Burger in de stad meer dan ooit in beeld bij nieuwe SURF-projecten

Afgelopen 6 april kwamen de SURF-onderzoekers van de zeven nieuwe ENSUF-projecten, de drie nieuwe Pop Up-projecten (ronde 2016) en enkele andere experts bij elkaar voor een korte, nadere kennismaking in Utrecht. Opvallende rode draad: de actieve burger in de stad komt steeds duidelijker in beeld bij het SURF-onderzoek.

Pieter Hooimeijer, wetenschappelijk directeur van VerDuS, zat de bijeenkomst voor en schetste eerst de context van de twee SURF-programma’s in het grotere geheel. Vervolgens kregen de aanwezigen een parade van korte presentaties voorgeschoteld. Een of twee vertegenwoordigers vertelden steeds kort waar het project om draait, wie er meedoen en hoe er maatschappelijke impact tot stand komt. Duidelijk werd welke raakvlakken er liggen tussen bestaande en nieuwe SURF-projecten.

Hooimeijer: `Heel mooi om te zien dat de stedelijke burger en initiatieven van onderop steeds meer aandacht krijgen in SURF-onderzoek. We zien dit terug in het lopende grote SURF-project R-LINK, maar nu ook in SmartUrbi, dat over aanjagende sleutelfiguren in wijken gaat, en in FloodCitiSense, waar burgers zelf neerslag gaan meten en zelfredzamer worden bij grote regenval. Ook Floodlabel – het andere project over wateroverlast – gaat uit van meer actie door de burgers zelf.`

Smart Cities

Na de presentaties reageerden twee gasten ‘van buitenaf’ op de onderzoekers. Maaike Lousberg van TNO is sociaal-psycholoog en houdt zich bezig met Smart Cities. ‘Ik ben blij om te zien wat er op wetenschappelijke terrein allemaal speelt en hoe de wetenschappelijk kennis te verbinden is met de praktijk. De projecten die nu gehonoreerd zijn, beslaan belangrijke onderwerpen voor smart cities. Het gaat hierin nu eens niet over energie en mobiliteit en ICT, maar over hoe burgers zelf aan zet zijn: burgerparticipatie 2.0.’

Jan Klinkenberg, netwerkmanager VerDuSMiriam Weber is senior onderzoeker/-adviseur bij de gemeente Utrecht, actief op het thema Gezonde Leefomgeving en verantwoordelijk voor de kennisagenda Gezonde verstedelijking. ‘De SURF-projecten zijn heel nuttig – zeker ook met dat accent op de burger. Voor ons is bij deze onderwerpen ook steeds de vraag van belang welke rol de gemeente kan spelen. Er spelen in Utrecht verschillende opgaven rond de groei van de stad, gezonde mobiliteit, de arbeidsmarkt, de voedselvoorziening. We willen ons beleid anders funderen: van ‘educated guess’ naar ‘evidence based’ en liefst ‘proven knowledge’. Dus ik wil iedereen graag uitnodigen om ook gebruik te maken van wat er in Utrecht allemaal mogelijk is op het gebied van onderzoek en experimenteren. Ik ben zelf ook betrokken bij de zogenoemde Kennisalliantie, een samenwerking van verschillende kennis- en praktijkpartijen in de provincie Utrecht. Het zou heel stoer zijn als we – ook via SURF – verder vorm kunnen geven aan kennis voor de praktijk.’

Projectoverschrijdend

Jan Klinkenberg sloot de bijeenkomst af door toe te lichten hoe binnen SURF kennis- en praktijkpartijen samenwerken in bijvoorbeeld de verschillende Communities of Research & Practice. ‘Maar het is ook belangrijk om als onderzoekers onderling – en projectoverstijgend – van elkaar te weten waarmee je bezig bent. Niet alleen vanwege de wetenschappelijke synergie, maar ook omdat sommige praktijkpartijen bij meerdere SURF-projecten betrokken zijn. Het kan handig zijn om je daarvan bewust te zijn en samen te werken.’ Ook wees Klinkenberg op het belang van kennisdeling via bijvoorbeeld de VerDuS-site. ‘We zullen jullie regelmatig vragen hoe het ermee staat. Laat het ons weten als je zelf evenementen organiseert en nieuws hebt. We delen het graag!’

Lees verder op de website van SURF.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *