvesteerd in het eigen woningbestand. De corporaties hebben eerder aangegeven in twintig jaar tijd 12.000 sociale huurwoningen op Zuid aan te pakken.

Verkenning

De vijf marktpartijen hebben eerder een verkenning gemaakt van de particuliere woningvoorraad op Zuid. De uitkomst hiervan gaf hen genoeg aanleiding om aan de slag te gaan. Ze gaan nu een business case opzetten in de wijk Carnisse. Deze pilot moet duidelijk maken op welke manier de investeringen van de grote marktpartijen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De aanpak van de particuliere woningvoorraad is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Nederland, Rotterdam, 20171127 Minister van BZK Kasja Ollongren bij de ondertekening van een samenwerkingsverband van de Stad Rotterdam. Ook bracht zij een bezoek aan het nieuw gebouwde zwembad in Rotterdam-Zuid. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2017

Minister van BZK Kasja Ollongren bij de ondertekening van een samenwerkingsverband van de Stad Rotterdam. Ook bracht zij een bezoek aan het nieuw gebouwde zwembad in Rotterdam-Zuid. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2017

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Lijkt zeer interessant, die medewerking van marktpartijen. Ben wel benieuwd wat ze nu echt gaan doen om bij te dragen. Als private ontwikkelaars aan de gang gaan met maatschappelijke opgaven, en ook daadwerkelijk daarin mee-investeren, dan wordt het nog wat op Zuid! Wens jullie alleen in elk geval veel succes en een grenzen verleggend 2018!