PXL Breekt Uit!

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Op 26 april sloten de Hogeschool PXL in Hasselt en twintig middelbare scholen de deuren: studenten en leerlingen kregen onderwijs in de stad. In totaal spreidden vijftienduizend studenten en leerlingen zich uit over de stad Hasselt en haar omgeving. Een mooi voorbeeld van het inzetten van de stad als leeromgeving. Wij van de City  liepen deze dag mee met Wouter Hustinx, onderzoekshoofd van het PXL-expertisecentrum Onderwijsinnovatie, en brengen in deze nieuwsbrief verslag uit.

Het motto van Hogeschool PXL is ‘de hogeschool met het netwerk’. Gemotiveerd door het idee dat studenten onderwijs zouden krijgen in dit netwerk, zij het in het beroepsveld of onderwijs via het digitale netwerk, ontstond in 2015 het idee van PXL Breekt Uit. Vier weken voordat deze dag plaats zou moeten vinden, berichtte het hogeschoolbestuur de PXL-medewerkers en -studenten dat vier weken later de deuren van de hogeschool twee dagen lang dicht zouden zijn. Door deze korte termijn stuitte het idee wel op wat weerstand bij docenten, ook omdat deze datum erg dicht in de buurt van de toetsmomenten lag. Inmiddels is het 2018 en heeft PXL hiervan geleerd: het moment voor PXL Breekt Uit is een paar weken naar voren gehaald en PXL Breekt Uit is een terugkerend evenement dat in de academische kalender is opgenomen. Docenten weten dat deze dag gaat komen en hebben de tijd voor hun studenten iets moois te organiseren. Ieder jaar heeft PXL Breekt Uit een thema. Vorig jaar was het thema ‘het grijze goud’ waarbij alle studenten iets met ouderen gingen doen. Dit jaar is het thema ‘loopbaan’ en worden er ook voor het eerst leerlingen van de middelbare school betrokken bij PXL Breekt Uit.

Het idee van PXL Breekt Uit is dat alle gebouwen van de hogeschool hun deuren sluiten, zodat studenten onderwijs krijgen dichtbij de praktijk waar zij later zullen gaan werken. Dit sluit ook aan bij de onderwijsmissie van deze hogeschool. PXL richt zich op samenwerking, multidisciplinariteit, ondernemend en innovatief onderwijs en een combinatie van empathie en passie. Docenten bepalen zelf op welke manier zij hun ‘uitgebroken onderwijs’ vormgeven. De ene docent organiseert een bedrijfsbezoek, een andere opleiding laat studenten een opdracht uitvoeren voor de politie.

Het veldhospitaal

Onze dag begint bij het zogenoemde ‘veldhospitaal’, waar een rampoefening buiten een voormalig verzorgingstehuis was opgezet waar duizenden studenten ‘healthcare’ aan deelnamen. Meerdere tenten waren opgezet op het gras, waar studenten in aanraking kwamen met wondverzorging, verloskunde, reanimatie en opereren. Met schmink werden griezelig echt lijkende wonden gegrimeerd en mochten studenten deze vervolgens verzorgen. Ook aanwezig waren het Rode Kruis en de plaatselijke brandweer: zij evacueerden ‘slachtoffers’ van enkele verdiepingen hoog. Op mijn vraag of het niet ontzettend moeilijk was om dit te organiseren, antwoordde Wouter: “Het is misschien juist wel makkelijker om zoiets grootschaligs te organiseren, dan om voor iedere klas ‘healthcare’ iets anders te organiseren. Op deze manier zijn alle studenten ondergebracht op één plek en kan de organisatie verdeeld worden over meerdere docenten.”

Na het veldhospitaal begaven we ons naar de techcampus. In het gebouw van LIMTEC, een opleidingsverstrekker voor de metaal- en technologiesector, begeleidden docenten-in-opleiding leerlingen bij allerlei technische activiteiten, zoals een wetenschapsquiz, het bouwen van een muziekrobot en het bouwen van een chainreaction. Eén van de aanwezige docenten vertelde: “Dit is een uitdagende opdracht voor de studenten: zelf staan zij vaker voor onderbouwleerlingen, maar nu begeleiden zij bovenbouwleerlingen. Die zijn toch iets meer inhoudelijk geïnteresseerd. Wat ik wel jammer vind aan vandaag is dat we niet al mijn studenten mee konden laten doen, omdat er maar een paar plekken waren voor de begeleiders. Dat wil ik volgend jaar anders.” Een andere kant van dit verhaal is dat ook niet alle studenten in staat zijn om mee te doen, Wouter: “Veel studenten zijn in deze periode bezig met stages en kunnen niet zomaar een dag weg van stage. Een mogelijkheid is dan bijvoorbeeld om studenten een opdracht mee te geven die zij op hun stageplek uit kunnen voeren. Studenten die in opleiding zijn voor docent gaan vandaag hun begeleider interviewen over hun loopbaan. Deze filmpjes worden vervolgens gebundeld tot een mooi eindproduct waarin leraren vertellen over hun loopbaan.”

Onze reis vervolgde zich naar de Corda Campus, waar op een oud industrieterrein allerlei start-ups zijn gevestigd. In één van de vorige edities van PXL Breekt Uit hebben de IT-opleidingen een activiteit georganiseerd op deze campus, waarna deze opleidingen permanente vestigingsruimte kregen aangeboden in dit gebouw. Zo werken studenten dus in een omgeving waar zij in direct contact staan met de professionals. Een docent vertelt: “Laatst had een student van mij een vraag, waarvan ik wist dat een professional in het gebouw er ook mee bezig was. Toen hebben wij hem erbij gehaald en zo het vraagstuk opgelost! Het is zo’n voordeel om in dit gebouw te zitten.” PXL Breekt Uit leidt dus zeker ook tot duurzame opbrengsten.

Studenten aan de slag op de Corda Campus

Het laatste bezoek is aan de politie, waar eerstejaars studenten van de opleiding communicatie een opdracht hebben gekregen. Groepjes studenten gaan de strijd aan om de beste campagne te bedenken die autorijden onder invloed van drugs moet ontmoedigen. Aan het eind van de dag mag ieder groepje zijn idee pitchen voor een jury met daarin onder andere de burgemeester van Hasselt en een vertegenwoordiger van Pukkelpop. Op het spel staat een handdruk van de burgemeester, maar ook gratis kaartjes voor Pukkelpop! Wouter vertelt waarom dit juist voor eerstejaars studenten een mooie opdracht is: “Je zou denken dat deze opdracht meer geschikt is voor derdejaars: zij zullen waarschijnlijk een beter product opleveren, omdat zij meer ervaring en kennis hebben. Maar zo’n opdracht is juist voor eerstejaars ongelooflijk leerzaam! Met de feedback die zij nu krijgen, kunnen zij hun hele opleiding nog aan de slag.” Eén van de studenten vertelt: “Wij hebben een idee waarvan we denken dat het aanslaat bij de politie, maar de docenten vermoeden van niet. Nu zijn we in overleg of wij achter ons idee blijven staan, ervan uitgaande dat wij de doelgroep beter begrijpen, of dat wij ons idee gaan aanpassen aan de wensen van de docenten.”

Om het communitygevoel aan te wakkeren, kreeg iedere deelnemer een polsbandje van PXL Breekt Uit. Wie een selfie postte met #pxlbreektuit en er de meeste likes mee scoorde, won een uitstapje naar een pretpark. De social media van Hogeschool PXL ligt tijdens PXL Breekt Uit volledig in handen van Moonfish, een marketing- en communicatiebureau dat gerund wordt door PXL-studenten.

PXL Breekt Uit is een mooi voorbeeld van het motto dat wij al regelmatig horen in de interviews: “Gewoon doen!” Binnen vier weken werd de eerste editie op poten gezet en nu, vier jaar later, is PXL Breekt Uit een begrip.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *