Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Bekijk hier de presentatie voor 16 november.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31, BTG, Institute 4 Preventive Health, programma Heerlen-Noord, gemeente Tilburg, UWV.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Hoe zet je digitalisering en technologisering in voor positieve gezondheid? – Sprintbijeenkomst werkgroep Positieve gezondheid

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op 8 november van 13.30 – 16.00 uur organiseren we vanuit de City Deal ‘Slim Maatwerk’ een sprintbijeenkomst met de werkgroep ‘Positieve gezondheid’. Denk met ons mee over wat we eigenlijk bedoelen met positieve gezondheid. En hoe sluit digitalisering bij dat begrip van positieve gezondheid aan?

Met gemeenten, het Rijk, zorgpartijen, onderwijsinstellingen en bedrijven gaan we met elkaar in gesprek over hoe positieve gezondheid kan worden versterkt door digitale middelen en innovatie en proberen we met elkaar de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Benieuwd geworden? Meld je dan nu aan.

Praktisch
Datum en tijd: 8 november van 12.30 – 16.00 uur
Locatie: Paulus Borstraat 41 in Amersfoort (bereikbaar met ov en parkeren kan in de straat)

Programma
12.30 – 13.00 uur: Inloop met lunch
13.00 – 14.00 uur: Wat bedoelen we eigenlijk met positieve gezondheid?
14.00 – 14.30 uur: Welke voorbeelden zijn er al waarbij innovatie en digitale middelen worden ingezet voor de Ziekenhuisgroep Twente en het Jeroen Bosch ziekenhuis
14.30 – 15.30 uur: Hoe kunnen we digitalisering inzetten voor het bevorderen van positieve gezondheid?
15.30 – 16.00 uur: Wrap up

Digitale inclusie: waarom en hoe? – Innovember

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

De digitale wereld biedt veel kansen. Slimme zorg en innovatie worden daarom ook steeds vaker ingezet om ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, mee blijven doen in de maatschappij en gezond blijven. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen voor sommige mensen erg snel. Dus hoe zorgen we er voor dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving en de kansen van digitalisering kan benutten?

Datum: 28 november van 9.30 – 11.00 uur

Locatie: Online

Sprekers: Annefleur Siebinga en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)

In deze sessie zal je zelf ervaren hoe het is om niet mee te kunnen komen in de digitale wereld. Dit wordt ondersteund aan de hand van de verhalen van ervaringsdeskundigen. Daarna nemen de ministeries BZK en VWS jullie mee in hoe zij zich inzetten voor digitale inclusie aan de hand van de City Deal Slim Maatwerk. Deze City Deal onderzoekt hoe mensen zelfstandig en gezond in de gewenste thuisomgeving kunnen wonen en leven en wat digitalisering en technologie hier in kan bieden. Hoe wordt hier rekening gehouden met digitale inclusie?

U vindt hier meer informatie over de sessie en hoe zich kunt aanmelden: INNOvember 2022 – Digitale inclusie: waarom en hoe?

Staatssecretaris Van Huffelen onderstreept belang City Deal Slim Maatwerk

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op de Dag van de Stad op 29 september in Tilburg, had Staatssecretaris Van Huffelen een boodschap voor de aanwezige bestuurders tijdens de bestuurderslunch. ‘Alle inwoners verdienen gelijke kansen als het gaat om werk, woonruimte, onderwijs en zorg. En de City Deal ‘Slim Maatwerk’ gaat ons daar hopelijk bij helpen.’

De Staatssecretaris trapte daarmee de ondertekening van de gemeente Tilburg en het UWV af. Zij sloten zich beide die dag aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Lees hier het hele persbericht over de nieuwe partners.

Onze expertlezing tijdens de Dag van de Stad

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Vandaag mochten we namens Slim Maatwerk als experts aantreden bij de bestuurderslunch over digitalisering. Dit was onze inbreng:

De vraag aan ons als experts is ‘Hoe kan digitalisering een oplossing bieden voor oplopende personeelstekort binnen het sociaal domein?’. Die vraag wordt niet alleen gesteld in het sociaal domein, maar ook in de zorg en op het snijvlak van zorg en sociaal domein, zoals in de ouderenzorg. Zo stelt Minister Helder in de kamerbrief over de ouderenzorg dat we moeten inzetten op meer digitalisering. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’, zegt de bewindsvrouw. We moeten anders Niet alleen de voorkeuren van ouderen veranderen. Ook de omstandigheden veranderen. We kunnen ondersteuning en zorg niet blijven verlenen zoals we dat nu gewend zijn. Dat is voornamelijk het gevolg van toenemende schaarste aan zorgpersoneel. Op dit moment werkt ongeveer 1 op de 6 werknemers in de zorg en er zijn nu al veel vacatures. Om aan de toenemende zorgvraag te voldoen zou dat (bij ongewijzigd beleid) moeten oplopen naar 1 op de 5 in 2030, 1 op de 4 in 2040 en 1 op de 3 in 2060. Een dergelijk beslag op de arbeidsmarkt is niet realistisch en ook niet wenselijk. We staan dus voor de uitdaging om de groeiende vraag naar arbeidskrachten te beperken.’ Het illustreert op een goede manier waar we het over hebben met elkaar. En dit geldt niet alleen voor de ouderenzorg, maar voor het hele sociaal domein. Ook daar is sprake van een groeiend personeelstekort. Daarbij zijn zorg en sociaal domein communicerende vaten. Minder druk op de zorg kan leiden tot meer druk op het sociaal domein. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Het is opvallend dat bij het oplossen van problemen in het sociaal domein weinig aandacht is voor oplossingen die worden geboden door digitalisering en technologisering. In de op zichzelf interessante VNG-propositie ‘De winst van het sociaal domein’ , wordt het begrip digitalisering slechts één keer genoemd. Ook tijdens deze Dag van de Stad is er jammer genoeg relatief weinig aandacht voor digitalisering. De focus ligt op het sociaal domein, maar de nieuwe oplossingen die digitalisering kan bieden, worden daarbij vaak genegeerd. Dat is jammer, want digitalisering en technologisering kunnen leiden tot nieuwe kansen om de problemen op te lossen. En aan de andere kant, het ondoordacht invoeren van digitalisering kan leiden tot nieuwe problemen, zoals we zagen bij de toeslagenaffaire.

In de City Deal Slim Maatwerk richten we ons  wel op deze nieuwe oplossingen. We constateren dat het helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. We constateren ook dat de huidige manier van werken daarvoor geen volledige oplossing biedt. Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. In deze City Deal willen we ten minste acht processen veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken. Lees hier welke processen dat zijn. We focussen op procesinnovatie omdat in processen is geborgd hoe we werken. Letterlijk en figuurlijk. Zo leidt het dus letterlijk tot een verandering in de manier van werken en kan het ook dus ook leiden tot efficiënter en effectiever werken. En tot een verlichting van de werkdruk. Figuurlijk omdat we in processen visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Dit moet uiteraard gebeuren op een manier die de democratie versterkt en niet verzwakt.

eidt dit nou direct tot een vermindering van de werkdruk? Soms wel. Digitalisering kan werk automatiseren bijvoorbeeld in administratieve processen. Ook kan de uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners efficiënter worden ingericht. Of kan de online klantreis van cliënten zo worden ingericht dat de vraag om hulp daarbij afneemt.

Soms heeft het meer voeten in aarde, omdat de nieuwe oplossing een oude werkwijze vervangt die diep is ingesleten. Of omdat er nieuwe oplossingen zijn, die eerder nog niet bestonden. Denk aan het gebruik van sensoren, het voorspellen van gedrag enzovoort. Daar komen ook nieuwe bedreigingen bij kijken, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Dat vraag om bijscholing en daar zit lang niet iedereen op te wachten. Bovendien, een systeem dat jarenlang op een bepaalde manier functioneerde, verander je niet zomaar. Soms moeten daarvoor ook wetten en regels worden aangepast. Of moet het nieuwe gedrag van hogerhand worden gestimuleerd. Met alle zorgvuldigheid, want de toeslagenaffaire is juist weer gevolg van te veel druk van hoger hand. Deze transitie vraagt om zorgvuldigheid, om het meenemen van mensen (wat iets anders is dan alles van onderop laten gebeuren). Hier ligt een duidelijke rol voor bestuurders weggelegd, ook zij moeten durven experimenteren. De City Deals van Agenda Stad (waarvan er veel te zien zij op de Dag van Stad) bieden daarvoor de ruimte.

Maar laten we niet alleen maar focussen op de beren op de weg. Want door te veel te focussen op deze bezwaren, dreigen we de kansen te vergeten. En die zijn talrijk. Zo zorgt de Buddy-app ervoor dat een grote groep Nederlanders wél met geld kan omgaan (en veel minder snel in de schulden komt) en zorgt Hello247 voor een beter inzicht in het gedrag (en afwijkingen daarop) van ouderen, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. En komen inwoners van Enschede die op Google op zoek zijn naar een oplossing van hun schulden, niet meer terecht bij woekerkrediet.nl, maar bij de gemeentelijke kredietbank

En dat zijn slechts enkele van heel veel meer voorbeelden.

Maar bovendien maakt het inzetten van die nieuwe tools, werken in het sociaal domein interessanter. Omdat minder administratie, meer ruimte geeft voor echt contact met mensen én omdat het fijn is om te werken in een vak dat bij de tijd is en blijft.

Annefleur Siebinga en Jan-Willem Wesselink

 

Nieuwe partijen sluiten zich aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens de Dag van de stad in Tilburg

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie kan bijdragen aan meer bestaanszekerheid, gezondheid en meer kansengelijkheid.

Op 29 september op de Dag van de Stad sluiten Institute 4 Preventive Health, een kennisalliantie tussen de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Wageningen, het nationaal programma Heerlen-Noord, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG), de gemeente Tilburg en UWV zich aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. In deze City Deal onderzoeken dertig partijen hoe digitalisering en technologisering kan bijdragen aan oplossingen in het sociaal domein. 

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in onze vertrouwde thuisomgeving leven. Helaas is dat voor veel mensen niet mogelijk, vanwege gezondheidsproblemen of omdat ze tussen wal en schip vallen in het systeem. Bovendien is er personeelstekort in het sociaal domein om die groepen voldoende ondersteuning te bieden. In de City Deal ‘Slim Maatwerk ’verkennen partijen hoe digitalisering en technologisering oplossingen kunnen bieden voor de opgaven waar we voor staan.

Maarten van Asten, wethouder Digitalisering in de gemeente Tilburg: ‘Als gemeente willen we dat onze inwoners zoveel en zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Problemen op het gebied van bestaanszekerheid, wonen, gezondheid en inkomensproblemen kunnen dat in de weg staan. Door samen te werken in deze City Deal maken we optimaal gebruik van de techniek van vandaag en de kennis en kunde van betrokkenen om hiervoor oplossingen te zoeken. Een mooie ontwikkeling die wij vanuit Tilburg van harte ondersteunen.’

 

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

In de City Deal onderzoeken 30 partijen welke processen in het sociaal domein baat kunnen hebben bij digitalisering en de inzet van technologie. Zo zou het gebruik van één gemeenschappelijk dossier per inwoner de communicatie tussen verschillende hulpverleners kunnen verbeteren en vereenvoudigen. En het analyseren van gegevens kan ook worden ingezet voor vroegsignalering. Uiteraard staat bij dit alles de privacy en autonomie van inwoners met een hulpvraag voorop. De partners van de City Deal vinden het van cruciaal belang om naast technische oplossingen, ook het bijbehorende ethische debat te voeren en de kansen om door technologisering en digitalisering de gelijkheid en democratie te bevorderen.

Edith Feskens, professor aan de Universiteit Wageningen, tekent namens het Institute 4 Preventive Health de City Deal: ‘Als Institute 4 Preventive Health zijn we heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze City Deal en samen met de andere partners ons in te zetten voor een gezondere en duurzame samenleving.’

Ook Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is blij met de nieuwe partners van de City Deal: ‘We zijn blij dat een aantal nieuwe partijen zich aansluiten bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Gemeenten, zoals Tilburg en Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Er zijn veel sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn. En dat kan alleen met verschillende partners uit het sociaal domein, zoals de gemeente Tilburg, het UWV, Institute 4 Preventive Health, Heerlen-Noord en BTG.’

 

Partners

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenden al de City Deal: Hogeschool Avans, Brightlands Smart Services Campus, Ministerie van BZK, Buddy Payment BV, CBS, Centric, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Future City Foundation, gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, Ministerie van OCW, Platform31, gemeente Roermond, Hogeschool Rotterdam, Twentse Koers, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, Ministerie van VWS, WeCity, WeLabs, gemeente Zwolle. Op 29 september komen daar BTG, Institute 4 Preventive Health, Heerlen-Noord, de gemeente Tilburg en UWV bij.

 

Over City Deals

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen. Lees meer over de City Deal Slim Maatwerk.

 

 

 

Heeft u vragen over de inhoud van dit persbericht? Neem dan contact op met: Zoë Spaaij – 0650586953 of zoe@future-city.nl

 

 

Aftermovie ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 27 juni ondertekenden 26 partijen de City Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens een bestuurdersprogramma samen met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Tijdens de bijeenkomst trapte Daan Roovers af met een mooi filosofisch betoog over de slimme stad en daarna gingen Ufuk Kâhya, Maarten Burggraaf, Frank Reniers, Arjan Spruijt, Anita Nijboer, Dr. Johan Posseth MMC, Shahid Talib, Ramon Groote, Pieter Custers en Elise Hol onder leiding van Annefleur Siebinga en Jan-Willem Wesselink met elkaar in gesprek over de City Deal Een Slimme Stad, Zo Doe Je Dat en de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Timo Ruohomäki sloot de ochtend af met een lezing over hoe ze in Helsinki bouwen aan de slimme stad.

Kijk nu de aftermovie terug en hou onze websites in de gaten voor de evenementen van het najaar.

Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Met ‘Slim Maatwerk’ willen 26 partijen zelfstandigheid bevorderen door effectievere hulpverlening

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en meer kansengelijkheid.

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in onze vertrouwde thuisomgeving leven. Helaas is dat voor veel mensen niet mogelijk, vanwege gezondheidsproblemen of hun positie in de samenleving. Bovendien is het door krapte op de arbeidsmarkt lastig om in het sociaal domeinvoldoende ondersteuning te bieden. In de City Deal Slim Maatwerk verkennen 26 partijen hoe digitalisering en technologisering uitkomst kunnen bieden. Want zelfstandigheid is een belangrijke factor voor bestaanszekerheid en voor gelijke kansen.
De City Deal Slim Maatwerk wordt op 27 juni op de eerste dag van de Data Week NL in ’s Hertogenbosch ondertekend door gemeenten, de rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

In de City Deal wordt onderzocht welke processen in het sociaal domein baat kunnen hebben bij digitalisering en de inzet van technologie. Zo zou het gebruik van één gemeenschappelijk dossier per cliënt de communicatie tussen verschillende hulpverleners kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Of kan per cliënt beter worden vastgesteld welke ingreep wanneer zinvol is, door diens situatie beter te meten en monitoren. En het analyseren van gegevens kan ook worden ingezet voor vroegsignalering. Uiteraard staat bij dit alles de privacy en autonomie van inwoners met een hulpvraag voorop. Voor de partners van de City Deal zijn het bijbehorende ethische debat en de kansen om door technologisering en digitalisering de gelijkheid en democratie te bevorderen, net zo zeer van cruciaal belang als techniek.

Voor Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is innovatie van processen een van de redenen om deel te nemen: ‘Gemeenten, ook Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor Dordrecht en daarom spreekt deze City Deal ons zo aan.’
De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn.

Partners

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen de City Deal: Hogeschool Avans, Brightlands Smart Services Campus, Ministerie van BZK, Buddy Payment. BV, CBS, Centric, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Future City Foundation, gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, Ministerie van OCW, Platform 31, gemeente Roermond, Hogeschool Rotterdam, Twentse Koers, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, Ministerie van VWS, WeCity, WeLabs, gemeente Zwolle.

Over City Deals

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken . Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen. Lees meer over de City Deal Slim Maatwerk.

Eerste exemplaar ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt aan gebiedsontwikkelaar AM

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Tijdens de vastgoedbeurs Provada is donderdag 16 juni het eerste exemplaar van het boek ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt door Jan-Willem Wesselink (programmamanager Future City Foundation) aan Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM. Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation in samenwerking met 18 publieke en private partners en de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’.

Het boek gaat over de vraag hoe we waarde kunnen creëren in de smart city. Want als technologisering en digitalisering immers alles veranderen, verandert ook de manier waarop waarde ontstaat in regio’s, steden en dorpen. Of je nou slimme straatverlichting biedt, een digital twin bouwt, 5G aanlegt of gebieden herontwikkelt, je wil waarde creëren en uiteindelijk ook geld verdienen. Want alleen een financieel gezonde economie is toekomstbestendig. Daarbij komt dat veel bedrijven de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van die nieuwe producten en diensten. Dat heeft veel interessante oplossingen opgeleverd, maar als we willen dat ze dat blijven doen, moeten die innovaties ook tot volwassen producten kunnen leiden.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: ‘Dit boek is een mooie inspiratie voor  ons als we kijken we naar de toekomst en nadenken over slimme en inclusieve steden. In de onze visie PanorAMa 20250, die we op de Provada lanceren, geven we een blik op de toekomst van het Nederland van 2050. Daar is smart city zeker een belangrijk onderdeel bij. Met behulp van dit boek kunnen we dit aspect nog verder invullen en zal het bijdragen aan onze visie op de toekomst van Nederland.’

Meer waarde door verbinding, flexibiliteit en betekenis
Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur van het boek: ‘Toen we het idee bedachten voor het boek ‘Zo creëer je waarde’ spraken we over de economische waarde. Werktitel voor het boek was ‘Slimme businessmodellen’. Alsof wij die wel even zouden bedenken, maar toch ‘Zonder kassa, geen massa’, was wel een lekker tegeltje. Daarbij mocht na twee jaar pandemie en zwartgalligheid de focus wel eens lekker liggen op geld verdienen.  Flink wat gesprekken later bleek het helemaal niet te gaan over businessmodellen, maar over het creëren van waarde. Ook goed dacht ik. Dat is toch een soort van hetzelfde. Niet dus. Gesprekken gingen over stedenbouw, duurzaamheid en over kunst. Over een altijd verbonden samenleving. Over moonshots. We zetten ondertussen een nieuwe City Deal op en verdiepten ons in het sociaal domein. We ontdekten digitale kunst. Hadden mooie gesprekken met nft-artiesten en weten nog niet zeker of we de nieuwe tulpenmanie hebben ontdekt of de digitale Zonnebloemen van Van Gogh.’

Dit boek is verdeeld in drie delen, waarin u in het eerste deel lees over wat waarde is volgens de verschillende auteurs. In het tweede deel gaat het over procesinnovatie. Over de City Deals en over tooling. Over de vraag hoe we het moeten doen. Voor het derde deel zijn wij het land ingetrokken op zoek naar wat de slimme stad in de praktijk is. Zo ontstond het idee om projecten dan maar te verzamelen. Op een kaartje. Per stad. Zodat u er langs kan fietsen.

Klik hier om het boek te bestellen. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.

Mediakit Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Beste partner van de City Deal ‘Slim Maatwerk’,

Hier vinden jullie de Mediakit die we gebruiken rondom de ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Mochten jullie vragen hierover hebben, mail naar zoe@future-city.nl of bel 0650586953.

Let op, we updaten deze mediakit nog, hou deze pagina dus in de gaten!

Mediakit ondertekening