City Deal Kennis Maken gaat verder in 2022-2025:  nieuwe financiering en Call for Proposals

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Op 16 maart 2017 is de City Deal Kennis Maken (CDKM) ondertekend. Deze deal versnelt de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven van steden door studenten, docenten en onderzoekers grootschalig te betrekken. De partijen betrokken bij de CDKM willen zo kennis benutten en de stad inzetten als (rijke) leeromgeving voor studenten. Talentontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van studenten staan daarbij voorop.

20 steden

Sinds 2017 vinden in de 20 deelnemende steden veel CDKM-pilots en initiatieven plaats. Docenten, onderzoekers, bestuurders, beleidsmedewerkers, buurtbewoners, studenten: iedereen denkt en werkt mee in de lokale en landelijke context. Om deze beweging te ondersteunen, heeft Regieorgaan SIA – onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) – de afgelopen vier jaar verschillende regelingen ontwikkeld voor de CDKM. Deze regelingen richtten zich op het versterken van de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, ROC’s en de stad.

Opschalen

Na de successen van de afgelopen vier jaar is het tijd om op te schalen. Het doel is om de samenwerkingen duurzaam in te bedden en het grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers regulier onderdeel te maken van het stadsbestuur en van de onderwijs- en onderzoekspraktijk. Om deze volgende stap te ondersteunen heeft het ministerie van OCW € 5 miljoen toegekend voor een verlenging van de CDKM financiering voor de jaren 2022-2025. 

Aanvragen indienen

Wie een aanvraag wil indienen voor de regeling van € 5 miljoen moet nog even geduld hebben. Deze regeling stelt Regieorgaan SIA volgend jaar open. De huidige openstaande regeling voor € 1,2 miljoen (resterend budget van de afgelopen jaren) is maandagochtend 17 mei in de Staatscourant gepubliceerd. Binnen deze regeling kan door aan de CDKM deelnemende hogescholen en universiteiten financiering worden aangevraagd voor een implementatieplan, om zo te komen tot een duurzame verbinding tussen de kennisinstelling en de maatschappelijke opgaven van steden. De gemeente is verplicht consortiumpartner. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van Regieorgaan SIA en NWO. Op de landelijke CDKM dag van vrijdag 18 juni wordt stilgestaan bij de nieuwe regeling en kunnen vragen gesteld worden. Aanmelden voor de dag is mogelijk via www.citydealevent.nl.

Voortzetting landelijke kennisdeling en -borging

De kennisdeling voor het landelijke netwerk, vol met goed bezochte landelijke CDKM dagen, expertsessies, studiereizen, intervisiesessies en bestuurlijke diner pensants, wordt voortgezet in de jaren 2022-2025. Daarnaast gaat ook het landelijk programmamanagement onder leiding van Rowinda Appelman door. De partners van de CDKM kijken uit naar een productieve voortzetting van de CDKM de komende jaren.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *