Financiering beschikbaar voor kleine onderzoeksprojecten rond stedelijke vraagstukken

Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future). Met dit financieringsinstrument voor kleine kortlopende SURF-projecten kan de Raad van Toezicht van VerDuS inspelen op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen.

Er is behoefte aan bottom-up initiatieven om invulling te geven aan zogeheten ‘witte vlekken’ binnen de SURF-thematiek. Doel is dat de SURF Pop Up-projecten de kwaliteit en de relevantie van het SURF-programma als geheel verhogen gedurende de looptijd van het SURF-programma. Zo kan later in het programma bijvoorbeeld ook worden ingespeeld op nieuwe vragen die opkomen uit de vijf toegekende grote SURF-projecten en de toegekende middelgrote projecten (in het kader van JPI Urban Europe).

Geen deadlines

Er zijn geen deadlines: er kan doorlopend worden ingediend vanaf de openstelling in juli 2016. Het instrument sluit wel op donderdag 1 december 2016 om 14:00 CET. Echter, wanneer het beschikbare budget voor 2016 eerder is uitgeput, zal deze call for proposals vóór deze datum worden gesloten. Op de NWO-website zal worden aangegeven hoeveel budget er nog beschikbaar is. De informatie op deze website zal eens per maand worden geactualiseerd.

Kijk voor alle informatie over de Pop Up-call op de NWO-website.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *