Planning

Opzetten netwerk (tot half maart 2020)

We zetten een netwerk op van bedrijven, overheden, burgerbewegingen, kennisinstellingen en andere organisaties, zodat de hele quadruple helix vertegenwoordigd is. Met dit netwerk starten we de ontwerpfase in het voorjaar. Maar ook daarna kunnen er natuurlijk nieuwe partijen aanhaken. Om impact te kunnen hebben, willen we graag dat ten minste 20 partijen meedoen. Maar ook dat de partijen die meedoen, dit uit overtuiging en met volle inzet doen. Bij het bouwen van het netwerk werken het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40 en de Future City Foundation intensief samen. Daarnaast werken we intensief samen met relevante organisaties in binnen- en buitenland zoals de FIWARE Foundation en de VNG.

Verkennen (maart – november 2020)

In het voorjaar van 2020 verkennen we welke tools we willen ontwikkelen en hoe we dat doen. Daartoe organiseren we maandelijks een bijeenkomst waarin een van de bovenstaande ontwerpprincipes behandelen. Per ontwerpprincipe bepalen we welke drie tools nodig. Dit dus resulteert in minimaal twaalf te ontwikkelen tools. Om te bepalen welke dit zijn, ontwikkelen we een toetsingskader, waaraan we potentiële tools toetsen. We stellen vervolgens met de partners een longlist op van tools die we nodig hebben. Via deskresearch in binnen- en buitenland onderzoeken we welke tools al bestaan. We gaan aan de slag met tools die nog niet bestaan. En we kunnen er voor kiezen om tools die al zijn ontwikkeld, maar nog niet zijn getoetst verder te ontwikkelen en toetsen.

Per ontwerpprincipe stellen we vervolgens een ontwerpteam samen, waarin City Deal partners met elkaar werken aan de tools. Ook schrijven we rondom per ontwerpprincipe een plan van aanpak met een begroting voor de ontwikkelfase. Een partner van de City Deal kan aan meerdere ontwerpteams deelnemen. We sluiten deze fase af met het tekenen van de City Deal begin december 2020.

Ontwikkel-, toets- en implementatiefase (november 2020 – voorjaar 2022)

De verschillende tools willen we direct testen in de gemeenten die deelnemen aan de City Deal. Het liefst in bestaande projecten. Zo maken deelnemers werk met werk. Daarvoor zetten we netwerk op van kopgroepgemeenten. Elke gemeente is betrokken bij het testen van minimaal zes (van de twaalf) tools.

Borgingsfase (vanaf voorjaar 2022)

In de laatste fase van de City Deal ontwikkelen we trainingen rondom de ontwikkelde tools. Zo zorgen we voor een goede implementatie van de tools. Ons doel is om de kennis die we ontwikkelen te delen met andere gemeenten om zo impact te hebben. Daarbij werken we samen met VNG.

naar de City Deal