Roadmap Next Economy gepresenteerd als best practice

De afgelopen zomer is de Roadmap Next Economy in Bratislava (Slowakije) gepresenteerd als een van de best practices van Smart Cities in Europa. Slowakije is per 1 juli voorzitter van de Raad van de Europese Unie, als opvolger van Nederland. 

Ingrid van Engelshoven (wethouder Den Haag en voorzitter bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Jeremy Rifkin (Amerikaans econoom en consultant van de Roadmap Next Economy) presenteerden op 9 juli gezamenlijk de tussenstand van de Roadmap Next Economy van de metropoolregio Rotterdam Den Haag, die eind 2016 in definitieve vorm wordt opgeleverd.

Verbondenheid

“Dat we in zes maanden tijd deze Roadmap hebben opgesteld is een klein wonder. Ik heb nog nooit zoveel verbondenheid gezien tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid”, zei Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en pionier van de Roadmap Next Economy eerder in de zomer op de Executive Seminar in het Luxor Theater, waar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de visie op de economie van de toekomst presenteerde.

Rotmans is verheugd met de totstandkoming van de Roadmap, maar benadrukt ook de urgentie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de economie fundamenteel te veranderen. “We bevinden ons nu in de chaos van de overgangsfase, het moment om zaken aan te passen. Dus vier de chaos, voorkom dat de regio een economisch mausoleum wordt en ontwikkel de nieuwe economie in plaats van vast te houden aan de oude economie.”

City Deal

De Roadmap Next Economy werd vorig jaar december als eerste City Deal in het kader van Agenda Stad gesloten. De Roadmap is nu voor 80 procent voltooid. De komende periode zal in het teken staan van consultatie in de regio en het voltooien van het definitieve document.

De ondertekening van de City deal. Op de foto van links naar rechts: secretaris-generaal Richard van Zwol (BZK), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (PZH), minister Henk Kamp (EZ), voorzitter Ab van der Touw (EPZ) en wethouder Ingrid van Engelshoven (MRDH).

De ondertekening van de City deal. Op de foto van links naar rechts: secretaris-generaal Richard van Zwol (BZK), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (PZH), minister Henk Kamp (EZ), voorzitter Ab van der Touw (EPZ) en wethouder Ingrid van Engelshoven (MRDH).

In deze City Deal, die werd ondertekend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK, committeren partijen zich aan het economische strategietraject ‘Roadmap Next Economy’. De roadmap moet de acties en investeringen beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de metropoolregio.

Lees meer over de Roadmap Next Economy en de ideeën van Rotmans en Rifkin daarover.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *