Vacature: Draag bij aan een sterk woon- en vestigingsklimaat als programmaleider van de Town Deal Sterke Streken

De Town Deal Sterke Streken is op zoek naar een enthousiaste, doortastende en communicatief  sterke programmaleider met aantoonbare affiniteit en ervaring met het versterken van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in gemeenten. Als programmaleider ben je de verbindende factor die inzet op kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van innovatieve ideeën en oplossingen. Daarnaast breng jij verschillende actoren bij elkaar zodat kennis en ervaringen breed worden opgebouwd en verspreid. Jij weet, als inspirerend boegbeeld van de Town Deal, zowel private als publieke partijen in beweging te brengen om gezamenlijk tot vernieuwing te komen.

Ben jij die gedreven verbinder die zich wil inzetten om samen met gemeenten, Rijk en marktpartijen op vernieuwende wijze bij te dragen aan een sterk woon- en vestigingsklimaat van Nederlandse gemeenten? De opdracht is voor gemiddeld 8 uur per week voor de looptijd van de Town Deal (1 jaar met kans op verlenging).  Reageer graag uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022 door een e-mail met motivatie, cv en beschikbaarheid te sturen naar [email protected].

Hieronder lees je de uitgebreide vacaturetekst.

Over de Town Deal Sterke Streken

In een Town Deal werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de Rijksoverheid en relevante kennis- en marktpartijen aan een uitdagend project dat gemeenten zelf inbrengen. Het doel van de Town Deal is om met inzet van gerichte expertise en ervaring uit een ‘impactpool’ een impuls te geven aan projecten en vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. In deze Impactpool zitten experts en doeners uit het publieke, private en kennisdomein. Deze specifieke Town Deal richt zich op het stimuleren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het in stand houden en waar mogelijk versterken van het woon- en vestigingsklimaat is voor regio’s van groot belang — niet alleen om bewoners vast te houden, maar ook om nieuwkomers aan zich te binden en kernen te laten floreren. Sommige gemeenten kampen met vergrijzing en ontgroening, met gevolgen voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor wonen buiten de grote stad, mede door de hybride werken, toe. Dat biedt kansen en uitdagingen waar de Town Deal zijn tanden in zet. Lees meer over de Town Deal.

Jouw taken

 • Je voert de programmaleiding van de Town Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de Town Deal.
 • Jij coördineert, samen met het projectteam, de samenwerking tussen verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen en je bent betrokken bij het matchen van hulpvragen en deelnemers uit de impactpool.
 • Je staat in contact met alle partijen over de voorbereiding, uitvoering, kruisbestuiving en evaluatie van de Town Deal-projecten.
 • Je organiseert (in samenwerking met het projectteam) minimaal 3 bijeenkomsten met alle betrokken partijen om kennis en ervaringen uit te wisselen en dieper in te gaan op gedeelde uitdagingen en kansen.
 • Je signaleert kansen voor ‘systeemdoorbraken’, zoals nieuwe wetgeving; beleid; financiering; kennis; of afspraken met de markt.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met vraagstukken rondom aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
 • Je hebt kennis van zowel de publieke als private
 • Je hebt kennis van regionale vraagstukken en aanpak.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult daadkrachtig een coördinerende rol (programma management).
 • Je werkt enthousiasmerend, inspirerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je hebt oog voor het grotere geheel en de verbinding van verschillende projecten.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: gemiddeld 8 uur / week (ene week meer, andere week minder).
 • Starttijd: half september/begin oktober.
 • Looptijd: gedurende looptijd Town Deal Sterke Streken (1 jaar met kans op verlenging).
 • Invulling: één persoon (en geen team), omwille van korte lijnen met alle betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat zijn jouw ervaringen met het thema aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat?
 • Hoe denk je deze opgave te kunnen realiseren en hoe zie je je eigen rol hierin?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op deze Town Deal samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober door een email met je motivatie, CV en beschikbaarheid te sturen naar: [email protected].

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden. De sollicitatiegesprekken zullen op 17 en 18 oktober in de middag plaatsvinden.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen ([email protected]).

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van (meestal) vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 29 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Vanaf 2022 breidt Agenda Stad met het nieuwe instrument Town Deals haar diensten ook uit naar middelgrote en kleinere gemeenten met een gedeelde transitieopgave. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *