Nederlandse steden willen meer en beter samenwerken in stedelijke regio’s

De bestuurders van de Nederlandse steden willen meer en beter samenwerken met de Rijksoverheid in stedelijke regio’s. Ze doen daarvoor voorstellen in een brief aan de ministers van BZK en LNV. Dat meldt de VNG in een persbericht.

De brief is opgesteld op de Dag van de Stad afgelopen 30 oktober en ondertekend door voorzitter Jan van Zanen van de VNG, voorzitter Fred Crone van de G32, Piet Litjens namens de G4 en voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW.

In de brief staat hoe stedelijke regio’s met maatschappelijke opgave aan de slag willen gaan.

  • Per regio moet de inhoudelijke opgave centraal staan (niet de departementale indeling).
  • Stedelijke verdichting en het aantrekkelijk maken van binnensteden vragen aandacht. Dit hangt samen met mobiliteit en de energietransitie. Daarnaast is een samenhangende aanpak nodig in het sociaal domein om tweedeling te voorkomen. De steden het financiële en beleidsmatige ruimte nodig om te kunnen doen wat nodig is.
  • Praktijkvoorbeelden uit de stedelijke regio’s moeten leidend zijn. De steden willen voortbouwen op de City Deal-aanpak waarin een aantal regio’s nieuwe oplossingen uitproberen waar de andere van leren. Een deel van de financiering moet worden ingericht voor regionale knelpunten, waarbij de beste plannen als eerste aan bod komen.

Bron: VNG

1 bijlage

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *