Publieke feedbackronde geopend voor Europese actieplannen Huisvesting, Circulaire Economie en Banen & Vaardigheden

De Europese partnerschappen Housing, Circular Economy en Jobs & Skills nodigen geïnteresseerde en belanghebbende partijen uit om via de website van Futurium feedback te leveren op hun concept-actieplannen. In het geval van Circular Economy betreft de consultatie vier nieuwe actiepunten die aan het actieplan zijn toegevoegd. In de actieplannen worden knelpunten geïdentificeerd en concrete oplossingen voorgesteld. De feedback verrijkt het actieplan dat in zijn definitieve versie door de lidstaten zal worden goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van het directoraat-generaal van Urban Matters (DGUM) van de Europese Commissie.

Feedback op de actieplannen van de drie Europese Partnerschappen kan worden ingediend tot 4 september.

Innovatief Aanbesteden en Klimaatadaptatie

Wie nog input wil leveren op de actieplannen van de partnerschappen Public Procurement of Climate Adaptation moet aanzienlijk sneller in de pen klimmen: de publieke feedbackronde voor deze actieplannen eindigt op respectievelijk 5 augustus en 17 augustus.

Over de Europese Partnerschappen

De Europese Partnerschappen komen voort uit de Europese Agenda Stad, die in 2016 met het Pact van Amsterdam onder Nederlands EU-voorzitterschap is gelanceerd. In de partnerschappen werken europese steden en regio’s, samen met lidstaten, de Europese Commissie en maatschappelijke organisaties aan de grote opgaven van de EU, die zich veelal in steden het sterkste tonen. Er zijn momenteel twaalf partnerschappen actief en er zijn nog twee in voorbereiding. Lees meer over de Europese Agenda Stad.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *