NRC belicht succes City Deal Inclusieve stad in ontkokeren hulpverlening sociaal domein

In de NRC van 26 maart wordt aandacht besteed aan de problemen die de wijkteams die in 80 procent van de gemeenten actief zijn, kunnen ervaren doordat gemeenten nog vaak verschillende ‘potjes’ hebben voor jeugdzorg, ouderenzorg en werk. De onlangs afgeronde City Deal Inclusieve Stad, waarin Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad experimenten uitvoerden om zonder meerkosten burgers beter en integraal te helpen, wordt daarin genoemd als een positieve uitzondering, waarbij de meerwaarde van integrale budgetten voor wijkteams wordt aangetoond.

Voormalig projectleider van de City Deal Hans Weggemans, schetst dat wijkteams in veel gemeenten moeten ‘shoppen in de verticale kolommen’, om geld voor hulpbehoevende burgers los te krijgen.
In het artikel wordt het aanstellen van één ‘wethouder sociaal domein’ geopperd als een oplossing om bureaucratische hobbels weg te nemen. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van het vervolg dat de City Deal Inclusieve Stad krijgt, met nieuwe experimenten, ook in andere steden als Amsterdam. Tilburg, Den Haag en Delft.

Lees het artikel ‘Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen’ op NRC.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *