‘Agenda Stad is hoeksteen om Europese regio’s te versterken’

De Europese Agenda Stad speelt een belangrijke rol in het vinden van oplossingen op een groot aantal uitdagingen waar Europa mee kampt. Zoals het vluchtelingenprobleem. “We hebben meer Europa nodig in en voor de steden, waar deze uitdagingen het meest aanwezig zijn.”

Dat zei Corina Crețu, eurocommissaris voor regionaal beleid en steden op de EUROCITIES-bijeenkomst voor burgemeesters. De Europese Agenda Stad is volgens haar een nieuwe manier van samenwerken. Steden krijgen een grotere invloed op het ontwerp en de uitvoering van het Europees beleid. De Europese stedelijke agenda gaat een groot aantal ingewikkelde stedelijke thema’s aan. Van de energietransitie, de digitale revolutie en de opname van vluchtelingen en migranten.

Vluchtelingen

Over dit laatste vraagstuk sprak ze vorige week ook op de zogeheten Cobbenhagen Summit in Den Bosch, een jaarlijks symposium van de Tilburg University Society. De EU-lidstaten kunnen veel meer doen voor vluchtelingen dan nu, stelde ze voorafgaand aan de top in het FD. Ze hebben de mogelijkheid om gelden uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) flexibel aan te wenden. Regionale en lokale autoriteiten kunnen er vluchtelingen van opvangen. Dat komt ook de economie van regio’s en steden ten goede.

Sociale cohesie

Crețu stelt in het FD dat het in de EU niet alleen om fiscaal-economisch beleid draait, maar ook om sociale cohesie. “Met behulp van de EU-fondsen moeten we deze problemen kunnen oplossen. Het gaat erom dat we in de praktijk snel resultaten kunnen laten zien.

Ze wijst daarvoor ook naar de Europese Stad Agenda. “‘We hebben al enkele prioriteiten benoemd, waaronder het bestrijden van de werkloosheid en de integratie van de vluchtelingen. Nederland staat in veel opzichten model voor andere Europese landen en ik ben dan ook blij dat Nederland als voorzitter van de Europese Unie deze Urban Agenda tot prioriteit heeft gemaakt. Deze agenda vormt de hoeksteen die de sociale en economische structuur van Europese regio’s kan versterken.”

Pact van Amsterdam

De lidstaten van de EU zullen de Europese Stad Agenda onderschrijven in mei, volgens Crețu stedelijke agenda volgend jaar mei in Amsterdam te onderschrijven. Maar dit Pact van Amsterdam zal slechts leiden tot een echte stedelijke agenda, als we dit streven met zijn allen ondersteunen. ”

Lees de gehele speech van de EUROCITIES-bijeenkomst en het artikel in het FD. Lees meer over de Europese Agenda Stad op Urbanagenda.nl.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *