Vacature: City Deal Vitale Binnensteden zoekt verbindende en daadkrachtige programmacoördinator

De City Deal Vitale Binnensteden die dit jaar van start gaat, is voor de looptijd van de deal – vier jaar – op zoek naar een programmacoördinator voor 3-4 dagen per week. Heb jij een ruimtelijk-economische achtergrond en affiniteit met stedelijke transformatie? Ben jij van nature een verbinder en daarnaast resultaatgericht en een kei in helder communiceren? Lees dan de vacaturetekst en reageer voor 17 februari 2023!

Wie zoeken we?

Tussen organisaties in heel Nederland maak jij als programmacoördinator van de City Deal werk van de transformatie in de grote binnensteden. Dat doe je door slim en daadkrachtig samen te werken met verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij jou als drijvende kracht stropen deze partijen de mouwen op om gezamenlijk tot vernieuwing te komen om van de binnenstad een geliefde verblijfsplek te maken met een mix van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen in een aantrekkelijke en groene setting.

Over de City Deal Vitale Binnensteden

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor en sociaal hart van de stad. De toekomst van de Nederlandse binnenstad staat al geruime tijd onder druk. Het gebruik van de binnenstad verandert én intensiveert, en de coronacrisis heeft bepaalde ontwikkelingen versterkt waardoor we op een kantelpunt van veranderingen staan in de binnenstad. Gemeenten, retailers, dienstverleners, de cultuursector, vastgoedeigenaren en stadsbezoekers zien het levendige hart van hun stad in aantrekkelijkheid afnemen en op sommige plekken zelfs verloederen. Er is behoefte aan vernieuwende aanpakken en financieringsoplossingen om duurzame transformatie mogelijk te maken. In de City Deal Vitale Binnensteden experimenteren koplopergemeenten samen met ministeries om van de binnenstad een bruisende en toekomstbestendige plek te maken. Basis voor de City Deal vormt de Verkenning G6 Binnensteden: sturen op transformatie (Bura/Stec, 2022) en de samenwerkingsagenda die door de G6-steden op basis hiervan is opgesteld.

Alle deelnemende partijen brengen eigen projecten en eigen ervaringen in. Daarbij ligt de focus op vier werklijnen:

 1. Programmeren van de binnenstad
 2. Versterken van samenwerkingen in binnensteden
 3. Strategieën voor aanpak van financiering, vastgoed en ondermijning
 4. Data en monitoring

Jouw taken

 • Je voert de dagelijkse leiding en coördinatie van de City Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal. Je wordt hierin bijgestaan door een inhoudelijk expert die als rechterhand meedenkt en jou kan adviseren. Je wordt ondersteund door een secretaris en communicatiemedewerker. Je zit het tweewekelijks kernteamoverleg voor bestaande uit de meest betrokken rijks- en gemeentelijke partners.
 • Je coördineert de samenwerking en zorgt dat er met plezier en voortgang wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan dat jij met hen opstelt.
 • Jij zorgt dat partijen vanuit de analyse in de actie-modus komen. Zodat partijen slagvaardig projecten opstarten en uitvoeren.
 • Je organiseert City Deal-dagen waar alle partijen bijeen komen om de voortgang te bespreken, plannen te smeden en voorbeeldprojecten te bezoeken.
 • Je voert overleg met vastgoedpartijen, retailers, banken, overheden, kennisinstellingen en andere partijen over kansen, belemmeringen en prikkels die bijdragen aan de transformatie van binnensteden.
 • Je signaleert kansen voor ´systeem doorbraken´, zoals nieuwe wetgeving, beleid, financiering of afspraken met de markt. Hiervoor ontwikkel je met de City Deal partners passende instrumenten.

Functie eisen

 • Je werkt enthousiasmerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je hebt een sterke ruimtelijk-economische achtergrond en hebt affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Bij deze transformatie kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de publieke als private sector.
 • Je bent van nature een verbinder, teamspeler en netwerker.
 • Je hebt een sterke proces-intelligentie, schakelt makkelijk tussen bestuurslagen en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende partijen.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: 24-32 uur per week, flexibel in te vullen.
 • Gewenst niveau: schaal 13/14.
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Vitale Binnensteden (4 jaar)
 • Invulling: één persoon (en geen team), ook omwille van korte lijnen met andere betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat denk jij dat deze City Deal voor de Nederlandse binnensteden concreet kan betekenen?
 • Hoe zie je je eigen rol in de uitvoering van de City Deal?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op de samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk vrijdag 17 februari door een email met je motivatie en CV te sturen naar: [email protected].

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: [email protected].

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 29 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *