City Deal Kennis Maken Rotterdam: resultaten in 2020-2021

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Een mentor aan het werk met een leerling.
Een mentor aan het werk met een leerling.

Sinds jaren werken de Rotterdamse kennisinstellingen met gemeente en maatschappelijke partners samen aan de oplossing van grootstedelijke problemen. Het aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden dat daaruit voortgekomen is, is groot en divers.

Mentoren op Zuid (MoZ) is een van de initiatieven die positief opviel, onder meer vanwege de impact. Bij MoZ worden studenten als mentor, coach en maatje voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs ingezet.

Indrukwekkende cijfers

Sinds de start in 2014, zijn er 5.093 matches gemaakt tussen mentor en mentee, waren in 2019 1.232 studenten mentor, werden mentoren door mentees met een 4,1 op een schaal van 5 gewaardeerd en participeren er dit schooljaar twee hogescholen. Indrukwekkende cijfers, maar voor een zo’n succesvol programma zouden meer studenten en leerlingen, en daarmee de stad, moeten profiteren.

Zeker omdat er in Rotterdam vanwege achterstanden zoveel behoefte aan is. Een van de belangrijke speerpunten van het huidige College is gelijke kansen voor iedereen.

CDKM Rotterdam besloot zich actief in te zetten voor MoZ. Met als ambitie het programma inclusief te maken voor de hele stad. En niet alleen voor studenten van het hbo, maar ook het mbo en de universiteit.

Binnen twee jaar wilden we met behulp van deze subsidieaanvraag het aantal programma’s trajecten vanuit MoZ verbreden en aanvullend aan Zuid ook inzetten aan de Noordzijde van stad. Daarnaast het verbeteren van monitoring en upgrades van het programma, door in te zetten op een update van de mentorenapp.

Tevens besteden we extra aandacht aan promotie en kennisdelen, onder andere met een explanimation en podcasts. Op die manier stimuleren we dat meer kennisinstellingen gebruik zullen gaan maken van het succesvolle programma MoZ. Niet alleen in Rotterdam, maar wellicht ook in de overige steden van de City Deal.

Resultaten Mentoren Rotterdam / Mentoren op Zuid

Meer weten over Mentoren op Zuid

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *