Utrecht werkt aan slimme en gezonde stad in living lab

Het Rijk, provincie en gemeente Utrecht hebben maandag 6 juni de intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’ getekend. Daarmee willen de partijen op innovatieve wijze samenwerken aan een schoon, aantrekkelijk en leefbaar nieuw centrum voor de Domstad.

Staatssecretaris Sharon Dijksma Dijksma van Infrastructuur en Milieu tekende de Living Lab samen met een vertegenwoordiger namens staatssecretaris van Dam (Ministerie van EZ),  gedeputeerde Mariëtte Pennarts (Provincie Utrecht) en wethouder Victor Everhardt (gemeente Utrecht).

Deze opening markeert een andere, open en innovatieve manier van werken aan een gezonde stad. Gezonde stedelijke ontwikkeling geldt als een motor van duurzame economische groei. De ondertekening nodigt (stads)partijen uit om die ontwikkeling verder aan te jagen. De regio Utrecht werkt, samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, bewoners en het Rijk, aan het permanent verbeteren van de leefbaarheid in en rondom de stad. Dat doet zij niet alleen vanuit een klassieke, opdrachtgevende rol, maar de partijen zoeken naar nieuwe oplossingen, in ontwerp én uitvoering. Denken en doen. Gebiedsontwikkeling als een levend laboratorium.

Wethouder Everhardt en staatssecretaris Dijksma presenteren het Stadslab. Foto: Twitter/Ministerie I&M.

Het Nieuwe Centrum

Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. De stad groeit in enkele decennia van 300.000 naar 400.000 inwoners en de stadsregio naar 1 miljoen bewoners. Dit vergt een systeemsprong van de stad en omgeving. Zo heeft de regio te maken met forse groeicijfers in het Openbaar Vervoer. Het fietsverkeer in Utrecht groeit met 4 procent per jaar. Utrecht is tegelijk de meest competitieve regio van Europa en een intieme, ‘walkable city’. Utrecht investeert langs drie strategische lijnen in zijn hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht: via de gezonde mens, de gezonde leefomgeving en de gezonde economie.  Het kloppend hart in de systeemsprong van stad en regio Utrecht is het Nieuwe Centrum van Utrecht.

Gezonde verstedelijking

In het vernieuwde Stadslab richt de samenwerking zich concreet  op een duurzame, gezonde ontwikkeling voor Het Nieuwe Centrum van Utrecht.  Hoe ziet een hoog-stedelijke leefomgeving er uit, waar ruimte is voor het spelende kind, de zakelijke reiziger en recreërende bezoeker? Hoe verdeel je de schaarse stadsruimte tussen fietsers, voetgangers en auto’s? Hoe bouw én behoud je een vitaal centrum? Utrecht wil zich ontwikkelen als een nationaal en internationaal toonbeeld van Healthy Urban Living. Het Stadslab, ook de gezamenlijke werkruimte van Living Lab ‘Slimme en Gezonde Stad’, is te vinden op de 2e etage van het Stadskantoor Utrecht. Deze etage is tijdens openingstijden van het Stadskantoor voor publiek toegankelijk.

Meer weten over het Nieuwe Centrum van Utrecht? Kijk deze video van de Gemeente Utrecht, waarin onder meer wethouder Everhardt en ex-minister Jacqueline Cramer aan het woord zijn:

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *