Stadsmakers roepen op tot sociale innovatie en samenwerking

Tegelijk met de informele ministeriele bijeenkomst vond ook in Amsterdam de City Makers Summit in Amsterdam plaats. Meer dan 600 stadsmakers uit 150 Europese steden stelden samen een agenda op onder de naam de (Im)pact of Amsterdam. Die presenteerden ze 30 mei buiten de informele ministeriele bijeenkomst voor de Europese Agenda Stad.

Organisaties van inwoners van Europese steden, sociale entrepreneurs en kennisinstituten kunnen als stadmakers bijdragen aan de Europese Agenda Stad. De afgelopen week zijn meer 500 stadsmakers uit ruim 100 steden betrokken geweest bij het opstellen van de stadsmakers agenda.

Transitie van steden

Op de (Im)pact of Amsterdam staan een aantal punten, waarvan de stadsmakers vinden dat ze nodig zijn voor de transitie van steden. De agenda bevat een vijftiental punten die de stadsmakers meegeven aan de ministers. Ze vragen hen onder meer de vitale rol te erkennen die stadsmakers spelen om sociale innovatie te stimuleren, om de stad te co-creëren met de verschillende stakeholders. Van stadsmakers, sociale innovators, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Verder vragen ze om informatie en data te openen en te delen en dat ze zich verbinden met initiatieven van stadsmakers.

Verbinden van mensen en instituten

Namens de stadsmakers waren Amalia Zepou, viceburgemeester van Athene, en Charlot Schans van Pakhuis de Zwijger bij de bijeenkomst met EU-burgemeesters in het Scheepvaartmuseum, om daar de boodschap namens stadsmakers over te dragen. “Stadsmakers kunnen lokale autoriteiten betere overheden helpen worden”, stelde Zepou. “Bestuur heeft meer en meer te maken met het faciliteren van verbindingen tussen mensen en instituten, in plaats van het vasthouden aan formele machtsposities. In deze context werken in heel Europa duizenden burgers en sociale entrepreneurs continu aan betere leefomstandigheden in steden, door lokale initiatieven en nieuwe collectiviteit. Dit is een onmisbare bron van kennis voor onze overheden.”

De beweging van stadsmakers brengt dit aan het oppervlakte, zo richtte Zepou zich verder aan de ministers. “Jullie zijn degenen die nu bepalen welke kant de transitie op gaat. Jullie vervullen de rol van pioniers en we dringen er bij u op aan de volgende stap te nemen en u zich te committeren om meer ruimte creëren voor initiatieven en voor stadsmakers. Steden in Europa beginnen steeds meer hun waardevolle input te waarderen. Athene is niet de enige. Het gaat verder dan top down en bottom-up. Het gaat om samen.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Prachtig initiatief! We trekken het Europese project EIP Water City Blueprints met dezelfde doelstelling steden beoordelen en best practices uitwisselen. Zie onze website. 50 steden al beoordeeld