Vierde Cities Forum in teken van duurzame stedelijke toekomst

Toelichting op de Urban Agenda bij het Cities Forum in Porto
Toelichting op de Urban Agenda bij het Cities Forum in Porto

Op 30 en 31 januari vond in Porto het vierde Cities Forum plaats. Dit tweejaarlijks congres wordt georganiseerd door het DG Regio van de Europese Commissie, in samenwerking met de gaststad. Achthonderd deelnemers bogen zich ditmaal over het thema duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook vanuit Nederland was een stevige delegatie afgevaardigd, met onder andere de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam), Jorritsma (Eindhoven) en Mikkers (’s Hertogenbosch). Ook het ministerie van BZK was goed vertegenwoordigd met o.a. de nieuwe Urban Envoy Karen van Dantzig.

Van Dantzig nam deel aan een aantal workshops en plenaire sessies en sprak in Porto onder andere met Urban Agenda-rapporteur voor het Comité van de Regio’s (CoR) Kieran McCarthy over het belang van betere regelgeving en de bijdrage die de Europese Urban Agenda daaraan kan leveren. Ook hield ze een pleidooi voor het verstevigen van de stedelijke dimensie in het Europese cohesiebeleid. Met plaatsvervangend DG Stedelijke en Regionaal Beleid van de Commissie Normunds Popens sprak ze over de kansen voor meer samenhang tussen stedelijk en cohesiebeleid nu de DG Regio Elisa Ferreira beide onderwerpen in haar portefeuille heeft. Ook werd steun van DG Regio gevraagd voor het blijven uitdragen van het belang van een sterke Urban Agenda in Europa. Van Dantzig: “Er is geen twijfel over het belang van steden in de EU en ook de grote waarde van de multilevel werkwijze wordt erkend, o.a. door Eurocommissaris Ferreira. Daarom gaan we ervanuit dat de Urban Agenda ook na 2020 een stevige rol zal houden in het agenderen van stedelijke vraagstukken in Europa.”

In het gesprek met de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Bouwen Ann Katrin Bohle ging het uiteraard over het aanstaande Duitse voorzitterschap. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het Nieuwe Leipzig Charter dat eind van het jaar een belangrijke mijlpaal vormt voor de positie van steden in de Europese Unie. Van Dantzig benadrukte het belang om daarin raadsconclusies te formuleren, waardoor de Commissie en Lidstaten meer draagvlak hebben om het Leipzig Charter, met de Urban Agenda als uitvoerend instrument, te implementeren.

Belangrijk onderdeel van de agenda van het Cities Forum, vormde de evaluatie van de Urban Agenda. Met 14 thematische Partnerschappen en tot nu toe al 114 aanbevelingen voor betere regelgeving, financiering en kennisdeling voor Europese steden, heeft de Urban Agenda zijn waarde bewezen. Het governance model waarbij partijen op alle niveaus gelijkwaardig samenwerken aan stedelijke thema’s, is een innovatieve bestuurlijke werkwijze, die volgens partijen als EUROCITIES tot de belangrijkste resultaten van de Urban Agenda behoort. Nederland is sinds het Pact van Amsterdam de belangrijkste aanjager van de Urban Agenda en de Urban Envoy is het gezicht geworden van het programma. De verbindende en ondersteunende rol houdt de Urban Envoy graag vast, maar Nederland is niet ‘de eigenaar’ van de Agenda. De Urban Envoy Van Dantzig geeft aan “Een sterke stedelijke agenda in Europa vraagt om gedeeld eigenaarschap van Steden, Europese instellingen en partijen en Lidstaten.” Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In Porto kon ik een begin maken met het bestendigen en uitbouwen van het benodigde draagvlak.

Voortzetting van de Urban Agenda is van groot belang, ook en juist nu de Commissie aan een nieuwe periode begint met een nieuw werkprogramma en een eigen European Urban Initiative. De unieke multilevel samenwerking in Partnerschappen en de directe betrokkenheid van steden, is van grote waarde. De implementatie van acties die voortkomen uit de Partnerschappen verdient wel meer aandacht omdat zo de impact van de Urban Agenda vergroot kan worden.

Lees meer over de Urban Agenda en de nieuwe Urban Envoy in het kennismakingsinterview met Karen van Dantzig.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *