Video: Eén jaar City Deal Kennis Maken – de stand van zaken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Een mooi overzicht van de stand van zaken na één jaar City Deal Kennis Maken, opgetekend op de Kennisdelingsdag van de City Deal begin juni in Leiden.

Begonnen met 11 universiteitssteden, sloten onlangs 8 grotere hbo-steden aan en in de meeste steden betrekken de kennisinstellingen ook heel nadrukkelijk de ROC’s bij de City Deal. Belangrijk, omdat studenten van deze verschillende instellingen elkaar later natuurlijk in de praktijk ook tegenkomen.

Kwartiermaker en projectleider van de City Deal Rowinda Appelman: “Wat ik voor ogen heb met deze City Deal is dat er straks in alle 19 deelnemende steden een agenda ligt waar de stad iets mee kan, dat er echt praktische projecten worden opgezet.”

Martje van Ankeren, programmamanager Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek SIA: “Ik vind het echt waanzinnig om te zien wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Ik denk dat het gelukt is om binnen een jaar tijd een netwerk op te bouwen dat krachtig is en waar echt kennis wordt uitgewisseld zodat we echt ook het komende jaar resultaten kunnen behalen.”

Johan Thijssen, programmamanager Vital Regions NHL Stenden: “De City Deal Kennis Maken, dat is het máken van kennis, maar ook het met elkaar in verbinding komen. Want bijna alle echte effecten ontstaan omdat mensen elkaar kennen en omdat mensen bereid zijn om ergens wakker voor te liggen. Als je dat initieert, dan gaat dat niet zomaar weg. Maar het vraagt wel investeren in mensen en mensen de ruimte bieden.”

Lara Ummels, kennismakelaar voor de Gemeente, Universiteit, Hogeschool en LUMC Leiden: “Het is heel belangrijk en krachtig dat je als steden het signaal afgeeft ‘kennis is wat er in Nederland toe doet’, qua kennis kan Nederland – en kan Europa – zich onderscheiden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Pingback: Homepage