Breda onderzoekt toekomst van de stad in Urban Living Lab

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Dit jaar is ook Breda gestart met de City Deal Kennis Maken. Op initiatief van een van de partners, Avans Hogeschool, is gestart met het Urban Living Lab. Daarin gaan studenten, docenten en onderzoekers samen met de gemeente Breda, ondernemers en bewoners onderzoek doen naar de toekomst en ontwikkeling van de stad. Marcel de Heer, beleidsmedewerker bij de gemeente, vertelt meer.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Cultuur & Communityvorming en Externe Verbinding.

Medio september vond de officiële aftrap plaats van het Urban Living Lab. Het is gestart als een multidisciplinaire samenwerking tussen de Avans Academies voor Gezondheidszorg, Engineering & ICT en Marketing en Ondernemerschap, maar uiteindelijk zullen meer opleidingen, ook andere hbo- en mbo-instellingen, aansluiten. Voor nu gaan de komende maanden honderden studenten onderzoek doen rond grote vraagstukken waarmee Breda kampt. Het thema vitaliteit staat daarbij centraal. Hoe zorgen we voor vitale inwoners? Hoe houden we de stad aantrekkelijk voor mensen van alle leeftijden? Hoe kan Breda bedrijven aantrekken en het groeipotentieel van start-ups benutten? Hoe kunnen we technologie, zoals robotica en data inzetten om de stad en infrastructuur te verduurzamen?

Vraagstukken ophalen

Dit project loopt al enige tijd in experimenteerfase, vertelt Marcel de Heer. De inspiratie kwam van een Finse universiteit, waarmee Avans een samenwerking heeft lopen. “Nu zijn we echt grootschalig van start. Het is een mooie manier van vraagstukken ophalen uit de stad en van het verbinden van onderwijs, studenten en onderzoekers. We zijn met allerlei verschillende stakeholders in gesprek over hoe we het samen vormgeven. Naast de gemeente zijn dat ook thuiszorginstellingen en het Amphia ziekenhuis hier in Breda, maar ook het mbo en een vo-school. Ook zijn we aan het kijken naar een goede locatie voor het Urban Living Lab. Een aantal bedrijven heeft nu opdrachten neergelegd en dat gaan we verder uitwerken. Om de stad toekomstbestendig te maken en een antwoord te vinden op verstedelijking en klimaatverandering moeten we anders acteren. Met het Urban Living Lab bouwen we aan een community van studenten, bedrijven, overheid en inwoners en met die community leveren we een grote bijdrage aan het welzijn van de regio en stedelijke innovatie.” Er zijn momenteel ook gesprekken met BUas, Breda University of applied Sciences, en Curio (voorheen ROC West-Brabant) over de wijze van samenwerken binnen het Urban Living Lab.

De kick-off van het Urban Living Lab.

Innovatie

De gemeente Breda lanceerde onlangs een nieuwe economische visie, die onder meer heel duidelijk het belang benadrukt van innovatie. “Dat willen we echt meer gaan faciliteren en stimuleren in de stad”, licht De Heer toe. “We willen het vormgeven in proeftuinen in de stad. Dat sluit mooi aan bij dit Urban Living Lab. Ook vanuit de City Deal gaan we met innovatie aan de slag met de partners, dus dat sluit ook mooi aan op die visie.” In januari opent het Urban Living Lab op een tijdelijke locatie haar deuren, de Koepel, de beroemde voormalige gevangenis. Uiteindelijk moet het Lab een nieuwe locatie krijgen, waar nu nog naar wordt gezocht. “We willen straks daaromheen echt een innovatiedistrict opzetten hier in de stad, een soort broedplaats van innovatie waar de koppeling plaatsvindt met startende ondernemers, misschien wel student-starters. Het moet leiden tot nieuwe bedrijvigheid.  Door onderwijs aan te haken, net als partners met vraagstukken, willen we zo’n beweging op gang krijgen.”

De focus van Breda bij innovatie ligt op het toepassen van technologie, bijvoorbeeld robotisering of artificial intelligence. De Heer: “Hoe geef je dat handen en voeten, hoe krijg je de partijen bij elkaar? Wat voor vraagstukken liggen er, wat voor technologie? We brengen een aantal bedrijven bij elkaar om te kijken hoe we robots kunnen inzetten op andere plekken of hoe we ze een stap verder krijgen.”

Dat sluit volgens hem mooi aan bij de City Deal en het doel om meer studenten te betrekken bij de stad en onderwijsinstellingen beter te laten samenwerken, waaronder het mbo. “We hopen echt dat uit het Lab een beter innovatieklimaat ontstaat en de onderlinge samenwerking verbetert. Er gebeurt al veel projectmatig in de stad. Nu met de City Deal kunnen we dat meer programmatisch maken. We kunnen gaan kijken hoe we het gaan verduurzamen en een aantal jaren kunnen samenwerken aan één thema. We willen echt kennis gaan stapelen, kennis verrijken op verschillende niveaus. Met als doel meer impact krijgen in de stad. Dat is de opdracht van onze bestuurders. Meer impact betekent dat iedereen er beter van wordt: de stad en haar inwoners, de studenten en de onderwijsinstellingen. Het is mooi als we de problemen in de stad oplossen met jonge mensen die zich straks na hun studie ook hier vestigen.”

Field Labs

Een onderdeel van het Urban Living Lab is dat er op verschillende plaatsen in de stad Field Labs zijn gestart. Deze onderzoeksomgevingen ‘in de echte wereld’ zijn een plek waar innovaties ontwikkeld en getest kunnen worden. Zo moet Breda Robotics een broedplaats worden voor robotica en automatisering. Bedrijven kunnen hier samen met andere bedrijven, studenten en tech start-ups werken aan innovaties en prototypes. De gemeente is nog op zoek naar een locatie, maar zij zitten vanaf januari alvast in De Koepel. In een ander Field Lab onderzoeken studenten samen met  bedrijven hoe het Bredase Studentensportcentrum Bress energieneutraal kan worden gemaakt. In het Field Lab Circular business & ondernemerschap ondersteunen Avans-studenten statushouders bij het opzetten van hun eigen bedrijf met coaching, marktonderzoek en acquisitie.

De kick-off van het Urban Living Lab.

City Deal Kennis Maken Breda

Het Urban Living Lab is een  belangrijk project van de City Deal Kennis Maken Breda om duurzame samenwerking in de stad te bevorderen. Uiteindelijk wil de stad een verrijkte leeromgeving worden voor studenten. Met meer samenhang en meerwaarde voor de betrokken partijen en voor de stad. Sinds begin dit jaar zijn de partners bij elkaar gekomen in een aantal bijeenkomsten onder de naam ‘CDKM Onderwijs Cafés’. “Hier hebben we informatie met elkaar gedeeld en gekeken welke projecten we willen oppakken”, vertelt De Heer. “Vanuit die kennismaking willen we toe naar meer gezamenlijk kennis máken. Het thema daarbij is dus vitaliteit.”

Volgend jaar zomer is er een mooie kans voor de uitrol van projecten, wanneer in Breda een etappe plaatsvindt van de Spaanse wielerwedstijd La Vuelta, -de Ronde van Spanje. De Heer: “Dat is een mooie aanjager voor nieuwe projecten die we kunnen koppelen aan het thema vitaliteit. Denk aan meer beweging en gezonde voeding. Sinds september zijn groepen studenten in opdrachten ideeën daarvoor aan het uitwerken, waarvan een aantal volgend jaar worden uitgevoerd. Denk aan een Cycling Dinner, een waterfietsrace, Cycling Lab of Sportleerbedrijf Breda. Daarnaast hebben we lopende trajecten waarop we aansluiten zoals Jongeren Op Gezond Gewicht en Rookvrije Sportkantines. De Vuelta kan daarvoor als vliegwiel dienen. Het is echt mooi dat we die naar de stad hebben gehaald. Er gebeurt, behalve die week, vanaf 100 dagen daarvoor al van alles.”

De City Deal biedt de stad een hele mooie kans om te experimenteren, vindt De Heer. “Dankzij de City Deal en de Landelijke Kennisdelingsdagen heb je de gelegenheid om ook de ervaringen van andere steden te leren kennen. Ook kun je die spiegelen op de intervisiebijeenkomsten. Ik zie dat er veel van elkaar wordt geleerd. We zijn dan ook hartstikke blij met de City Deal. Alle lof daarbij voor Rowinda Appelman. Ze betrekt ons er erg bij en organiseert veel activiteiten. We zijn nu in afwachting van de nieuwe subsidieaanvraag. We hebben plannen genoeg hier in Breda.”

De kick-off van het Urban Living Lab.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *