Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31, BTG, Institute 4 Preventive Health, programma Heerlen-Noord, gemeente Tilburg, UWV.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op – Lezing door prof. dr. Albert Meijer (Slimme Stad Parade)

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn allerlei mooie experimenten gaande in smartcity Nederland en Vlaanderen. Hoe zorg je ervoor dat een experiment landt in de organisatie? Hoe kun je publieke innovaties opschalen en ervoor zorgen dat ze ook echt deel worden van de organisatiecultuur? Prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht, presenteert het proces van experiment naar praktijk in zijn lezing ‘Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op’.

Deze lezing maakte deel uit van de Slimme Stad Parade op 25 mei 2023.

Bekijk het videoverslag van de Slimme Stad Parade

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 25 mei kwamen de partners van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim maatwerk’ samen in Den Bosch voor de Slimme Stad Parade. Een videoverslag vind je hierboven. Je vindt het reeds beschikbare fotoverslag op future-city.nl.

De slimme stad is uit de pilotfase

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Techniek is niet de grootste uitdaging bij de digitalisering van steden, bleek vorige week bij de Slimme Stad Parade in Den Bosch. Er is vooral behoefte aan verbinding en overkoepelende kaders. De ministeries van IenW en BZK willen die taak vervullen en beloven de ‘boswachter’ van de slimme stad te zijn.

Beeld: Marjo van de Peppel-Kool | Tekst: Team Stadszaken.nl

Sensoren op fietsen ‘snuffelen’ in meerdere provincies de luchtkwaliteit. Camera’s en modellen leiden grote groepen mensen in goede banen. Slimme geluidskastjes en lampen detecteren en sussen ruzies in uitgaansgebieden. Slimme vuilniswagens scannen de straten op afval en kiezen zo hun route…

Ook maken overheden slimmer mobiliteitsbeleid door analyses van werknemersgegevens van grote bedrijven. Stikstofmodellen en -­dashboards ondersteunen politici bij lastige beleidskeuzes. Thermografische camera’s op auto’s speuren naar verduurzamingskansen. En studenten ontwerpen nieuwe woonwijken in computerspel Minecraft.

Deze en meer projecten werden gepresenteerd bij de Slimme Stad Parade. Tijdens deze bijeenkomst voor ambtenaren en leveranciers bleek dat zoveel smarts gebeurt, dat het lastig is om het overzicht te bewaren. Het was de aanleiding voor city deals ‘Slim Maatwerk’ en ‘Een slimme stad zo doe je dat’ en de Future City Foundation om de parade te organiseren.

‘We zetten op een rij wat gebeurt, want door de bomen zie je het bos soms niet meer’, zei dagvoorzitter Jan-Willem Wesselink. Hij is ook projectmanager bij beide city deals. Vijfendertig bedrijven en overheden uit Vlaanderen en Nederland presenteerden hun initiatieven, hun ‘bomen’.

Daarbij lag de nadruk expliciet niet op de technologie. Die moet namelijk dienstbaar zijn, vindt Wesselink, zodat digitalisering daadwerkelijk bijdraagt aan maatschappelijke doelen als duurzaamheid en democratisering.

Het is een omslag ten opzichte van hoe de ‘smart city’ ooit kwam overwaaien vanuit de Noord-Amerika, waar techbedrijven als Google het voortouw namen. ‘Het gaat nu veel meer over ethiek en maatschappelijke opgaven’, zei Farida Polsbroek, als dealmaker vanuit het BZK-programma Agenda Stad, betrokken bij de city deals.

Samenwerking op kleine schaal

Opschaling is een rode draad door de parade. Want zonder schaal gaat de maatschappelijke belofte van de slimme stad verloren. Nederland is een land van pilots, en veelbelovende initiatieven stranden vaak in de opstartende fase, klonk het. ‘We moeten het wiel niet steeds opnieuw uitvinden’, kwam in verschillende varianten wel tien keer voorbij bij het evenement.

Om dat te voorkomen, zoeken de gepresenteerde initiatieven steevast meer samenwerking en verbinding met andere. Daar slagen ze nog niet altijd in. De projecten die wel al verbinden, doen dat veelal nog op kleine schaal.

Neem de Smart Innovation Factory, een project in de Vlaamse regio Rivierenland. ‘Lokale overheden zoeken slimme oplossingen voor moeilijke problemen. Maar die slimme oplossingen zijn duur en risicovol, en overheidsmiddelen zijn schaars’, zei Mieke van Cauwenberghe van de Belgische gemeente Mechelen.

‘Wij willen het innovatieproces dus omdraaien, en leggen datavraagstukken bij overheid én markt.’ De ‘fabriek’ leverde onder meer een testomgeving voor de impact van heftige weersomstandigheden. Zowel overheden als verzekeraars zien het nut daarvan in.

Behoefte aan meer samenwerking is er ook bij Snuffelfiets, waarbij fietsen de luchtkwaliteit meten. ‘Snuffelfiets is inmiddels redelijk bekend en er is veel interesse’, zei Roelof Schram, managing director bij ICT-bedrijf Civity. ‘Nu is het zaak om met een consortium samenhang te creëren en dubbel werk te voorkomen. Zodat heel Nederland, en misschien ook wel België, er wat aan heeft.’

Een laatste samenwerkingsvoorbeeld is Urban Sense, een dataplatform voor de Vlaamse steden Brugge, Leuven en Roeselare. Dat resulteerde in bijvoorbeeld monitoring van bezoekersstromen in Brugge op om de economie te sterken en geluidssensoren die nachtlawaai meten en automatisch verlichting aansturen. Dat laatste zorgde voor 40 procent minder geluidsoverlast.

‘Maar we zijn met maar drie steden, dus datastandaarden zouden handig zijn’, aldus Ken Casier van het platform.

Datastandaarden

Die datastandaarden zijn uiteindelijk de heilige opschaalgraal. Die moeten de bredere samenwerking tussen alle slimme boompjes mogelijk maken. De verschillende initiatieven moeten met elkaar kunnen ‘praten’, zodat de bomen daadwerkelijk een bos kunnen vormen, een ecosysteem. Daarbij gaat het niet alleen om hoe de data zelf in elkaar steken, maar ook over het beheer en bijvoorbeeld eigendomsvraagstukken.

Er blijkt op dit vlak nog een hoop te winnen. Overheidsinitiatieven als de city deals en themagroepen van de G40 en het IPO deden eerste aanzetten en inventariseerden tools voor de slimme stad. Met het Open Urban Platform werd in de deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’ een poging gedaan tot afspraken over transparante en eenduidige dataverzameling, maar dat leverde geen definitieve kaders op. Die opstellen bleek ‘te ingewikkeld’, zei Daniel de Klein van de gemeente Helmond.

Het Rijk buigt zich nu over de opgave. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken stonden samen met de provincies, G40- en G4-gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstituten aan de wieg van het Dutch Metropolitan Innovations-ecosysteem (DMI).

Dat moet de komende vijf jaar bijdragen aan mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, waarbij standaardisering en kaders opstellen centraal staan. Zo moet het ecosysteem de boswachter van de slimme stad worden. In februari werd bekend dat het project 85 miljoen euro krijgt uit het Nationaal Groeifonds.

‘Het laaghangend fruit is op. Voor de moderne slimme opgaven zijn steeds meer databronnen nodig, maar die zijn nu nog niet uniform. Dat moet wel zo worden’, vatte Annemarie Boereboom de missie samen. Zij is CCO bij WeCity en één van de partners binnen het ecosysteem.

‘Met het DMI laten we data beter aansluiten bij alle grote transities waar Nederland voor staat. Die opgave is te groot voor één partij.’

Bron: Stadszaken.nl

Top dag – Trots op projecten dag op 14 september

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Ben je bezig met opgaven in het fysieke of sociale domein? En geïnteresseerd in hoe digitalisering hieraan een bijdrage kan leveren? Of wil je juist in gesprek over de ethische kant van data en slimme steden?

Mis dit festival voor de slimme stad dan niet! Op 14 september geven we een vervolg aan de succesvolle Nederlands-Vlaamse samenwerking tijdens de Trots op projectendag in het bruisende Chassé Theater in Breda.

Bekijk hier het volledige programma met workshops (wijzigingen voorbehouden)

9.00 uur – Inloop
10.00 uur – Welkom op de Top Dag
10.15 uur – Workshops – ronde 1
11.00 uur – Workshops – ronde 2
11.45 uur – Pauze
12.00 uur
– Workshops – ronde 3
13.00 uur – Netwerklunch
14.00 uur – Workshops – ronde 4
14.45 uur –  ‘De lieve slimme stad’, over hoe ethiek basis moet zijn het slimme Breda – Lezing door wethouder Daan Quaars.
15.30 uur – Cabaretier Jan Jaap van der Wal over de slimme stad in Nederland en Vlaanderen
16.00 uur – Netwerkborrel

Meld je nu aan als deelnemer (wachtlijst)

Wat kun je verwachten?

Samenwerking met Vlaanderen: Verken de nauwe samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van slimme steden. Ontdek gedeelde uitdagingen, innovatieve oplossingen en kansen voor grensoverschrijdende (Europese) samenwerking.

Praktische workshops: Leer van de besten in het vak en ontdek hoe je de nieuwste technologieën kunt toepassen in de praktijk. Verken concrete voorbeelden, zoals het succesverhaal van Hazeldonk in Breda of leer hoe je een digital twin kunt inzetten om slimme steden te ontwikkelen.

Ontdek inspirerende projecten: Laat je inspireren door de meest innovatieve projecten die momenteel in slimme steden plaatsvinden. Van duurzame mobiliteit tot veiligheid door drones of digitale balans, ontdek hoe deze projecten het leven van stadsbewoners verbeteren.

Netwerkmogelijkheden: Maak kennis met gelijkgestemde professionals, beleidsmakers en experts op het gebied van slimme steden. Bouw waardevolle relaties op, deel ervaringen en creëer nieuwe kansen voor samenwerking

Dat doen we samen met Bredata, onze gastvrouw voor deze prachtige dag. We leren vanuit Breda over Nederland en Vlaanderen en vanuit Nederland en Vlaanderen over Breda. Want we werken ook samen met onze Vlaamse vakgenoten en voor Vlaanderen en Nederland samen. In totaal wonen hier 24 miljoen mensen in een van de dichtsbebouwde delen van de wereld. De opgaven in het fysiek en sociaal domein in het gebied zijn vergelijkbaar, de oplossingsroutes zijn soms op een inspirerende manier verschillend. De manier waarop digitalisering wordt ingezet ook. En dat biedt kansen om van elkaar te leren en samen te werken.

Die kansen zijn er omdat we buurlanden zijn, maar ook omdat we allebei zijn van de EU en daar zowel inhoudelijk als zakelijk kansen liggen die we kunnen benutten. Bijvoorbeeld door samen te werken in Europese projecten. Dat doen we in Breda, de stad die gelegen op de grens van Nederland en Vlaanderen, de bruggenbouwer kan zijn tussen deze twee markten.

Laat deze kans niet liggen om deel te nemen aan dit inspirerende evenement waar Nederland en Vlaanderen samenkomen. We kijken ernaar uit je te verwelkomen op de Trots op projectendag!

Bekijk hier het volledige programma met workshops (wijzigingen voorbehouden)

Klik hier voor de info voor sprekers.


Datum en tijd: 14 september 2023 van 10.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Chassé Theater
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda
Kijk hier voor de route naar het Chassé Theater.

Let op! Bij het Chassé Theater is er betaald parkeren. Parkeren is op eigen kosten.

Voor vragen en/of opmerkingen mail naar zoe@future-city.nl.

Slimme Stad Parade op 25 mei – Ontmoet alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Klik hier voor het hele programma.

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.

Er zijn zoveel smartcity-initiatieven dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 25 mei 2023 in  ‘s-Hertogenbosch alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme oplossingen er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van ‘s-Hertogenbosch en laat je inspireren!

We starten om 11.00 uur met het officiële programma met een welkomstwoord door de provincie Noord-Brabant en de voorzitters van de twee stuurgroepen. Daarna volgen er pitches tot in de middag. Om 14.45 uur hebben we een theoretische break met professor Albert Meijer over hoe je innovatieve samenwerkingen opschaalt. Een onderwerp dat heel belangrijk is voor beide City Deals en alle andere smartcityinitiatieven.

Klik hier voor het hele programma.

Datum: 25 mei 2023, 10.00 – 17.00 uur (inloop 10.00- 11.00 uur). Aansluitend is er een smartcityfeest, waarvan de locatie nog bekend wordt.

Locatie: Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch.

Kosten: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis, voor het feest en eten rekenen we een betaalde toegang.

Wil je op de ochtend van het evenement een badge ontvangen?* Meld je dan aan via de volgende link.

 

Praktische informatie

Parkeren: Je kunt het beste parkeren bij Transferium Pettelaarpark. Vanaf het Transferium is het ongeveer 10 minuten lopen naar het Provinciehuis. Meer info is te vinden op denboschregion.nl

OV: Vanaf het station ‘s-Hertogenbosch reis je of met een OV-fiets of met de bus. Bekijk hier alle bussen.

 

* Meld je je lastminute (vanaf 9.00 uur op woensdag 24 mei 2023) aan of meld je je ter plekke aan? Dan schrijven we je handmatig in met een blanco badge.

Klik hier voor het hele programma.

Samen werken aan Digitale Technieken voor de Fysieke Leefomgeving op 7 juni – Showcase expeditie naar Deventer

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Hoe zet je digitalisering en data in voor de stedelijke leefomgeving met een digital twin? En hoe zorg je ervoor dat iedereen daar dan (veilig) mee aan de slag kan?

Dit zijn een aantal van de grote vragen waar de bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties in Stadscampus de Kien in Deventer gezamenlijk aan werken. Je ontdekt tijdens deze showcase op 7 juni 2023 de digital twin van de Kien en ontmoet de mensen erachter. Aan de hand daarvan onderzoek je hoe jij aan de slag kunt gaan met data, zowel boven als onder de grond.

De Kien is de stadscampus van Deventer waar ondernemers van verschillende bedrijven en studenten samen optrekken in de digitale transitie. De digital twin van de Kien is tevens een van de showcases van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Praktische informatie

Datum en tijd: 7 juni 2023 van 9.30 uur – 17.30 uur.

Locatie: Stadscampus De Kien, Schouwburg Deventer, Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer.

We starten om stipt 10.00 uur, dus wees alstublieft op tijd. Als spreker ontvangen we u bij de sprekersbalie, die u direct bij binnenkomst ziet. Let op: De ingang van dit evenement is de kleinere ingang rechts naast het Theatercafé.

De Deventer Schouwburg is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. De schouwburg ligt tegenover het NS station en het busstation en nabij diverse parkeergarages.

Plan je reis met het openbaar vervoer

Plan je reis via Google Maps

Parkeren vlakbij de Deventer Schouwburg

Op enkele minuten lopen van de Deventer Schouwburg vindt u diverse parkeergarages. We raden u aan te parkeren bij de P&R Handelskade (geen elektrisch laden mogelijk) of De Boreel (Boreelplein 45, 7411 EH Deventer).

 

Meld je nu aan.

Programma

10.00 uur: Opening van het programma door dagvoorzitter Rik Zeeuwen (Kleine zaal / Oranje)

10.05 uur: Opening door Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer) (Kleine zaal / Oranje)

10.15: Showcase De Kien – Stadscampus en digitale technieken fysieke leefomgeving (Kleine zaal / Oranje)

10.30: De stedelijke transformatie van De Kien met behulp en gebruik van Digital Twin (Kleine zaal / Oranje)

10.45 uur Korte toelichting vervolg ochtend (Kleine zaal / Oranje)

10:45 uur: Pauze (Foyer 1 en Brasserie)

11.15 uur : Deelsessies:

Deelsessie 1: Energietransitie: Kienergy (Singel 25, locatie bij Topicus / Geel)

Data speelt een steeds centralere rol binnen bedrijven, gemeentes en ons persoonlijke leven. Maar hoe kan je data gebruiken voor een maatschappelijk doel? Bas Jan Kylstra (Topicus) en Erwin Bisschop (Inversable) nemen jullie mee in hoe zij nu al data gebruiken om de warmtetransitie te versnellen. Ze laten zien hoe zij hun data verzamelen, hoe deze data bewijst welke maatregelen werken (en welke niet) en hoe de data kan worden ingezet om mensen te motiveren. Bas Jan laat tot slot zien hoe je als gemeente met het platform Kienergy tot concrete toepassing komt en met behulp data een positieve impact op de maatschappij kan maken.

Deelsessie 2: Digital Twin als fundament voor het integrale ontwerpproces van de fysieke leefomgeving (Kleine zaal / Oranje)

De Kien heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een datafundament voor een integrale digital twin*. Graag nemen we je mee in de mogelijkheden van integraal ontwerpen en de meerwaarde van een digital twin in de verschillende fases van ontwerp tot beheer. Welke kansen biedt dit voor jouw werkgebied en hoe kun je een opgave, zoals hittestress of wateropslag dan het beste in een proces vormgeven?

*Bekijk deze video om een impressie te krijgen van een Digital Twin.

Deelsessie 3: Samenwerken aan een ‘Smart Bridge for the Future’ (Witteveen + Bos, Leeuwenbrug 8 / Blauw)

Een kijkje achter de schermen bij het project ‘Smart Bridge’ in de Kien. In de Kien werken we samen met gemeente, ingenieursbureaus en onderwijs (triple helix) aan de ontwikkeling van een nieuwe verbinding over de stadsgracht. Smart in deze fase is dat het samenwerken al helemaal vanaf het begin plaatsvindt. De resultaten van de opdrachten die de studenten onder begeleiding van de Kien partners uitvoeren zijn steeds de volgende stap in het proces. Tijdens deze sessie gaan we het gebied in. Aan de hand van een galerij loop je langs de analyse, visie en schetsontwerpen van de toekomstige slimme en duurzame verbinding.

12.00 uur: Lunch (Brasserie) – tijdens de lunch vindt er een wandeling plaats. Je vindt de route hier.

13.00 uur: Lezing door Ruud Koornstra (Kleine zaal / Oranje)

14.00 uur: Pitchcarrousel met bedrijven die koploper zijn op gebied van datagedreven werken (Kleine zaal / Oranje) 

14.00 uur – Argaleo (Jeroen Steenbakkers)
14.06 uur – Cyberadviseurs (Anneloes Voorberg)
14.12 uur – Data mobility (Stefan de Graaf, Goudappel)
14.18 uur – MapGear (Wouter Goedhart)
14.24 uur – Kadaster (Ronald Bokhove)
14.30 uur – Esri (Bert Vermeij)
14.36 uur – Inversable (Erwin Bisschop)
14.42 uur – Agnostisch platform (Klaes Sikkema, WeLabs)

Kijk voor alle informatie over de pitches op future-city.nl

14.55 uur Paneldiscussie met o.a. Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer), Klaes Sikkema (DMI Ecosysteem) en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation) (Kleine zaal / Oranje)

15:15: Pauze
15.45: Deelsessies

Deelsessie 1: Grounded by data: Data, informatie en kennis voor klimaat in de Kien. (Foyer 2 / Groen)

Data, informatie en kennis zijn het fundament voor effectief omgaan met klimaatverandering. In deze sessie zal Geert Roovers – lector Bodem en Ondergrond bij Saxion – je meenemen in de behoefte aan deze data, informatie en kennis. Samen met studenten van het Smart Sollution Semester van Saxion gaan we in deze interactieve sessie op zoek naar jouw behoefte aan data, informatie en kennis voor het omgaan met klimaatopgaven.

Deelsessie 2: Samen werken met data (Kleine zaal / Oranje)

Digitalisering verandert onze wereld en datagedreven werken wordt steeds belangrijker. We moeten slimmer en effectiever werken om alle opgaven en transities aan te kunnen. Al was het maar omdat er onvoldoende mensen zijn om straks al dat werk te doen. Digitalisering vraagt niet alleen om verandering binnen organisaties, maar ook een andere samenwerking tussen die organisaties. Jan Willem Wesselink zal op het podium in gesprek gaan met sleutelfiguren uit de Kien met een uitgesproken visie op dit vraagstuk. Uiteraard gaan ze hier ook graag over in gesprek met de zaal.

Deelsessie 3: Digital Twin meets Smart Bridge (Foyer 1 / Paars)

Met de informatie van de ochtend en inspiratie van de sprekers is het tijd om aan de slag te gaan. Hoe maken we de verbinding over de stadsgracht smart? Welke aspecten van ontwerp tot beheer en van gebruikersparticipatie tot omgevingsinformatie zijn waardevol om in de digital twin van de Kien te visualisatie voor verschillende doelgroepen? Tijdens deze brainstormsessie werken we multidisciplinair samen. Verschillende expertises en samen als bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Jongprofessionals en ervaren senioren. Samen ga je aan de slag in deze sessie!

16:30 -17:30 Napraten onder genot van een drankje (Theatercafé)

Meld je aan als deelnemer

Deze showcase maakt deel uit van het programma van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wil je een overzicht van alle evenementen die vallen onder de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’? Klik hier.

 

City Deal meetup 30 maart

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 30 maart is het weer zover! We organiseren weer een meetup voor de twee City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’.

We zijn heel blij dat we daarvoor te gast zijn in Dordrecht bij een van de eerste Smart Campussen van Nederland. Wil je weten wat de lessen zijn van het Leerpark in Dordrecht? Hoe wonen, werken, studeren en recreëren bij elkaar komen? Kom dan naar de meetup en doe mee aan de rondleiding door het gebied door een lokale expert.

In de ochtend en de middag gaan de verschillende communities of practices en werkgroepen aan de slag en wisselen kennis uit. Wil je weten waar je je collega’s op gebied van ethiek, lokaal meten, gezondheid of data in het sociaal domein mee bezig zijn? Kom dan naar Dordrecht!

Na de rondleiding krijgen we een inkijkje in het DMI Ecosysteem door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit Ecosysteem heeft recent een toekenning gehad van zijn groeifondsaanvraag van 85 miljoen. Als je wilt weten wat dit Ecosysteem inhoudt en of je kunt aansluiten, kom dan luisteren voorafgaande aan de netwerk lunch.

Na de lunch is er en panelgesprek over de vraag ‘Hoe zorgen we voor genoeg personeel voor deze digitale transitie?’, waarin kennisinstellingen, gemeenten en bedrijven met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Jan-Willem Wesselink. Want talent (jong en oud) aantrekken en behouden is een van de belangrijke vragen van beide City Deals.

Datum en tijd: 30 maart van 10.00 – 17.00 uur (inclusief borrel)

Locatie: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht

Programma

9.30 uur –  Ontvangst  met een kop koffie (launch)

10.00 uur -Community of practice van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ rondom lokaal meten (zaal 6)

10.00 uur- Community of practice City Deal ‘Slim Maatwerk’ rondom data in het sociaal domein (zaal 3)

11.00 uur – Community of practice City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ rondom gebiedsontwikkeling ( zaal 6)

12.00 uur -Welkomstwoord door wethouder Maarten Burggraaf en toelichting over het DMI Ecosysteem door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zaal 3)

12.30 uur – Lunch

13.30 uur – Panelgesprek ‘Hoe zorgen we voor genoeg mensen die aan de slag gaan met de digitale transitie in het fysiek en sociaal domein?’ Met Peter van Waart (Hogeschool Rotterdam), Annemarie Boereboom (WeCity), Marc Martojo (DHM), Annefleur Siebinga (City Deal ‘Slim Maatwerk’) en Sander Brabander (gemeente Dordrecht) (zaal 3)

14.00 uur – Community of practice City Deal ‘Slim Maatwerk’ rondom Positieve gezondheid (zaal 3)

14.00 uur – 14.30 uur – Start rondleiding Duurzaamheidsfabriek (launch)

14.00 uur –  Community of practice ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ rondom datagedreven werken door te voorspellen (zaal 6)

15.00 uur -15.30 uur- Start rondleiding Duurzaamheidsfabriek (launch)

15.00 uur – Community of practice ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ rondom Ethiek (zaal 6)

16.00 uur – Borrel

Gezocht: smartcityinitiatieven voor de Slimme Stad Parade

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 25 mei organiseert de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een Slimme Stad Parade in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch voor alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Deel jij jouw smartcity-initiatief ook met de City Deal community?

Meld het initiatief dan hier aan.

(Inmiddels is de aanmelding gesloten. We zijn wel nog steeds benieuwd naar uw initiatief, dus stuur het gerust nog. Dan zetten we u op een wachtlijst.)

We zijn op zoek naar smartcity-initiatieven op gebied van het fysiek en sociaal domein, die werken aan slimmere, duurzamere en socialere steden en die de democratie versterken. Met een initiatief bedoelen we een samenwerking tussen meerdere partijen, geen los product. 

Wil je alleen komen kijken? Dat kan ook!

Meld je aan om de Slimme Stad Parade te bezoeken 

Waarom aanmelden?

  • Je deelt je smartcityinitiatieven met de 150 bezoekers van de Slimme Stad Parade
  • Ontmoet hét grootste smartcitynetwerk van Nederland en Vlaanderen
  • Je krijgt van tevoren een gratis workshop zodat je jouw initiatief zo goed mogelijk in 7 minuten kunt presenteren
  • Laat je inspireren door andere smartcity-initiatieven

Hoe werken pitch presentaties

Elk uur een nieuw thema:

>> 10 minuten per pitch presentatie

>> 4 minuten pitch presentatie

>> 4 minuten vragen

>> 2 minuten wisselen

5 pitch presentaties per uur

 

Algemene randvoorwaarden

>> Je kan je aanmelden tot 28 april.

>> Uiterlijk 8 mei maken we bekend wie mag pitch presenteren.

>> Je kan je aanmelding tot 28 april ook weer intrekken. Daarna niet meer.

>> Mocht je vervolgens toch niet deelnemen, dan brengen we daarvoor 300 euro onkosten in rekening.

 

Pitch presentatie

>> De pitch presentatie duurt 8 minuten, waarvan 4 minuten presentatie en 4 minuten vragen / gesprek. Na 3 minuten krijg een seintje om af te ronden.

>> De volgorde van de pitch presentaties maken we een week van te voren bekend. We houden ons het recht voor de volgorde last-minute te wijzigen, dus zorg ervoor dat je de hele dag aanwezig kan zijn.

>> Bij de pitch presentatie kan een powerpointpresentatie worden gebruikt.

>> Gebruik 1 tot max. 8 slides.

>> Als je geen slides aanlevert, gebruiken we een standaardslide van het event met daarop de naam van het initiatief en je plaats

>> Slides moeten van te voren worden ingeleverd (uiterlijk dinsdag 23 mei), zodat we ze achter elkaar kunnen zetten.

>> Er kan geen geluid worden afgespeeld. Bewegend beeld kan wel, zolang je het in je powerpoint is verwerkt en het offline is.

>> Eindig met een vraag of aanbod (een call to action) aan de zaal. Wie of wat zoek je en waarvoor? Deze wordt opgepikt door de dagvoorzitter. Zo krijgen we contact met de zaal.

>> Vermeld op de laatste slide waar je staat op de tafeltjesbeurs.

>> Tip: Vermeld op de laatste slide je contactgegevens.

 

Tafeltjesmarkt

>> Alle presenterende initiatieven krijgt een statafel op de tafeltjesmarkt.

>> Deze is bedoeld voor de vindbaarheid na de pitch presentatie en om in gesprek te komen met bezoekers.

>> Elke tafel heeft de beschikking over 1 stroompunt (neem dus een stekkerdoos mee als je meer nodig hebt).

>> Je mag geen versterkt geluid afspelen op je tafeltje.

>> Je mag een rolbanner neerzetten, maar met respect voor je buren op de markt.

>> Je mag folders etc. uitdelen op je tafeltje. Maar ach, denk daarbij ook even aan het milieu.

>> Je kan vanaf 9 uur je tafeltje opbouwen en we verwachten dat je het pas opruimt als het evenement is afgelopen.

In De Krant: “City Deal Slim Maatwerk maakt de samenleving prettiger”

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

‘Stapje voor stapje de Nederlandse samenleving nog beter maken.’ Dat doen we in de City Deal ‘Slim Maatwerk’. De Krant (een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en en Koninkrijksrelaties) sprak met projectleider Annefleur Siebinga en dealmaker Farida Polsbroek hoe ze dat doen.

Klik hier om het hele artikel te lezen.