Nijmegen doet het echt samen in de City Deal

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Een verbinding met de stad is altijd belangrijk geweest voor de Radboud Universiteit, vertellen rector Han van Krieken en beleidsmedewerker onderwijs Sigrid Bleize. Met de City Deal Kennis Maken is de samenwerking met andere hoger onderwijsinstellingen ook versterkt. De volgende stap is het aanhaken van het mbo.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Cultuur & Communityvorming en Externe Verbinding.

Wat ziet u gebeuren in Nijmegen en binnen uw universiteit?

Van Krieken: “In het verleden hebben we ons gericht op onze internationale positie in onderwijs en onderzoek, maar we hebben ook altijd gezegd dat we als universiteit ook juist die lokale omgeving belangrijk vinden, dus de stad Nijmegen en de regio. Daar nemen we onze verantwoordelijkheid. Ook de verbindingen tussen de verschillende onderwijsinstellingen in de stad vinden we heel erg belangrijk. Dat ze connecties hebben met mensen uit het hbo en mbo, het liefst in een lerende setting, is voor onze studenten heel erg goed voor hun opleiding, maar ook voor hun latere werkzaamheden. Dat zijn de dingen die ons aanspreken in de City Deal, en wat bij ons dan ook aan het groeien is, aan het ontstaan is.”

Waar hebben jullie de accenten op gelegd?

Van Krieken: “Een van de dingen die we vanaf het begin hebben geprobeerd te regelen is om de samenwerking met andere instellingen structureel te maken. Dan beklijft het. Dat hebben we nu gedaan met onze opleiding pedagogische wetenschappen, waar dit een onderdeel is geworden van het curriculum. Het gevolg is dat de studenten elk jaar een aantal studenten van andere opleidingen ontmoeten rondom een thema of opdracht, en daarmee aan slag gaan. Het is bijzonder te zien wanneer al die verschillende typen studenten samenwerken en elkaars krachten leren kennen. Wat een hbo-student kan, kan een universitair student niet en omgekeerd.”

Dus studenten gaan in die cursus de wijk in?

Sigrid Bleize

Sigrid Bleize.

Bleize: “Ja. Het is bij ons een vaste cursus in het curriculum, in het B1 en B2, en heet ‘Kennis in Praktijk’. Daarmee gaan de studenten pedagogische wetenschappen de praktijk in. Een van de keuzes die ze kunnen maken is het City Deal project in Nijmegen-Noord, waarin kind en jeugd centraal staan, thema’s die centraal staan in deze Vinex-wijk. Elk jaar staat er weer een groep studenten klaar om in die wijk aan de slag te gaan. Dat is mooi, het geeft een continu karakter. Zo kun je ook echt wat opbouwen in de wijk. De wijkprofessionals weten dat de studenten komen en kunnen daarop bouwen. We zorgen ook voor een goede overdracht van de verschillende studentengroepen. Omdat het continu is kun je ook echt impact creëren in de wijk.”

Waar houden de studenten zich mee bezig?

Bleize: “Omdat scholen en de wijkprofessionals zijn aangehaakt gaat het in de cursus echt om thema’s die uit de wijk komen. In dit geval dus over kind en jeugd. Omdat de overdracht goed is worden er geen thema’s dubbel gedaan. Zo bouw je voort op datgene wat eerdere studenten al hebben onderzocht of gedaan. Dat wordt weer opgepakt en een stukje verder gebracht. Elke keer doet er een werkgroep van ongeveer 15 studenten mee.”

Van Krieken: “Belangrijk element in de cursus is dat dit echt een belangrijke leeromgeving is. We zoeken echt omgevingen waar studenten leren in een context. Onze biologen doen dat bijvoorbeeld hier in de Ooijpolder, waar langdurige experimenten lopen over duurzame landbouw en waterbeheersing. De hogeschool heeft in verschillende wijken in een buurthuis of in een jongerencentrum ruimtes gecreëerd, van waaruit studenten activiteiten ondernemen, leerwerkplekken noemen ze dat. Daar zoeken we aansluiting bij met onze studenten. Zo komen ze in delen van de stad, waar ze anders niet zouden komen, en waar ze met bewoners aan de slag gaan. Juist zo’n plek, die er altijd is en waar een kop koffie kan worden gedronken, biedt een natuurlijke manier om elkaar te vinden.”

Hoe is de samenwerking met de partners?

Bleize: “Ik denk dat de kracht van de City Deal projecten juist ligt in die verbinding met de wijkprofessionals, die vanuit de gemeente en welzijn actief zijn. Daarmee voorkom je dat er een groep studenten wordt gedropt in de wijk, die nog niks weet over wat er speelt en weer hetzelfde gaat doen. We proberen ook de opbrengsten van de studenten te borgen bij de gemeente, zodat er ook echt op wordt voortgebouwd. Anders wordt zo’n wijk ook wel studentenmoe. Dat houden we in het overleg met de partners scherp in de gaten. We organiseren daarom vanuit de City Deal ontbijtsessies in de betreffende wijken, waar we echt bewust werken aan het netwerk. Daar bespreken we wat er leeft in die wijk en hoe de kennisinstellingen daar een bijdrage aan kunnen leveren. De ene keer is de gemeente daar heel sturend in, de andere kant zijn het de bewoners zelf.”

Hoe willen jullie de City Deal verder doorontwikkelen in Nijmegen?

Han van Krieken

Han van Krieken.

Van Krieken: “ Het aanhaken van het ROC is nog vrij recent, ik hoop dat dat echt nog verder een slag krijgt. Als je kijkt hoe professionals werken in de praktijk, -of dat nu in het ziekenhuis is of in de wijken-, zijn het altijd mbo’ers, hbo’ers en wo’ers die gezamenlijk problematiek aanpakken. Ze moeten elkaars taal ook leren spreken dus is heel goed zijn dat de ROC’s erbij komen. De eerste plannen zijn gemaakt. Ten tweede zijn er allerlei andere initiatieven in de stad, die parallel lopen en waar we bij kunnen aanhaken. Zo is er bijvoorbeeld het programma ‘Ieder Talent Telt’, een stichting waarin de kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, maar ook mbo, hbo en wij in samenwerken en proberen projectmatig een aantal dingen aan te pakken. Dit soort verbindingen willen we wat steviger maken om niet dubbel werk te doen en om elkaar te versterken. Dat is een uitdaging voor het komend jaar.”

Bleize: “Voor de komende twee jaar stellen we ook op de Radboud Universiteit een kwartiermaker aan voor de City Deal. Die krijgt de taak voor drie dagen in de week om het echt dieper de organisatie in te krijgen, en dus bij nog meer opleidingen een plek te vinden, zodat meer studenten concreet aan de slag gaan met City Deal projecten. Het mooie in Nijmegen is dat we het als gezamenlijk team doen dus. Practice what you preach dus. Iedere partner heeft een eigen City Deal-persoon. Verder laten we dit jaar onderzoek doen, vanuit de CDKM onderzoeksregeling, door Judith Stoep naar het City Deal-project in Nijmegen-noord. Wat gebeurt er allemaal precies, en wat is het effect ervan? Halen studenten hun leerdoelen? Dat zal in mei volgend jaar klaar zijn.”

Wat willen jullie het City Deal Kennis Maken netwerk meegeven vanuit Nijmegen?

Van Krieken: “Ik denk echt dat het meerwaarde heeft door het onderdeel te maken van het curriculum. Als je een tijdelijke subsidie of programma een succes is, hoe ga je dan verder? Het is goed na te denken over structurele oplossingen. Belangrijk is het dat het zowel geen top-down, als ook geen bottom-up project is. Zowel de bestuurders, zoals de wethouders en onderwijsbestuurders, maar juist ook de mensen in het veld. moeten elkaar weten te vinden. Ook belangrijk is dat je kijkt wat leeft er op dit moment in de stad. Hoe sluit je daarbij aan? Nijmegen is een hele andere stad dan bijvoorbeeld Leiden, waar ik ook heb gewerkt en gewoond. Daarom is het zo mooi dat het programma gericht is op de eigen stad.”

Wat zien jullie graag nog verder ontwikkelen bij de landelijke City Deal?  

Van Krieken: “Het ideeën uitwisselen met andere steden tijdens de bijeenkomsten vind ik heel erg belangrijk. Wat lukt bij jullie wel en bij ons niet, en andersom. Maar wat eigenlijk nog beter is wanneer mensen ook mislukkingen delen. Daar leer je net even wat meer van. Dat vinden we niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat wel een interessante toevoeging kan zijn voor de City Deal bijeenkomsten. Daar zou ik graag wat meer ruimte aan geven. Ik heb als medisch specialist ooit op een congres een sessie gedaan, die heette My Worst Mistakes and what I learned from them en dat was zwaar overtekend. Iedereen wilde er naartoe. Ik had gelukkig vier of vijf mensen gevonden die durfden te vertellen over fouten. In de medische wereld ligt dat nogal gevoelig, je mag toch geen fouten maken? De dilemma’s horen van anderen is minstens zo interessant als elkaars succesverhalen horen. Wij organiseren in 2021 de landelijke Kennisdelingsdag van de CDKM. Misschien moeten we maar een ronde hier aan wijden? Verder zijn we echt trots zijn dat we in Nijmegen het ROC hebben aangehaakt. Dat is echt een mooie samenwerking. Op de meeste plekken is dat nog niet zo. We zouden als voorwaarde bij City Deal projecten kunnen stellen dat het ROC aanhaakt. Er is nu nog een kloof tussen mbo en de andere hoger onderwijsinstellingen. Het zou goed zijn als die wordt geslecht.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *