‘Students of the campus’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Om grootstedelijke thema’s op een nieuwe manier aan te pakken, slaan steden en kennisinstellingen de handen ineen. Steden en kennisinstellingen kunnen immers veel van elkaar leren. De ambitie om meer samenwerking te laten plaatsvinden tussen de kennisinstellingen en de stedelingen vloeit voort vanuit het gedachtegoed van de engaged university: de betrokken kennisinstelling staat middenin de samenleving en betrekt bewoners, ondernemers en andere partners actief bij het vergaren en overbrengen van nieuwe kennis. Meedoen aan onderzoeken, samen evenementen organiseren voor de buurt en het vergroten van buurtcohesie behoren tot de mogelijkheden om dit te bereiken.

À la Humans of New York, een populaire fotoblog over inwoners van New York, maken we portretten die een kijkje geven in de ervaringen van verschillende groepen mensen met de engaged university. Vorige maand spraken we bewoners die dichtbij een campus van een kennisinstelling wonen. Deze maand hebben we portretten gemaakt van studenten. Hoe komen studenten in contact met de stad? Hoe ervaren studenten de ambities van hun kennisinstellingen om meer in contact te staan met de omgeving?

Foto: Bas Nieuwenhuizen

“Momenteel werk ik vanuit de Hogeschool Leiden aan een onderzoek naar compassie in de stad. De doelgroep hiervoor is vrij breed, namelijk inwoners van Leiden. Ik kom dus in contact met verschillende mensen van verschillende organisaties. Dit project doe ik in opdracht van de gemeente Leiden. De samenwerking is heel erg goed. We kunnen altijd in gesprek met de gemeente als we ergens tegenaan lopen. Welke meerwaarde ik zie in het project? Het is goed dat studenten en mensen in de stad met elkaar in contact komen. Het zijn toch soms twee gescheiden werelden. Wat ik ervan vind dat ik door school de maatschappij in wordt gestuurd? Ik vind het goed. Ik zou ook een keer de vrijheid willen om zelf een opdrachtgever te benaderen. Ik wil bijvoorbeeld graag mensen helpen bij het ontdekken van hun kwaliteiten en hoe ze deze kunnen inzetten. Door zelf een opdrachtgever te zoeken raak ik nog meer gemotiveerd om de samenwerking aan te gaan. Op deze manier doorloop ik zelf het hele proces. Dat maakt de opdracht nog leuker.”

Foto: Bas Nieuwenhuizen

“Als student in Leiden ben ik vanuit de Hogeschool nooit echt in contact gekomen met de bewoners van de buurt rondom de campus. Ik ben momenteel wel vanuit het vak ‘Sociaal Ondernemen’ bezig met een onderzoek naar wat het betekent om een goede buur te zijn. Hiervoor gaan wij een Leidse wijk in. Wat ik van het contact vind met de buurt, bedrijven en de gemeente? Ik vind het leuk om die contacten te leggen. Zo doe ik meteen ervaring op in de praktijk. Een ander voorbeeld van een project waarbij ik in contact kwam met mensen buiten de hogeschool, is vanuit het vak ‘Ondernemerschap’. Daarbij deed ik een opdracht voor het het Ministerie van Financiën. Ik moest een product ontwikkelen voor jongeren waarmee zij leren om goed met geld om te gaan. Deze ervaringen zijn belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ik leer zo tijdens mijn studie hoe ik mij presenteer als professional. Je kan dat presenteren wel heel vaak oefenen in een klaslokaal, maar je leert het pas echt door te doen in de praktijk.”

Foto: Bas Nieuwenhuizen

“Bij mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening wordt benadrukt dat je een vraagstuk vanuit zoveel mogelijk perspectieven moet bekijken. Om meer van die perspectieven te horen, worden wij voor projecten ook de straat op gestuurd. Zo hebben wij interviews afgenomen onder inwoners . Het leukste is om mensen aan te spreken uit verschillende lagen van de samenleving. Voor projecten kom ik ook in contact met mensen die nadenken vanuit wisselende perspectieven. Zo heb ik gesproken met een ggz-hulpverlener, een jongere die hulp kreeg vanuit de ggz, maar ook met de gemeente Amsterdam. Het biedt informatie dat je niet uit de boeken haalt. Het leeft veel meer. Of ik een tip heb voor de hogeschool voor meer contact met de praktijk? Er worden veel symposia en congressen georganiseerd in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Deze gaan bijvoorbeeld over jongeren in de schuldhulpverlening. Vaak zijn deze niet toegankelijk voor studenten. Ik zou graag zien dat deze toegankelijker en zichtbaarder worden voor de studenten. Studenten kunnen daar meer contacten leggen.”

Foto: Bas Nieuwenhuizen

“Hoe brengt de Hogeschool van Amsterdam mij als student in contact met de maatschappij? Bij het vak ‘Online Tools’ werk ik aan het ontwerpen van een gedragscampagne op Facebook. In samenwerking met het Van Gogh Museum ontwerp ik met mijn groepje een campagne om meer online engagement van de bezoekers van de Facebookpagina te genereren. Dit is een van de weinige voorbeelden waarbij studenten echt buiten school aan de slag gaan. Er zijn ook andere manieren waarop ik als student betrokken ben bij maatschappelijke actualiteiten. Ik word geconfronteerd met grootstedelijke problematieken, zoals het teveel aan Airbnb-accommodaties of overgewicht onder jongeren. Deze problematieken behandelen we vooral theoretisch. Of ik een tip heb voor de hogeschool? Ik zou meer diversiteit willen in de vraagstukken. Er zijn veel kleine sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar wij ook aan kunnen werken. Dus minder actualiteiten van het nieuws, meer kleinere problematieken. Een voorbeeld is hoe de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen binnen een stadsdeel versterkt kan worden. Een laatste tip is om te kijken naar hoe dit het beste in te passen is binnen de vakken, zodat het niet teveel wordt.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *