Terugblik Nacht van de Leraar 2018

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

De Nacht van de Leraar beleeft dit jaar zijn derde editie. In het gebouw van mboRijnland aan de Breestraat in Leiden vindt dit festijn plaats. Bijna vierhonderd  deelnemers komen samen. Meer dan de helft is leraar. Anderen zijn onder meer studenten en leden van verschillende onderwijsraden. Zij komen samen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Het thema van dit jaar is Ruimte & Tijd. Veel leraren geven aan meer eigenaarschap over hun lessen te willen nemen. Maar hoe neem je meer eigenaarschap in het drukke bestaan als leraar? Om antwoord te vinden op deze vraag is ruimte en tijd nodig. Dit is dan ook waar volop aandacht aan is besteed tijdens deze Nacht van de Leraar 2018.

Een korte sfeerimpressie

Via de grote schuifdeur betreed men het ruimtelijke atrium van de school. Bij de deur staan de studenten van mboRijnland om iedereen te verwelkomen. Aan het einde van het atrium is de inschrijfbalie waar iedereen zich kan inschrijven voor twee sessies. Er is keuze uit drie programmalijnen, Ruimte & Tijd voor: jezelf, de ander en de omgeving. Ik schrijf mij in voor de sessies: Faalplezier van Maarten Willms, en Richt je op de ander van Fadie Hanna. Er wordt goed voor de deelnemers en sprekers gezorgd. De buffets bieden voor elk wat wils. De dinerende mensen verspreiden zich. Oude bekenden ontmoeten elkaar en er worden nieuwe contacten gelegd. Ik begeef mij naar het atrium en schuif aan bij twee deelnemers. Een daarvan is Annemarie Thomassen van het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden (ICLON). Zij is een van de grondleggers van de Nacht van de Leraar en organiseerde de eerste editie in 2016. Tegen het einde van het diner wordt iedereen verzocht om zich naar de kantine te begeven. Hier vindt de aftrap van de Nacht van de Leraar 2018 plaats.

Een start met een boodschap

Wethouder onderwijs Paul Dirkse geeft het startschot voor deze editie. Hij kondigt aan dat er veel tijd en ruimte is gereserveerd voor de deelnemers deze nacht. Pabo-onderwijsmanager Jan Jaap Hubeek van Hogeschool Leiden deelt een voor hem inspirerende quote. Zijn boodschap, op zijn Leids vertaald, luidt: “Kleur professioneel buiten de lijntjes”. Daarmee nodigde Jan Jaap de deelnemers uit om buiten de kaders te denken en te handelen. Na een flashmob van leerlingen van het Rudolf Steiner College volgt er een aantal sprekers; Sander Dankelman (PO-Raad), Paul Rosemöller (VO-Raad), Rini Romme (MBO-Raad) en Theo Douma (Curriculum.nu). De sprekers schetsen de huidige situatie binnen de verschillende soorten onderwijs. Over één ding zijn zij het in elk geval eens: “Neem vooral de ruimte om jezelf te ontwikkelen en de tijd om deze nacht in al zijn potentie te benutten.”

“De diepere betekenis van het onderwijs, ontstaat tussen de regels door”

– Jan Jaap Hubeek

Ruimte en tijd

De nacht is ingericht naar het principe van de open space. Dit kenmerkt zich onder andere door de grote van de fysieke vrije ruimte. Er is veel plek om te staan, te zitten of zelfs te liggen. Daarnaast is er ook veel vrijheid voor deelnemers om zelf invulling aan de nacht te geven. Zo zijn er de eerder genoemde sessies, maar ook vijf loketten waarbij men in gesprek kan gaan: Individueel advies voor onderwijsplannen, Curriculum.nu, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, JESRijnland. De gehele avond door zijn er twee informatiepunten over het gebruik van Minecraft in het onderwijs en coachingmethodieken om meer uit de ruimte en tijd in het onderwijs te halen.

Sessieleider en deelnemer: wat is hun ervaring geweest met de Nacht van de Leraar?

Maarten Willms, sessieleider Faalplezier: “Tijdens de nacht van de leraar zie ik enthousiaste collega’s die de tijd en ruimte nemen om van elkaar te leren. Als sessieleider krijg ik veel energie van leraren die zich binnen en buiten de klas inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit laat zien dat leraren uit verschillende sectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs), met een gemeenschappelijk doel en gezamenlijke inzet veel kunnen bereiken voor de ontwikkeling van het onderwijs.”

Leny Baas, deelnemer en programmaleider Honoursprogramma Hogeschool Leiden: “De organisatie heeft een goed gevoel voor vormgeving. Dat maakt dat ik mij welkom voel en ervaar dat er aandacht is besteed aan het creëren van ruimte en tijd. Door de kleine groepen in de sessies ontstond er makkelijk contact tussen mij en de anderen. Ik heb hierdoor weer veel nieuwe mensen leren kennen.”

Opbrengsten

De Nacht van de Leraar is een nacht geweest waar deelnemers ontdekten wat Ruimte & Tijd betekent voor hun eigen onderwijs. Het open space karakter droeg bij aan deze ervaring. Deelnemers hebben elkaar ontmoet, hun netwerk verbreed. Zij hebben inspiratie en ideeën opgedaan voor in hun lessen. Evenementen als de Nacht van de Leraar dragen hierdoor bij aan de ontwikkeling van samenwerkingen tussen mensen en organisaties. Het onderwijs is een levendige wereld waarin veel blijft veranderen. Om bij te blijven in deze veranderingen en deze eigen te maken, hebben de deelnemers deze Nacht van de Leraar 2018 kunnen ervaren wat Ruimte & Tijd daarin kan betekenen.

Foto: Leraren aan de slag tijdens Nacht van de Leraar | Fotograaf: Frank Hoyink

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *