Vliegende start voor City Deal Kennis Maken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

De City Deal Kennis Maken maakt een vliegende start in de eerste helft van 2017. Na een ondertekend samenwerkingsconvenant in Nijmegen zijn achtereenvolgens ook overeenkomsten getekend in Enschede en Leiden. Eind mei ging een grote City Deal delegatie op bezoek bij de Universität Duisburg-Essen voor een kijkje in de keuken rond service learning, en op 04 juli bracht Delft als eerste stad ambtenaren, hoogleraren, lectoren en docenten bijeen voor een City Deal werkconferentie. Daarnaast is Amsterdam op 04 juli officieel toegetreden als tiende stad binnen de City Deal. Over al dit nieuws en aankomende evenementen vindt u informatie in deze nieuwsbrief!

Universiteit, LUMC, Hogeschool en gemeente sluiten overeenkomst – Impuls voor Kennisstad Leiden  De vier bestuurscolleges hebben op 07 juli een overeenkomst gesloten voor intensievere samenwerking. In de overeenkomst zijn vijftien concrete projecten opgenomen die na de zomer van start gaan, verdeeld over vier thema’s: campusvorming, onderwijs/onderzoek, internationalisering en ‘de stad als lab’. https://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/impuls-voor-kennisstad-leiden/

Delft organiseert als eerste gemeente een werkconferentie om de City Deal op lokaal niveau concreet uit te werken Na een energieke opening door burgemeester Marja van Bijsterveldt en Inholland CvB lid Marcel Nollen voerden ambtenaren van de gemeente Delft op 04 juli open het gesprek met lectoren, docenten en hoogleraren van de Haagse Hogeschool, InHolland Delft en de Technische Universiteit Delft. Zes thema’s werden besproken: Urban Planning, Toerisme, Dynamiek van de stad, Vertrouwen in de overheid , Next Economy, en Circulaire Economie. https://agendastad.nl/eerste-werkconferentie-city-deal-kennis-maken/

Studiereis naar Essen 30-31 mei 2017
De door het Ministerie van OCW georganiseerde reis had een tweeledige insteek: community vorming tussen mensen binnen hoger onderwijsinstellingen en gemeenten die al bezig zijn met programma’s rondom verbinding met de samenleving (service learning, outdoor education, community service etc.) en de City Deal Kennis Maken. Daarnaast werd inspiratie opgedaan: UNIAKTIV, het service learning centre van de Universität Duisburg-Essen liet zien hoe zij in 10 jaar hun huidige programma opbouwden.

Op 04 juli 2017 is kennisstad Amsterdam toegevoegd als tiende stad aan de City Deal Kennis Maken. Het netwerk is zeer verheugd Amsterdam met haar gemeente en kennisinstellingen te verwelkomen!

Enschede bepaalt haar focus voor de City Deal Kennis MakenDe gemeente Enschede heeft samen met de Universiteit Twente en Saxion gekozen voor het opzetten van een Smart Citizen Lab, ter aanvulling van de andere Labs in de stad. Eind september zal de stad een plan presenteren, waarin ook expliciet de MBO en VO lagen binnen het onderwijs worden meegenomen.

Interessant voor de City  Deal

1. Comenius Beurs:
Het programma geeft docenten de ruimte om onderwijsvernieuwing door te voeren. Een van de speerpunten dit jaar is Verbinding met de Samenleving. Deadline voor intentieverklaring is medio augustus.
https://www.nro.nl/nu-indienen-voor-comeniusprogramma-hoger-onderwijs/

2. NRO call eind 2017:
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kan in 2018 geld toekennen voor onderzoek naar het hoger onderwijs. “Verbinding met de samenleving” zal éen van de speerpunten zijn. De Call for Proposals zal in het najaar verschijnen en via de City Deal nieuwsbrief ook onder de aandacht worden gebracht.

Aankomende Evenementen

– Vrijdag 15 september: Besloten ambtelijke bijeenkomst City Deal Kennis Maken te Utrecht

– Vrijdag 22 september 11:00-15:00: City Deal bezoekt Frysian Design Factory te Leeuwarden, opgezet vanuit NHL en Stenden Hogeschool. Directeur Albert van der Kooij leidt ons rond en toont hoe de Design Factory samen met de stad, het bedrijfsleven en burgers werkt aan de leeromgeving van de toekomst, met een focus op innovatie en maatschappelijke kwesties in het Noorden. Aanmelden via [email protected].

– Donderdag 28 september 13:00-15:00: City Deal Bijeenkomst aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Service learning specialist Dr. Robert G. Bringle heeft het Center for Service and Learning opgezet aan de Indiana University – Purdue University Indianapolis, en zal via een Fullbright beurs 6 weken aan de VU verbonden zijn om instellingen te adviseren over verdere implementatie voor Community Service Learning. Aanmelden via [email protected].

– Dinsdag 03 oktober 10:00-13:30: De Lindenberg in Nijmegen wordt deze ochtend door de Gelijke Kansen Alliantie en het Ministerie van OCW omgetoverd tot broedplaats met een programma vol verschilmakers en workshops met innovatieve manieren om gelijke kansen te bevorderen. Meer informatie via de website www.gelijke-kansen.nl.

– Maandag 30 oktober: Dag van de Stad in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.  De dag wordt georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, I&M, VWS, SZW, OCW en V&J, de VNG, Platform31 en VNO-NCW. Noteer alvast 30 oktober in uw agenda. De website dedagvandestad.nl zal begin september online gaan.

Nieuws

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/180669/Stad-is-aardig-voor-internationale-studenten-en-expats

https://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_2017/Beste_studentenkamerstad

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Leiden-Europese-wetenschapshoofdstad-2022

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *