Onderzoek naar vergrijzing in Tanthof

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Bewoners en professionals in gesprek aan een grote tafel vol met post-it briefjes tijdens de kennismarkt van het stadslab Vergrijzing op 7 februari

In Delft komt er een onderzoek naar de vergrijzing in de Delftse wijk Tanthof. Docenten en studenten van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de TU Delft gaan in een zogenoemd stadslab samen aan de slag. Ook de gemeente, maatschappelijke organisaties én bewoners doen mee. Ze gaan problemen, kansen én oplossingen in kaart brengen. “Ik ben ervan overtuigd als je met elkaar nadenkt over de vraagstukken in de wijk, je heel creatieve en inventieve ideeën kunt ontwikkelen”, zei burgemeester Marja van Bijsterveldt bij de aftrap van het stadslab.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Cultuur & Communityvorming en Externe Verbinding.

Kennis en talent

In het stadslab gaan de partijen met elkaar samenwerken om meer inzicht te krijgen in het vraagstuk en oplossingen te testen. Het stadslab komt voort uit de City Deal Kennis Maken Delft. Daarin zetten de drie kennisinstellingen en de gemeente zich sinds twee jaar in voor kennis- en talentontwikkeling. “De ervaring leert dat zo’n samenwerking interessante verbindingen oplevert tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk”, aldus Gerben Helleman van het stadslab.

Aan elkaar koppelen

Belangrijkste doelen zijn de samenwerking stimuleren en vragen van bewoners, de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen te koppelen aan docenten en opleidingen. Op die manier kunnen studenten met praktijkgerichte opdrachten aan de slag. Dat is goed voor hun ontwikkeling, maar ook goed voor de wijkbewoners. Het levert immers nieuwe inzichten op. Ook de gemeente Delft wil haar voordeel doen met de kennis en uitkomsten.

Kinderen het huis uit

Op dit moment is bijna een op de vijf inwoners van Tanthof 65 jaar of ouder. De woonwijk uit de jaren tachtig en negentig telt veel eengezinswoningen. Er wonen veel mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn. Door de vergrijzing spelen er diverse vraagstukken, zoals: hoe kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen? Welke voorzieningen zijn nodig om te voldoen aan het groeiende aantal ouderen? Hoe voorkom je vereenzaming? Maar ook vragen van vitale ouderen die hoog opgeleid zijn en goed bij kas zitten, komen aan bod.

Verrassend goed en concreet

“De uitkomsten van een eerste workshop met tachtig bewoners waren verrassend goed en concreet”, aldus Reinout Kleinhans, universitair hoofddocent aan de TU Delft. Hij zag direct mogelijkheden voor een project. Daarin gaan studenten de precieze woonwensen onder de ouderen in Tanthof in kaart brengen. Ook de andere workshops leverden ideeën voor onderzoek op. Wijkbewoner Marianne Jurg: “Ik vind de aanpak met de kennisinstellingen heel positief. Zij hebben de kennis in huis, wij zijn maar leken. Hier wil ik de komende jaren bij betrokken blijven. Dit is in elk geval een goede start.”

Praktische resultaten

“Ik weet zeker dat we hier praktische resultaten uithalen”, vond Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport. Het viel haar op dat veel bewoners per se in Tanthof willen blijven wonen. “Dat is bijzonder.” Technische hulpmiddelen zijn volgens haar onmisbaar om mensen langer thuis te laten wonen. “Die moeten we beter en meer gebruiken. Dan gaat het niet alleen om stabiel internet, maar ook om toepassingen in huis. Docenten en bijvoorbeeld zorginstelling Ipse de Bruggen hebben daar al veel ervaring mee, dus daar kunnen we met elkaar veel van leren.”

1 bijlage

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *