Studiereis Bristol City Deal Kennis Maken: 15 Lessons Learned uit Bristol

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
De City Deal Kennis Maken onderweg naar Bristol

Woensdag 16 januari kwam een City Deal Kennis Maken delegatie van 40 man aan op Bristol airport. Met vertegenwoordigers vanuit de deelnemende stadsbesturen, kennisinstellingen en de Ministeries OCW en BZK stond hen een tweedaags programma te wachten waarin bezoeken werden afgelegd aan de University of Bristol, de University of the West of England (UWE), Bristol City Council en twee locaties die als hub fungeren voor innovatie in de stad: het Arnolfini en de Engine Shed.

Puntsgewijs hierbij de 15 belangrijkste inzichten op een rij:

1.    UWE’s assistant vice-chancellor Prof. James Longhurst verhaalt hoe UWE een “civic responsability to the region” heeft. Met 30.000 studenten is UWE de grootste universiteit in West England. Practice-oriented learning met een civic engagement bril staat centraal in elke opleiding. Er wordt veel samengewerkt met de stad om studenten niet alleen voor te bereiden op het werk in de regio, maar ook om het studentenwerk te laten zien. 77% van de graduates blijft in de regio werken.

2.    University of Bristol’s pro vice-chancellor Global Engagement Erik Lithander legt uit dat het tijdperk interessant en lastig is voor universiteiten: gemeenschappen hebben de universiteiten harder dan ooit nodig, maar de legitimiteit van universiteiten is nog nooit zo omstreden geweest. Internationalisering wordt aangevallen. Als universiteit maakt de University of Bristol de keuze om de stad en regio te omarmen. Zij hebben dit daarom centraal gesteld: “Grow and invest locally to gain a better position internationally”. Een campus in China is tegengehouden; een grote nieuwe campus in het hart van de stad wordt nu gebouwd en in 2020-2021 opgeleverd. Het zijn van een Civic University is de nummer 1 prioriteit van de UoB op dit moment.

3.    Tom Sperlinger, academic lead for public engagement, toont hoe de nieuwe Entreprise Campus de nadruk zal leggen op Civic Entrepreneurship. Meer dan 30% van de studenten toont tegenwoordig een interesse in ondernemerschap. Dat is een grote toename. De campus zal zich richten op een mix aan disciplines – o.a. de toekomst van technologie en de menselijke gevolgen daarvan – en heeft zichzelf juist in de Temple Enterprise Zone ontwikkeld om zo ook partners en bedrijven op locatie te huisvesten. Zo wordt nog meer samenwerking aangegaan voor en met de studenten en krijgen meer actoren in de stad een stem.

4.    Prof. David Smith en Jordan Hurcombe tonen Bristol Futures. Het programma heeft drie thema’s: Global Citizenship, Innovation and Enterprise en Sustainable Futures. Deze thema’s zijn gekozen, omdat ze aansluiten bij de behoeften van studenten. Undergraduates waarderen de stad het meest – het is dus heel belangrijk om na te denken over de toekomst van de stad met hen. Bristol Futures zorgt er als programma voor dat niets dubbel wordt gedaan: studenten bouwen op elkaar voort.

5.    Op het gloednieuwe online platform My Opportunities kunnen studenten van de University of Bristol goed bekijken waar zij goed in zijn. Daarnaast vinden zij inzicht in hun ontwikkelkansen. Per categorie worden opties aangeboden: extra vakken, vrijwilligerswerk, interdisciplinaire vakken etc. Zo kunnen studenten zich heel gericht doorontwikkelen en vinden zij een totaaloverzicht van alle opties per thema en het soort werk.

6.    Dave Jarman – programme director van het Centre of Innovation and Entrepreneurship – toont de delegatie de nieuwe Innovation Masters’ Programmes. Er bestaan twaalf verschillende routes waarbij de studenten de helft van de tijd het traditionele Master’s programma volgen (voorbeeld: economie) en de andere helft innovatieprojecten doen in interdisciplinaire teams. Het sluit aan bij de nieuwe vaardigheden die gezocht worden, met probleemoplossend vermogen, creativiteit, teamwork, interpersonele vaardigheden. Het is geen business as usual meer: zo worden studenten voorbereid op start-ups, netwerken en werkgelegenheid.

7.    Paul Manners, directeur van het National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCP), vertelt waarom public engagement belangrijker is dan ooit tevoren. Hij zoomt in op de relevantie van het werk van de universiteit (wordt zo niet altijd gezien), de publieke middelen (een steeds moeilijkere verantwoording door een shift richting concreet resultaat) en de groeiende ongelijkheid in de samenleving. Een universiteit dient in te zetten op

  1. Public Engagement with Research,
  2. Engaged Teaching,
  3. Knowledge Exchange,
  4. Social Responsibility.

Dit verhaal wordt aangevuld door Louise Evans van Research England. Als geldverstrekker gebruiken zij het REF – Research Excellence Framework – om niet alleen te zorgen dat universiteiten goed onderzoek doen, maar ook om te laten zien aan de samenleving waarin wordt geïnvesteerd. Voor het hele land wordt gekeken naar output, impact en environment. NCCP helpt universiteiten met het opstarten en inbedden van public engagement, om zo richting een Civic University te groeien (zie framework via publicengagement.ac.uk). Zij bieden consultancy, professional development, communities of practice en framework “The EDGE Tool”. Na het ophalen van Purpose (bestuurlijk commitment) werken zij met de universiteit aan Process (systeemverandering) en People (het betrekken van docenten bij deze verandering en het omscholen).

8.    Op bezoek bij City Hall vertelt Robin Hambleton over het One City Plan voor Bristol. In de afgelopen 10 jaar is het budget van de stad vanuit overheidsfinanciering afgenomen met 78%. Grote mismatch met wat er moet gebeuren. Er waren verschillende strategieën voor een oplossing, maar niets kwam echt bij elkaar. Zij begonnen met het organiseren van 2x per jaar een City Gathering voor bestuurders en 4x per jaar een City People Gathering. Daarnaast werden er 6 thematische City Boards opgericht en werd ruimte in het stadhuis opengesteld voor eenieder, om zo de samenwerking te verstevigen.

Vanuit alle input is het One City Plan ontwikkeld, een framework om het gesprek met alle partners in de stad op gang te brengen. Op 11 januari is het framework van nu tot 2050 gelanceerd. Elk jaar heeft 18 doelen, met een top 3 aan doelen bovenaan de prioriteiten. Het is bedoeld om het gesprek met elkaar te voeren, stukken te delen en iedereen aan deze doelen te hebben werken. Elk jaar vindt in januari een update plaats; het is een richtingsdocument met elk jaar een volgende stap in ontwikkeling.

9.    Bristol Forum – co-creatie met de universiteiten in Bristol. Erg bedoeld om action-research te bespreken. Alle onderzoeksonderwerpen worden zo jaarlijks besproken om te zien waar samenwerking kan worden gestimuleerd gericht op onderzoek. Elk jaar voor de komende 5 jaar een forum, zodat ook gekeken kan worden wat er gedaan wordt.

10. Bristol City Innovation Team toont het voorbeeld van een project met 150 huishoudens in een van de armere wijken – krijgen witgoed, en dan via duurzame energie via gemeente laten draaien. Kijken of dat wat oplevert.

11. De University of Bristol heeft een eigen Centre for Public Engagement met 15 mensen in dienst. Zij werken aan het verbinden van studenten aan de samenleving met onderzoeks- en onderwijsprojecten. Hierbij aansluitend is Amy Walsh aanwezig vanuit Skills Bridge, een voorbeeld van een liaison partner tussen organisaties in de stad en de universiteiten met hun studenten. Skills Bridge faciliteert het gesprek tussen beide partijen.

12. De University of the West of England toont hoe zij een Professional Experience Module hebben geïntroduceerd: binnen deze module werken studenten 30 dagen per jaar in commitment bij een bedrijf of klant aan een project. Dit is dus geen intensive placement of een step-out. De student kan zo nog steeds afstuderen in de cycle run en voor organisaties is dit ook fijn: niet elk project duurt een paar weken, ze willen langer met een student werken. Er ontstaat zo voor beide partijen een betere oplossing. Daar tegenover staat de Intensive Placement Module voor 6 weken fulltime. Hier werken studenten twee semesters naartoe in hun lessen ivm voorbereiding.

13. Bristol is de eerste Engelse stad die als Learning City is erkend door UNESCO. Voor de aanpak als Learning City zet de stad in op vier categorieën: Schooluitval, Lezen, Special Education en Beroepsperspectief na 16 jaar.

14. Bristol heeft als stad op meerdere niveaus een leiderschapsprogramma voor jonge en intermediate leiders/talenten: een Leadership Challenge (student level), Stepping Up (tussenlevel) en de Bristol City Leadership Program (voor vergevorderd talent). Dit niet alleen om talent door te ontwikkelen, maar ook om talent te behouden.

15. Tot slot de krachtige uitspraak van deputy vice-chancellor Guy Orpen van de University of Bristol tijdens zijn speech voor de delegatie: “Working together with the city is not charity, it’s enlightened self-interest”. Hij benoemde keer op keer hoe waardevol de stad is voor de universiteit. Het is tijd dat wij dat allemaal inzien.

Rowinda Appelman – Programmamanager City Deal Kennis Maken

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Interessante studiereis en een mooie, gedegen aanpak heeft Bristol!
    Besteed Bristol op de een of andere manier aandacht aan diversiteit binnen de vier categorieën waar de Learning City op focust?