Samenwerken voor betere steden in Europa

‘Steden zijn broedplaatsen van creativiteit en innovatie. Ze stimuleren ons denken en onze creativiteit”, sprak minister Kajsa Ollongren op het CITIES Forum 2017 in Rotterdam. Op deze Europese conferentie rond stedelijk beleid stond de Europese Agenda Stad centraal. De minister liet weten trots te zijn op wat allemaal is bereikt sinds het Pact van Amsterdam. “Want nu staat de stad als economische motor op de Europese agenda.”

Het CITIES Forum, een van de belangrijkste conferenties op het gebied van stedelijk beleid in Europa, vond op 27 en 28 november plaats in Rotterdam. Deze derde editie van de tweedaagse conferentie, tweejaarlijkse georganiseerd door de Europese Commissie, vond voor het eerst plaats buiten Brussel. De ruim 500 bezoekers bestonden uit bestuurders, belanghebbenden en ambtenaren van Europese steden, regio’s, nationale overheden en andere relevante organisaties zoals bedrijfsleven, kennisstellingen en Ngo’s.

Programma CITIES Forum

Het CITIES Forum richtte zich op de geboekte resultaten, uitdagingen en de toekomstige richting van de Europese Agenda stad. Sinds het goedkeuren van het Pact van Amsterdam tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016, zijn er twaalf thematische partnerschappen gestart, waarin vertegenwoordigers van steden, Europese Commissie en lidstaten samenwerken aan stedelijke thema’s. De eerste Partnerschappen hebben al de eerste actieplannen opgeleverd met concrete aanbevelingen ter verbetering van EU-beleid. Tijdens het CITIES Forum presenteerden de partnerschappen in workshops hun resultaten tot nu toe. Ook stond de verbinding tussen de Europese Agenda Stad en de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 en de “New Urban Agenda” van de Verenigde Naties centraal tijdens het CITIES Forum. Tijdens de conferentie presenteerden de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank ook een nieuw ‘Advisory and Investment Platform for Cities’. Dit platform biedt steden ondersteuning  bij het ontwerpen, plannen en uitvoeren van hun investeringsstrategieën. Ook zal dit platform steden bijstaan met technisch en financieel advies op maat, onder andere op het gebied van innovatieve financieringsmogelijkheden.

De stad als motor voor duurzame ontwikkeling

Nederland, Rotterdam, 20171127 Burgemeester Ahmed Aboutaleb als keynote speaker op het City Forum 2017 Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2017De sprekers tijdens het openingsprogramma waren van hoog niveau. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, noemde steden aanjagers van transities. Aan de hand van voorbeelden, waaronder de transitie in de energiesector, de opkomst van 3D print technologie en de gevolgen voor de Rotterdamse haven en de werkgelegenheid, benadrukte hij dat steden faciliteren mensen, en dat toekomstgerichte visie en actie essentieel is, maar dat dit ook een andere rol van de publieke sector vergt.

Corina Crețu , Europees Commissaris van Regionaal en Stedelijk beleid, sprak veel lof uit voor de rol van Nederland bij de totstandkoming van het Pact van Amsterdam en de Europese Agenda Stad. Ze stond ook stil bij wijlen burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en roemde zijn rol bij de totstandkoming van de Europese Agenda Stad. Ook benadrukte zij de waarde van de Europese Agenda Stad. “Met de Europese Agenda Stad is er een nieuwe aanpak ontstaan van stedelijk beleid maken, dicht op de dagelijkse praktijk van burgers in streden”, sprak ze.

Joan Clos (uitvoerend directeur van UN-Habitat) ging in op de wereldwijde ontwikkelingen op het vlak van verstedelijking. In zijn betoog ging hij op de positieve samenhang tussen ontwikkeling en verstedelijking.

Op het CITIES Forum heeft de Europese Commissie een rapport gepresenteerd aan de Europese Raad over de voortgang van Europese Agenda Stad, dat vrij compact weergeeft wat sinds de ondertekening van het Pact van Amsterdam in mei 2016 bereikt is. Ook bevat het voorbeelden van concrete acties die uit de Actieplannen van de Partnerschappen voortkomen. Lees het rapport.

Samenwerking over grenzen heen

Nederland, Rotterdam, 20171127 Minister van BZK Kasja Ollongren als keynote speaker tijdens het City Forum 2017 Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2017Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, sprak over de kracht en de veranderende rol van de steden. Als er naar steden gekeken wordt, kijk je ook naar omliggende regio’s en samenwerking over de grenzen heen. Iets dat in Nederland ook gebeurd met City Deals, die deels model hebben gestaan voor de Partnerschappen. Ze pleitte voor het behoud van het momentum voor de Europese Agenda Stad, en benadrukte het belang dat de Europese Commissie en lidstaten de Europese Agenda Stad blijven steunen, met het oog op het ten einde lopen van de termijn van de huidige Commissie in 2019. De minister sprak daarnaast de hoop uit dat de Partnerschappen op korte termijn tot concrete verbeteringen in EU-beleid leiden. Ook betoogde de minister dat Europese fondsen in de toekomst vereenvoudigd worden en een meer integrale benadering hebben, zodat steden deze fondsen beter kunnen benutten.

Voor meer informatie over deze conferentie en de Europese agenda stad:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *