Steden in Europa – Feiten en cijfers over de stad

CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad.

In dat kader presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag de infographic-publicatie ‘Cities in Europe/Cities in the Netherlands’ en het essay ‘De innovatieve stad’.

Steden zijn van levensbelang voor de toekomst van Europa. “Ze beschikken over unieke culturele en architectonische kwaliteiten, sterke krachten van de sociale integratie en uitzonderlijke mogelijkheden voor de economische ontwikkeling”. Zo omschrijft het Handvest van Leipzig over duurzame Europese steden (EU, 2007) ze. Bovendien zijn steden centra van macht, kennis, innovatie en integratie. Juist in steden kunnen we grote stappen richting duurzaamheid maken. Hun bevolkingsdichtheid zorgt voor meer energie-efficiënte vormen van huisvesting, vervoer en dienstverlening.

Serieuze ambities

Veel steden in Europa laten serieuze ambities en inspanningen zien om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tegelijkertijd kampen deze zelfde steden weer met andere problemen, zoals een gebrek aan betaalbare huisvesting, werkloosheid en armoede. Bovendien hebben veel steden dezelfde problemen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersopstoppingen, slechte luchtkwaliteit en de effecten van de klimaatverandering.

Cities in Europe

In het rapport Cities in Europe zet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de gegevens van Europese steden en een aantal belangrijke stedelijke problemen op een rij. Deze zijn ook prominent te vinden op de Europese Agenda Stad. Cities in Europe bevat 13 infographics die overzichtelijk de feiten en cijfers laten zien van de recente stedelijke ontwikkelingen in het kader van de Europa 2020-strategie en de Europese Agenda Stad. De steden worden met elkaar vergeleken en de recente trends worden beschreven, zoals die in migratie, risico’s van stedelijke armoede en de verschillen tussen stad en platteland in groei van de werkgelegenheid.

Verder zijn de volgende vragen onderzocht: welke steden kennen een sterke groei van de bevolking, BBP en de werkgelegenheid? Zijn de groeipercentages gerelateerd aan de omvang van de agglomeraties? In welke steden kent de bevolking een hoge mate van tevredenheid over de kwaliteit van het leven? En welke steden lopen achter?

Het rapport bestaat uit twee delen. Het ene deel, Cities in Europe, kijkt naar steden in Europees verband. Het andere deel, Cities in the Netherlands, beschrijft de stedelijke ontwikkelingen in Nederland in het kader van de Nederlandse Agenda Stad. De publicatie is gemaakt op verzoek van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en is vandaag op de conferentie van EU-ministers over de Europese Agenda Stad gepresenteerd.

 

Cities_in_Europe_01

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Ik hen laatst gehoord dat het verlagen van de Co2 in een stad door het instellen van eurozones zorgt voor een aanzuigkracht van Co2 uit omliggende gebieden. Hierdoor is het Co2 gehalte hoger dan voor de eurozone. Ook daalt de temperatuur in een stad waardoor er een verplaatsing van warme lucht plaatsvind naar het koudere gedeelte. Communicerende vaten. Kortom, je zult vergaande maatregelingen moeten nemen om dit daadwerkelijk te realiseren. Zoals nu ingezet lukt dat nooit voor 2020. Bijvoorbeeld: vervuilende vrachtwagens worsen geweerd uit Nederland maar in Afrika rijden de vervuilende vrachtwagens met euro 0 rustig door. Alsof biven Afrika geen ozon laag is.