Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Met ‘Slim Maatwerk’ willen 26 partijen zelfstandigheid bevorderen door effectievere hulpverlening

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en meer kansengelijkheid.

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in onze vertrouwde thuisomgeving leven. Helaas is dat voor veel mensen niet mogelijk, vanwege gezondheidsproblemen of hun positie in de samenleving. Bovendien is het door krapte op de arbeidsmarkt lastig om in het sociaal domeinvoldoende ondersteuning te bieden. In de City Deal Slim Maatwerk verkennen 26 partijen hoe digitalisering en technologisering uitkomst kunnen bieden. Want zelfstandigheid is een belangrijke factor voor bestaanszekerheid en voor gelijke kansen.
De City Deal Slim Maatwerk wordt op 27 juni op de eerste dag van de Data Week NL in ’s Hertogenbosch ondertekend door gemeenten, de rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

In de City Deal wordt onderzocht welke processen in het sociaal domein baat kunnen hebben bij digitalisering en de inzet van technologie. Zo zou het gebruik van één gemeenschappelijk dossier per cliënt de communicatie tussen verschillende hulpverleners kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Of kan per cliënt beter worden vastgesteld welke ingreep wanneer zinvol is, door diens situatie beter te meten en monitoren. En het analyseren van gegevens kan ook worden ingezet voor vroegsignalering. Uiteraard staat bij dit alles de privacy en autonomie van inwoners met een hulpvraag voorop. Voor de partners van de City Deal zijn het bijbehorende ethische debat en de kansen om door technologisering en digitalisering de gelijkheid en democratie te bevorderen, net zo zeer van cruciaal belang als techniek.

Voor Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is innovatie van processen een van de redenen om deel te nemen: ‘Gemeenten, ook Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor Dordrecht en daarom spreekt deze City Deal ons zo aan.’
De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn.

Partners

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen de City Deal: Hogeschool Avans, Brightlands Smart Services Campus, Ministerie van BZK, Buddy Payment. BV, CBS, Centric, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Future City Foundation, gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, Ministerie van OCW, Platform 31, gemeente Roermond, Hogeschool Rotterdam, Twentse Koers, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, Ministerie van VWS, WeCity, WeLabs, gemeente Zwolle.

Over City Deals

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken . Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen. Lees meer over de City Deal Slim Maatwerk.

Eerste exemplaar ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt aan gebiedsontwikkelaar AM

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Tijdens de vastgoedbeurs Provada is donderdag 16 juni het eerste exemplaar van het boek ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt door Jan-Willem Wesselink (programmamanager Future City Foundation) aan Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM. Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation in samenwerking met 18 publieke en private partners en de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’.

Het boek gaat over de vraag hoe we waarde kunnen creëren in de smart city. Want als technologisering en digitalisering immers alles veranderen, verandert ook de manier waarop waarde ontstaat in regio’s, steden en dorpen. Of je nou slimme straatverlichting biedt, een digital twin bouwt, 5G aanlegt of gebieden herontwikkelt, je wil waarde creëren en uiteindelijk ook geld verdienen. Want alleen een financieel gezonde economie is toekomstbestendig. Daarbij komt dat veel bedrijven de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van die nieuwe producten en diensten. Dat heeft veel interessante oplossingen opgeleverd, maar als we willen dat ze dat blijven doen, moeten die innovaties ook tot volwassen producten kunnen leiden.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: ‘Dit boek is een mooie inspiratie voor  ons als we kijken we naar de toekomst en nadenken over slimme en inclusieve steden. In de onze visie PanorAMa 20250, die we op de Provada lanceren, geven we een blik op de toekomst van het Nederland van 2050. Daar is smart city zeker een belangrijk onderdeel bij. Met behulp van dit boek kunnen we dit aspect nog verder invullen en zal het bijdragen aan onze visie op de toekomst van Nederland.’

Meer waarde door verbinding, flexibiliteit en betekenis
Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur van het boek: ‘Toen we het idee bedachten voor het boek ‘Zo creëer je waarde’ spraken we over de economische waarde. Werktitel voor het boek was ‘Slimme businessmodellen’. Alsof wij die wel even zouden bedenken, maar toch ‘Zonder kassa, geen massa’, was wel een lekker tegeltje. Daarbij mocht na twee jaar pandemie en zwartgalligheid de focus wel eens lekker liggen op geld verdienen.  Flink wat gesprekken later bleek het helemaal niet te gaan over businessmodellen, maar over het creëren van waarde. Ook goed dacht ik. Dat is toch een soort van hetzelfde. Niet dus. Gesprekken gingen over stedenbouw, duurzaamheid en over kunst. Over een altijd verbonden samenleving. Over moonshots. We zetten ondertussen een nieuwe City Deal op en verdiepten ons in het sociaal domein. We ontdekten digitale kunst. Hadden mooie gesprekken met nft-artiesten en weten nog niet zeker of we de nieuwe tulpenmanie hebben ontdekt of de digitale Zonnebloemen van Van Gogh.’

Dit boek is verdeeld in drie delen, waarin u in het eerste deel lees over wat waarde is volgens de verschillende auteurs. In het tweede deel gaat het over procesinnovatie. Over de City Deals en over tooling. Over de vraag hoe we het moeten doen. Voor het derde deel zijn wij het land ingetrokken op zoek naar wat de slimme stad in de praktijk is. Zo ontstond het idee om projecten dan maar te verzamelen. Op een kaartje. Per stad. Zodat u er langs kan fietsen.

Klik hier om het boek te bestellen. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.

Mediakit Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Beste partner van de City Deal ‘Slim Maatwerk’,

Hier vinden jullie de Mediakit die we gebruiken rondom de ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Mochten jullie vragen hierover hebben, mail naar zoe@future-city.nl of bel 0650586953.

Let op, we updaten deze mediakit nog, hou deze pagina dus in de gaten!

Mediakit ondertekening

Dit zijn de slimste steden van Nederland – BNR Eyeopeners

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 2 juni waren Jan-Willem Wesselink(programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de City Deal ‘Slim Maatwerk’), Wim Willems (wethouder mobiliteit, innovatie en toerisme bij de gemeente Apeldoorn) en Robin Schapink, manager smartcity-iot.nl bij IT-bedrijf Flexyz te gast bij BNR Eyeopeners om te vertellen over de voordelen en nadelen van slimme steden.

Onder leiding van presentator Meindert Schut vertelden zij wat een stad allemaal moet hebben om als ‘smart city’ bestempeld te worden. Een wethouder voor digitalisering is pas recent onderwerp van gesprek, maar de stad kan een hoop baat hebben bij meer kennis over omgevingsdata. Welke ontwikkelingen zijn er gaande?

Luister hier de uitzending terug

 

 

Ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens de Data Week NL

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch en ondertekenen we op 27 juni de City Deal ‘Slim Maatwerk’ met bijna 30 partijen. 

De hele week organiseren we bovendien een interessant programma met een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

 

Maandag 27 juni – City Deal dag voor bestuurders en ondertekening Slim Maatwerk

Tijd: 11.00 – 14. 00 uur
Locatie: Grasso, Paardkerkhofweg 15 in ‘s-Hertogenbosch
Doelgroep: Bestuurders van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’
Klik hier om u aan te melden.

Op maandag 27 juni organiseren we tijdens de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch een bijeenkomst exclusief voor bestuurders van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’. Ontmoet uw collega-bestuurders van de City Deals en laat u inspireren over de slimme stad. Voor nieuwe wethouders is dit de gelegenheid om te horen wat de City Deals precies inhouden en hoe zij het kunnen inzetten voor hun gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenen we ook de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’.

PROGRAMMA
10.30 uur – Inloop en tijd om te netwerken
11.00 uur – Welkom in ’s-Hertogenbosch en welkom op de Data Week NL – Wethouder Ufuk Kâhya (gemeente ‘s-Hertogenbosch)
11.10 uur – Wat zijn de kansen en bedreigingen van digitalisering en technologisering volgens voormalig Denker des Vaderlands Daan Roovers
11.30 uur – In gesprek – Met o.a. wethouder Wim Willems (gemeente Apeldoorn), wethouder Maarten Burggraaf (gemeente Dordrecht), Anita Nijboer (Kennedy Van de Laan) en Johan Posseth (Kurtosis) onder leiding van Jan-Willem Wesselink
11.30 uur – Welkom bij de City Deals door Jan-Willem Wesselink en Annefleur Siebinga en Frank Reniers (Agenda Stad)
11.45 uur – Dit doen we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’ –
Met o.a. wethouder Ufuk Kâhya (gemeente ‘s-Hertogenbosch), wethouder Wim Willems (gemeente Apeldoorn), wethouder Maarten Burggraaf (gemeente Dordrecht), Shahid Talib (Heijmans) en Ramon Groote (Provincie Noord-Brabant) onder leiding van Jan-Willem Wesselink.
11.55 uur -De rol van het Rijk – Binnen het Rijk en zeker het Ministerie van BZK is digitalisering een steeds serieuzer thema. Wat zijn de plannen en hoe worden die uitgevoerd? Met Frank Reniers (Agenda stad), Arjan Spruijt (ministerie van Binnenlandse Zaken), Wim Willems (gemeente Apeldoorn) en Maarten Burggraaf (gemeente Dordrecht).
12.05 uur – Waarom is het belangrijk dat we digitalisering ook toepassen in het sociaal domein? – Met o.a. wethouder Marianne Smitsmans- Burhenne (gemeente Roermond), wethouder Maarten Burggraaf, Pieter Custers (Brightlands Smart Services Campus) en Elise Hol (Twentse Koers) onder leiding van Annefleur Siebinga
12.20 uur – Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’ 
12.40 uur – Van Ver: Leren van Helsinki – Finland – met Timo Ruohomäki (Forum Virium Helsinki)
13.00 uur – Netwerklunch
14.00 uur – Opening Data Week NL
16.00 uur – Borrel
 

28, 29 & 30 juni – Summerschool ‘Maak je eigen slimme stad’

Locatie: verschillende locaties in ‘s-Hertogenbosch
Doelgroep: jongprofessionals
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Nederland staat voor enorme opgaven. Opgaven die niet alleen maar op te lossen zijn op traditionele manieren. Die vragen om nieuwe manieren van werken met digitalisering en de inzet van data. Maar hoe pak je dat aan? Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe pas je nieuwe technologie toe in het ontwikkelen van steden en dorpen? Om die vraag te beantwoorden organiseren we in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Summerschool ‘Maak je eigen slimme stad’. Meld je nu aan en bedenk samen met 24 andere jongprofessionals hoe je data en digitalisering inzet om de problemen van vandaag op te lossen voor de wereld van morgen.

Ben je zelf geen jongprofessional meer, maar ken je iemand in je netwerk? Stuur deze Summerschool dan aan hem/haar door.

 

29 juni – Data in de slimme stad

Locatie: Grasso, Paardkerkhofweg 15 in ‘s-Hertogenbosch
Doelgroep: geïnteresseerden in slimme stad
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

PROGRAMMA
9.00 uur – Broodje data
Voor de vroege vogels organiseert Future City ism de beide City Deals een dataontbijtje. Met koffie, croissants en een goed gesprek over data. Voor oude rotten uit het smartcityvak en jongprofessionals die deelnemen aan de summerschools. Jeroen Steenbakkers vertelt uitgebreid over de Crowd Safety Manager.

9.30 uur – Plenair: Shahid Talib (Heijmans) over hoe hij data gebruikt in zijn gebiedsontwikkeling

9.50 uur – Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en hoe kun je aanhaken + uitleg over Slim Maatwerk. Met Jan-Willem Wesselink

10.00 uur – Aan de slag met de Slimme Stad
>> Tutorial: Zo pas je data toe om de stad veilig te houden met gebruikmaking van de Crowd Safety Manager (door Jeroen Steenbakkers, Argaleo)
>> Tutorial: Zo bepaal je hoe volwassen je smartcityproject is met behulp van het smart city majurity model (Shahid Talib, Heijmans)

10.15 uur – Aan de slag met de Slimme Stad
>> Tutorial: Zo check je sensoren niet de AVG schenden
 (Ramon de Groot, Provincie Noord-Brabant)
>> Tutorial:  Een data ecosysteem voor slimme duurzame mobiliteit en verstedelijking: kansen en toepassingen(Michiel van Dongen, Ministerie van I&W)

10.30 uur  – Randvoorwaarden van de Slimme Stad
>> Sociaal: Hoe pas je digitalisering en technologisering toe in het sociaal domein?
 (olv Annefleur Siebinga)
>> Ethisch: 3 manieren om ethiek mee te nemen in je ontwerp van je smartictyproject

11.00 uur – Aan de slag met de Slimme Stad
>> Techniek: Hoe gebruik je FIWARE oplossingen 
 (olv nader in te vullen)
>> Betrekken van inwoners: De casus Snuffelfiets (Stephen van Aken, Provincie Utrecht)

 

Ook de rest van de Data Week NL is erg interessant. Kijk hier voor het programma.

 

Heeft u vragen over een van de programmaonderdelen, neem contact op met Zoë Spaaij (zoe@future-city.nl) of Wendolijn Beukers (wendolijn@future-city.nl)

Slimme City Deals leveren eerste tools op, nu is het tijd voor de praktijk

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op de City Deal dag in Utrecht presenteerden 75 partners van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ de volgende stap in hun samenwerking. Nu de eerste concrete instrumenten zijn ontwikkeld, gaan de partners deze toepassen in showcases door het hele land. ‘In één oogopslag zie je de slimste projecten waar je naar op zoek bent.’

Na anderhalf jaar tijd is er met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ al veel werk verzet. In totaal werken er nu 63 partners, waaronder gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen aan het ontwikkelen, toetsen en implementeren van concrete instrumenten. In de deal staan de leefbaarheid en democratische waarden van de slimme stad centraal. Binnenkort volgt de deal ‘Slim Maatwerk.’ Die wordt op 27 juni ondertekend. Hierbij richten 30 partners zich op Nederlanders zo lang mogelijk zelfstandig en in een gezonde thuisomgeving laten wonen. Tussen de partners van beide deals zit enige overlap, waarmee het totaal aan partners bij de deals op 75 komt.

Het ontwikkelen van de instrumenten bij ‘Slimme stad, zo doe je dat’ is geslaagd, volgens Jan-Willem Wesselink, projectmanager van beide city deals, en Frank Reniers, programmamanager van Agenda Stad bij het ministerie van BZK. Volgens hen is het tijd voor een volgende stap, die zij presenteerden in de Social Impact Factory in Utrecht op de City Deal-dag. Partners van beide City Deals deelden hier hun ervaringen en resultaten.

Zes instrumenten

De slimme stad-deal heeft nu zes concrete instrumenten opgeleverd. Een voorbeeld is de Crowd Safety Manager, een digitwin-dashboard waarmee politie en overheden publieksdrukte kunnen monitoren en uiteindelijk voorspellen. Tijdens de Invictus Games werd de tool technisch getest. Een ander voorbeeld is het afwegingskader Sensordata en Privacy, dat gemeenten helpt om zorgvuldig na te denken over de inzet van sensoren voor dataverzameling.

Nog niet af, maar wel onderweg, zijn een ‘datakookboek’ met uitleg over hoe data te gebruiken in concrete smartcityprojecten en een slimme initiatieventoets. Alle instrumenten komen voort uit werkgroepen waarin partners met verschillende expertises samenwerken.

Wesselink: ‘In onze dealtekst, waarin we met alle partners onze missie en doelstellingen hebben vastgelegd, staat dat we op tijd kijken naar de volgende stap in onze samenwerking. En die stap zetten we nu. Nadat we met de City Deals eerst keken naar onze ‘waarom’, zitten we nu in de fase waarin we kijken ‘hoe’ we onze doelen gaan halen. Met de volgende stappen willen we met alle partners laten zien met welke concrete tools en projecten we precies bezig zijn.’ Volgens Wesselink zijn er al talloze voorbeelden van praktische voorbeelden uit slimme Nederlandse steden. ie moeten nu dus meer zichtbaarheid krijgen.

Showcases

De volgende fase van de twee City Deals draait om het etaleren van ontwikkelde tools in zogeheten ‘showcases’. Deze showcases zijn volgens Wesselink en Reniers concrete projecten en gebiedsontwikkelingen door heel Nederland waarin de ontwikkelde en nog te ontwikkelen instrumenten worden toegepast. Dit moet een volledig beeld geven van de slimste projecten van Nederland. Een netwerk van projecten in de fase van ontwikkeling, aldus Wesselink.

De instrumenten moeten in de showcases bijdragen aan een aantal maatschappelijke vraagstukken, waaronder de woningbouwopgave, klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteitsdruk, circulaire economie, gezondheid en inclusiviteit. Over de locaties en invulling van de projecten is nog niet veel bekend, behalve dat enkele ideeën van betrokken partners al als optie op tafel liggen. Wesselink: ‘De komende maanden gaan we met alle partners kijken naar de rol en bijdrage die bij hen past en hoe we dit samen kunnen invullen in de showcases.’

Nieuwe partners

De gemeente Roermond en Brightlands Smart Services Campus zijn de nieuwste partners van beide deals. ‘De gemeente Roermond wil investeren in de nieuwste technieken om het leven van onze burgers efficiënter, comfortabeler, duurzamer en veiliger te maken’, aldus Angely Waajen, wethouder economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bij de gemeente Roermond. ‘We willen innoveren met oog voor publieke waarden. De City Deal helpt ons om het zo te organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, zonder de nadelige effecten.’

Pieter Custers is directeur Business Development van Brightlands Smart Services Campus. De campus biedt ruimtes aan innovatieve AI-startups, en verbindt deze startups in een smartcityecosysteem: ‘Dat doen we binnen verschillende thema’s, waarvan publieke dienstverlening een van de belangrijkste is. Onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan in innovatielabs zoals het Public Services Lab en het ELSA lab Armoede en Schulden, en richt zich op maatschappelijke uitdagingen zoals armoedebestrijding, eenzaamheidpreventie, burgerparticipatie en het terugdringen van ondermijning. We geloven in samenwerken en co-creatie en verbinden ons ecosysteem graag met het netwerk van City Deal, om zo nog meer impact te kunnen maken.’

Wesselink noemt de twee nieuwste deelnemers een klassieke win-win. ‘Brightlands Smart Services Campus brengt een heel waardevol netwerk van startups mee en verrijkt daarmee ons netwerk. We weten nu uit eerste hand waar startups op het gebied van govtech, smart city en slim maatwerk mee bezig zijn. En de gemeente Roermond wil echt leren hoe ze kunnen profiteren van de kansen die digitalisering en technologisering bieden, in zowel het fysieke als het sociale domein.’

De kracht van de City Deal-aanpak

Programmamanager Agenda Stad Reniers hoopt dat de instrumenten van de City Deals nu kunnen worden toegepast in bestaande en nieuwe gebiedsontwikkelingen. De kracht van de City Deal-aanpak werd volgens Reniers duidelijk tijdens een bezoek aan het innovatiecentrum van Heijmans, een van de partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. De gebiedsontwikkelaar wil groene en leefbare wijken maken, en gebruikt daar slimmestadtoepassingen voor. Reniers: ‘Ze kijken daarbij wat bewoners echt willen en laten slimme toepassingen, daar waar ze iets makkelijker maken of een probleem oplossen, daar een onderdeel van uitmaken.’

De showcases moeten laten zien hoe innovatieve technologische toepassingen kunnen leiden tot groene en gezonde leefomgevingen. Enkele innovaties zijn deelmobiliteit, digitale buurtplatformen en geautomatiseerde ventilatiesystemen. Het Rijk wil deze slimme gebiedsontwikkelingen ondersteunen met de City Deals. Reniers: ‘Daar zetten we ons voor in, en daar past de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ goed in.’

18 partijen ondertekenen de intentieverklaring van de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en kansengelijkheid

Het is helaas voor lang niet  alle Nederlanders mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl sommigen dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kunnen bieden. Op 11 maart tekenen de eerste partners een intentieverklaring van deze City Deal  in Amersfoort. Op 27 juni vindt de officiële ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’ plaats.

Lees hier de intentieverklaring.

Waarom de City Deal ‘Slim Maatwerk’

In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ werken verschillende private en publieke partijen samen, omdat ze het belangrijk vinden dat iedere Nederlander zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving kan wonen en leven. De partners in de City Deal zien dat digitalisering en technologisering hier een bijdrage aan kunnen leveren. Door die kansen te benutten, bevorderen we de kansengelijkheid en de bestaanszekerheid. We zien het versterken van democratie en het voeren van een goed ethisch debat als een randvoorwaarde van de tools die we in deze City Deal willen ontwikkelen.

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

De City Deal richt zich op het op het innoveren, implementeren en continueren van processen in het sociaal domein waarop digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, waarbij het heel handig zou zijn als er per cliënt één dossier is zodat doelmatig informatie gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is en op welk moment. Of hoe we data-analyse zo in kunnen zetten in processen vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners.

We hebben acht werkprocessen gekozen waarop verbetering noodzakelijk is. De ambitie is dat de tools die we ontwikkelen gaan zorgen voor een betere gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Daarom zorgen we dat ze haalbaar, schaalbaar en deelbaar moeten zijn.

Voor Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is innovatie van processen een van de redenen om deel te nemen: ‘Gemeenten, ook Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen daarvan, zeker waar het gaat om de persoonlijke aanpak. Daarom spreekt deze City Deal ons zo aan.’

Partners die de intentieverklaring ondertekenen

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen de intentieverklaring van de City Deal: Brightlands Smart Services Campus, CBS, gemeente Dordrecht, De Zorggroep, Elba/REC, gemeente Enschede, gemeente ’s-Hertogenbosch, Jelmer,  Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, WeCity en WECPV. Op 27 juni voegen zich nog een aantal partijen bij de City Deal, waarna deze officieel van start gaat.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Ondertekening intentieverklaring City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op vrijdag 11 maart nodigen wij alle (potentiële) partners en hun bestuurders uit om in Amersfoort een intentieverklaring te tekenen voor de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’ Met deze verklaring onderstrepen wij gezamenlijk hoe belangrijk het is dat de City Deal ‘Slim Maatwerk’ er komt. Door ondertekening van deze intentieverklaring bekrachtigen partijen hun voorgenomen deelname aan de City Deal. De officiële ondertekening zal plaats vinden op 27 juni tijdens de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch.

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Meld u dan hier aan.  (Alleen voor potentiële partners en genodigden van de City Deal ‘Slim Maatwerk’)

Concept programma

Tijd Programmaonderdeel
14:00 Opening en welkom
14.10 Introductie van de urgentie – Gesprek met Pieter Hilhorst en Marjolein Dohmen
14:30 Gesprek met  Gesprek met Maarten Burggraaf, wethouder van de gemeente Dordrecht, Marianne Smitsmans-Burhenne, wethouder van de gemeente Roermond en Mark de Man, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân over waarom de City Deal Slim Maatwerk noodzakelijk is.
14:50 Opzet City Deal Slim Maatwerk door Jan-Willem Wesselink en Annefleur Siebinga
14:55 Ondertekening intentieverklaring door bestuurders
15:15 Pitchcarrousel: WeCity, Kurtosis en de Buddy App presenteren hun digitale of technologische oplossing voor het sociaal domein
(sprekers worden nog bekend gemaakt)
16:15 Afsluiting programma en opening borrel

City Deal Slim Maatwerk in het kort
Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Voor lang niet iedere Nederlander is het vanzelfsprekend om zelfstandig en gezond thuis te wonen. In de propositie ‘De winst van het sociaal domein‘ wordt daar een aantal redenen genoemd die vooral ingaan op problemen rondom bestaanszekerheid, gezondheidsredenen en kansengelijkheid. We zien dat de mogelijkheden die digitalisering kan bieden vaak procesmatig slecht verankerd is bij veel publieke en maatschappelijke organisaties. Soms hebben zij wel een visie op digitalisering maar staat dit zelden boven aan het prioriteitenlijstje. Daarnaast zijn er gelukkig steeds meer digitale producten en diensten op de markt die het leven van de inwoners makkelijker zouden kunnen maken. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. Maar er is nog weinig verband tussen ambities en uitvoering. Daardoor leidt visie niet automatisch tot uitvoering. Daarvoor moet je de werkwijze van professionals veranderen.

In deze City Deal willen we ten minste acht processen veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken. Kijk hier voor meer informatie over de City Deal.

Op initiatief van
Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Meer informatie:
Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de kwartiermakers van deze City Deal:

>> Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl
>> Annefleur Siebinga via 0614045075 of annefleur.siebinga@gmail.com

Mediapakket City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

We zijn heel blij met u als partner van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. In de bijlage vindt u het mediapakket van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Hierin vindt u handvatten voor de communicatie rondom deze City Deal.

 

Deze bijlage vindt u hier: Mediakit