Oude ambachten en nieuwe technieken helpen Leeuwarder coronavraagstukken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Leeuwarden
Leeuwarden. Foto: Pieter Verbeek.

Hoe blijf je als museum interactief in deze coronatijd? Hoe handhaaf je in een stadspark wanneer het lekker weer is en mensen willen genieten? Studenten van hogeschool NHL Stenden, het Friesland College werkten samen aan deze vragen in de Corona Challenge van de City Deal Kennis Maken Leeuwarden. Dat deden ze ook met studenten uit Valencia en Bulgarije.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Studenten en Externe Verbinding.

Met Leeuwarden als City Lab zijn vijftien jonge denkers, doeners en makers op 9 oktober aan de slag gegaan in drie Corona Challenges. De eerste was een opdracht van het Fries Natuur Museum. Dit museum bestaat voor een groot deel uit aanraak-activiteiten voor kinderen. Hoe kan het museum deze interactiviteit handhaven in Coronatijd? Het tweede vraagstuk kwam van de gemeente Leeuwaren zelf. Die wilde weten hoe Stadshandhaving Prinsentuin tegelijkertijd de coronaregels kon handhaven én de leuke sfeer van het park kon behouden.

Het derde vraagstuk kwam van de winkeliers van de Nieuwe Oosterstraat, ook wel bekend als B-Street. Sinds de coronatijd staan hier veel zwerffietsen, achtergelaten door studenten die weer tijdelijk bij hun ouders gingen wonen. Wat is een duurzame, groene manier om de fietsen op te ruimten? Kunnen we de fietsen hergebruiken?

De Corona Challenge was opgezet om in post-corona oplossingen te bedenken voor deze stedelijke vraagstukken. Helaas haalde actualiteit het weer in. Door nieuwe coronamaatregelen moest de samenwerking grotendeels verhuizen naar een online omgeving in plaats van de Leeuwarder maakplaatsen D’Lab en Frisian Design Factory, waar de studenten zouden samenwerken. Uiteindelijk werd het een hybride event. Op 23 oktober konden de studenten hun ideeën pitchen op de Dag van de Duurzaamheid tijdens een event.

craft your future

Oude ambachten en nieuwe technieken

De Challenges zijn een samenwerking met Learning Hub Friesland, een partij die nog niet eerder was aangehaakt bij de City Deal Kennis Maken in Leeuwarden. Deze stichting faciliteert Europese samenwerking voor scholen in Friesland, legt Erna van der Werff uit, directeur en medeoprichter. “Europa biedt veel kansen voor docenten en studenten maar van alle regio’s maakt Friesland nog het minst gebruik van de financiering hiervoor. Daarom zijn wij gestart en zoeken wij naar thema’s die spelen in de regio. Waar liggen ambities en uitdagingen om internationale projecten mee te op te zetten?”

De Corona Challenge is dan ook opgezet volgens de uitgangspunten van Craft Your Future, een van de programma’s van het Learning Hub Friesland, waarin het Friesland College samenwerkt met de Polytechnische Universiteit van Valencia (hbo) en een oude ambachtsschool in Tryavna, Bulgarije. Centraal in Craft Your Future staan vakmanschap en ambacht als bron voor innovatie en duurzaamheid: het hergebruik van traditionele ambachten gecombineerd met nieuwe technieken in een circulaire economie. “Wat kunnen we leren van het vakmanschap van toen voor de vraagstukken waar we nu tegenaan lopen?”, licht Van der Werff toe. In de Corona Challenge gold dat voor de drie vraagstukken, waarmee de studenten in Leeuwarden aan de slag gingen. De internationale studenten uit Bulgarije en Spanje dachten actief van afstand mee.

Samenwerking

Erna Van der Werff, Learning Hub Friesland.

Erna Van der Werff, Learning Hub Friesland.

De samenwerking tussen de City Deal Kennis Maken Leeuwarden en de Learning Hub is afgelopen zomer gestart toen Van der Werff in contact kwam met Roland Kuipers (NHL Stenden) en Corrie Ponne (gemeente Leeuwarden). Alle drie waren ze enthousiast om samen te werken. Van der Werff: “We hebben al langer de wens om samen te werken met NHL Stenden. Dit was onze kans om iets moois op te zetten.” Voor de City Deal Kennis Maken was dit een mooie kans om zichzelf goed in de praktijk neer te zetten, stelt Ponne. “Dit was een mooie gelegenheid om het concept, de naam, en het idee van de City Deal meer bekendheid te geven. Met de Corona Challenge konden we bedrijven en andere partijen laten kennismaken met de werkwijze en hoe het eraan toegaat in de City Deal. De Corona Challenge heeft het multidisciplinair en multi-level samenwerken goed laten zien in de praktijk.”

Kuipers: “Wat het Learning Hub verder toevoegt is het internationale aspect. We werken nu samen met andere regio’s in Europa. Dat deden we nog niet in Friesland. Er was echt een gap. Daar sluit dit goed op aan.”

Input van studenten

Wat leverde de Challenge op? “Er ontstond een mooie, open en constructieve samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen en studenten uit Spanje en Bulgarije. De studenten waren erg enthousiast”, kijkt Van der Werff terug. “Door de verscherpte coronamaatregelen werd een flink appèl gedaan op ons doorzettingsvermogen, inventiviteit en de bereidheid tot samenwerken. Maar dat heeft goed uitgepakt.”

De drie opdrachtgevers, die de Challenges inbrachten, waren erg blij met de input van de studenten. Zo hadden de studenten voor het Fries Natuur Museum een prototype gemaakt via een 3D printer van een stokje waarmee je coronavrij de touchscreens kan bedienen in het museum. Dat kon meteen worden getest en verder ontwikkeld.

De foto toont een lachende Corrie Ponne

Corrie Ponne, gemeente Leeuwarden.

“Bij de twee andere Challenges waren de opdrachtgevers onder de indruk van de denk- en organisatiekracht van de studenten en waren ze blij verrast over hoe samenwerking met studenten kan verlopen”, vertelt Ponne. “Het is belangrijk om dat soort signalen te delen om zo ook de impact van de gedachte van de City Deal te vergroten.”

Voor het park bedachten de studenten een app om bezoekers te helpen om 1,5 meter afstand te bewaren. Ook kan je bij de ingang van het park een QR-code scannen om te zien hoeveel mensen in het park zijn. Ponne: “Om eenzaamheid tegen te gaan heeft de app ook een chatfunctie waarmee je in contact kan komen met anderen in het park, die je niet kent. Zonder dichtbij elkaar te komen. Het idee erachter is dat veel mensen de hele dag eenzaam thuis en in het park in contact met anderen kunnen komen. Dat hoorde niet bij de opdracht, maar dat hebben de studenten zelf erbij bedacht. Dat is echt mooi.” Voor de winkelstraat bedachten de studenten een bankje gemaakt van fietsen, waarop je goed afstand kan houden.

Over eigen grens kijken

Een onverwachte uitkomst is ook dat zelfs in coronatijd, waarin het grootste gedeelte van de activiteiten online plaatsvindt, op 23 oktober een voor studenten inspirerend event kon worden georganiseerd, voegt Van der Werff toe. “Wij zijn overtuigd dat het multidisciplinaire en multi-level karakter van het event hieraan ten grondslag ligt. Niet alleen hbo en mbo studenten, -van opleidingen variërend van European Studies tot Media, Games & IT en Creatief Vakman-, maar ook bedrijfsleven, culturele sector en overheid waren betrokken. Studenten leren hierdoor over hun eigen ‘hokje’ heen te kijken en ongeacht hun opleiding en niveau, samen te werken met verschillende disciplines. Dit zijn waardevolle competenties voor hun toekomst.  Wij zouden dit in ons werkveld ook vaker cross-cultureel moeten werken. Over onze grenzen heen kijken.”

een lachende Roland Jan Kuipers

Roland Kuipers, NHL Stenden.

Over grenzen gesproken, ook de samenwerking met de Spaanse en Bulgaarse studenten verliep goed. “Frappant was hoe de verschillende landen anders omgingen met corona”, vertelt Kuipers. “In Bulgarije waren ze er niet echt mee bezig, terwijl de Spaanse studenten een hele strenge lockdown achter de rug hadden. Zo zie je dat het ook anders kan in Europa. We zijn in ons doel geslaagd. De Corona Challenge is een goed voorbeeld van hoe samenwerken met andere partijen goed werkt en dat het goede ideeën oplevert. Learning Hub Friesland heeft met haar aanstekelijke enthousiaste wijze van organiseren en inzet van internationale contacten een nieuw accent aan de City Deal Kennis Maken gegeven. Dat smaakt naar meer. Ik hoop dat we in april en mei een nieuwe ronde Challenges kunnen doen, en dan echt fysiek bij elkaar te komen.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *