Nijmegen en kennisinstellingen werken City Deal uit tot lokale uitvoeringsagenda

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Bestuurders van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tekenden op 5 april een intentieverklaring. Samen gaan zij de landelijke city deal Kennis Maken tot een lokale uitvoeringsagenda uitwerken.

De City Deal Kennis Maken is in februari ondertekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
9 gemeenten, 9 universiteiten en 9 hogescholen. Deze negen universiteitssteden zetten als koplopers dit jaar een duurzaam regionaal samenwerkingsverband op, als voorbeeld voor andere steden.

Het doel is dat gemeenten, universiteiten en hogescholen samen maatschappelijke vraagstukken in steden gaan aanpakken. Door de kennis en vaardigheden van onderzoekers, docenten en studenten in de praktijk te benutten, wordt samen met de overheid gewerkt aan wetenschappelijk onderbouwd beleid (‘evidence based policy’). Daarmee wordt de stad een rijke leeromgeving en proeftuin voor studenten.

De Nijmeegse partners gaan verkennen of ook Arnhem, regiogemeenten en ArtEZ hogeschool voor de kunsten zich bij de samenwerking willen aansluiten.

Lees meer op de sites van Nijmegen en de HAN.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *