Ministerie BZK en Europa Decentraal maken impact Brexit zichtbaar voor gemeenten

Kenniscentrum Europa Decentraal lanceerde op donderdag 13 december de Brexit Impact Scan, die het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde. De tool helpt gemeenten, provincies en waterschappen zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit.

De Brexit Impact Scan wordt in 2019 uitgebreid met nieuwe modules, zodat ook uitvoeringsorganisaties van het Rijk er gebruik van kunnen maken. De tool biedt handelingsperspectieven om adequaat met eventuele negatieve gevolgen van de Brexit om te gaan – of er nu wel of geen ‘deal’ komt, want dat is bij de lancering van de tool nog niet bekend. De Brexit wordt op 29 maart 2019 geëffectueerd.

Fenna Pols, directeur Kenniscentrum Europa Decentraal en Nicolaas Beets, special gezant voor de EU, tonen de Brexit Impact Scan

De Impact Scan kent vier thema’s: internationale samenwerking, interne bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en burgers. Op deze thema’s kan de Brexit namelijk ingrijpen in de praktijk van decentrale overheden. Het doorlopen van de scan biedt inzicht in welke stappen gemeenten, provincies of waterschappen moeten nemen in de voorbereiding op de Brexit en waar ze meer informatie kunnen vinden.

AVG

Een voorbeeld van een mogelijk gevolg van de Brexit is wanneer gemeenten (een deel van) hun administratie bij een databedrijf hebben ondergebracht dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het bedrijf nu aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet, omdat dit een EU-verordening is, kan dit na de Brexit veranderen. De Brexit Impact Scan toont organisaties hoe met deze en andere kwesties om te gaan.

De Brexit Impact Scan is te vinden op de website van Europa Decentraal. Daar kunnen bezoekers zich tevens aanmelden voor een Brexit-alert; dan ontvangen ze wekelijks updates over Brexit-ontwikkelingen die voor hun organisatie relevant zijn.

Bekijk de introductievideo van Europa Decentraal:

 

Alle scenario’s

Nicolaas Beets is Speciaal gezant voor de Europese Agenda Stad en met de directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) opdrachtgever voor de Brexit Impact Scan: “De gevolgen van de Brexit zijn nog niet bekend en het is zaak om ons op alle scenario’s voor te bereiden. De Brexit zal in elk geval gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de 45.000 Britten die in Nederland wonen, werken en studeren. Maar ook voor ondernemers en voor gemeenten die samenwerken met Britse bedrijven en organisaties. We kunnen daarom alvast nagaan waar we met Britten samenwerken en waar we alert op moeten zijn. Daarvoor is nu onder andere de Brexit Impact Scan ontwikkeld, die gemeenten, waterschappen en provincies hier bij ondersteunt”. Coördinerend beleidsmedewerker Freek van Krevel van KIEM vult aan: “De tool is er vooral om bewustwording op gang te brengen. Loop contracten na, kijk waar je contacten hebt, maak een plan. Sommige overheden zijn daar al heel ver in, maar een aantal wellicht nog niet.”

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) lanceerde onlangs ook een Brexit Impact Scan. Deze helpt bedrijven zich voor te bereiden op de Brexit. Dit is dus een gelijknamige, maar andere tool. Wilt u zich voorbereiden op de Brexit en meer inzicht krijgen in de gevolgen voor uw bedrijf? De Impact Scan van het RVO vindt u hier.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *