Veel waardering voor de Nederlandse inzet Pact van Amsterdam

Lidstaten, EU-instituties  en  stakeholders hebben afgelopen donderdag 12 mei uitdrukkelijke steun verleend aan het Pact van Amsterdam. Tijdens een DG meeting van de Urban Development Group feliciteerden lidstaten de huidige voorzitter Nederland met het behaalde resultaat.

Ambitieuze doelstelling

Ongeveer 2,5 jaar geleden zette Nederland steden op de Europese agenda; hoe kan EU beleid ‘urban proof’ worden en welke concrete acties kunnen hiervoor worden opgezet? Vandaag bleek dat de door velen als te ambitieus bevonden doelstelling toch realiteit lijkt te worden.

Nu ligt het resultaat op tafel. Het Pact lanceert een nieuwe innovatieve werkmethode waarbij lidstaten, EU-instituties, lokale en regionale overheden samenwerken om de stedelijke uitdagingen beter het hoofd te bieden. Dit gebeurt in de vorm van partnerschappen tussen lidstaten, kennisinstituten, steden en de Europese Commissie.

Samenwerken en kennis delen

Een belangrijk onderdeel van het Pact van Amsterdam is de Europese Agenda Stad. Steden en andere decentrale overheden ervaren dat het EU-beleid niet altijd goed aansluit op lokaal en regionaal niveau. Vandaar dat het programma van de Europese Agenda Stad zich richt op:

  • betere Europese regelgeving voor steden (‘Better Regulation’),
  • betere toegankelijkheid en benutting van Europese fondsen en
  • betere kennisdeling en samenwerking.

De Europese Agenda Stad is het belangrijkste onderwerp van het ministerie van BZK tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap 2016.

Ministeriële Conferentie

Op 30 mei komen EU-ministers naar Amsterdam voor de ministeriële Conferentie Europese Agenda Stad. Het doel van deze conferentie is om het ‘Pact van Amsterdam’ te onderschrijven en de eerste thematische partnerschappen tussen Europese steden te lanceren.

Voor meer informatie over het Pact van Amsterdam en de Europese Agenda Stad kijk op urbanagenda.nl

Bron: EU2016.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *