Nieuwe versie TEEBstad.nl

Stadsgroen. Foto: Flickr Creative Commons/Rijk Willemse.

De website www.TEEBstad.nl komt deze zomer beschikbaar als onderdeel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, een wereldwijd initiatief om de waarde van de natuur zichtbaar te maken bij besluitvorming. Het is onderdeel van de City Deal Waarden van groen en water in de stad.

Wat is de TEEB-stadtool?

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is in 2013 door een aantal marktpartijen de TEEB-stadtool gelanceerd, een vrij toegankelijke online tool waarmee eenvoudig de baten van groenblauwe maatregelen in de stad zichtbaar worden gemaakt. Wat levert het op voor onze leefomgeving als we de daken vergroenen, extra bomen planten in het park of langs de straat, of het regenwater opvangen in de stadsvijver?

In 2016 heeft EZ in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om deze site onder te brengen bij de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) en door te ontwikkelen tot een locatiespecifieke tool. Deze doorontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met gebruikers en kennispartijen in de City Deal ‘Waarden van groen en water in de stad’.

Wat verandert er?

De nieuwe site wordt in lijn gebracht met de Rijkshuisstijl en zal voldoen aan de laatste normen voor informatiebeveiliging die het Rijk stelt aan haar websites. We hebben ons ingespannen om verder zo weinig mogelijk te veranderen, zodat u als gebruiker zo min mogelijk ‘last’ heeft van deze overdracht. De nieuwe site ziet er grotendeels hetzelfde uit, alle informatieteksten, figuren en rekenregels zijn dezelfde, en de scenario’s die u mogelijk heeft ingevoerd zijn gewoon beschikbaar.

Hoe gaat het verder?

Na deze eerste stap, de bestaande website onder de hoede van de ANK brengen, volgt een traject dat in elk geval tot 2018 zal duren en waarin de TEEB-stadtool wordt doorontwikkeld. Dit houdt in dat de huidige baatberekeningen worden geactualiseerd en aangevuld op basis van de behoeftes van gebruikers en beschikbare kennis. Dit type berekeningen levert nuttige informatie in de planvormingsfase.

Daarnaast krijgt de tool een vervolgstap die meer locatiespecifiek de baten berekent. De tool wordt daarmee complexer, dus het gebruik ervan zal meer tijd vergen omdat meer gedetailleerde gegevens moeten worden aangeleverd, maar het levert een nauwkeurigere schatting van de baten op. Deze berekeningen leveren informatie die relevant is in de besluitvormingsfase.

Hier vind je meer informatie over de TEEB-stadtool en de City Deal.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *