Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31, BTG, Institute 4 Preventive Health, programma Heerlen-Noord, gemeente Tilburg, UWV.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Slimme Stad Parade 23 mei 2024

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn zoveel smartcity-onderzoeken dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 23 mei 2024 in Utrecht alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met smartcity-onderzoeken in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme wetenschappelijke onderzoeken er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht en laat je inspireren!

Meld je hier aan 

Datum & tijd: 23 mei 2024, 10.00 – 17.00 uur (inloop 10.00- 11.00 uur).

Locatie: Provinciehuis Utrecht

Kosten: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis

Beslismodel privacy/avg-dilemma’s – 6 maart 2024

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Tijdens een van de City Deal bijeenkomsten bespraken we de juridische knelpunten rondom gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Aan bod kwam dat er vaak gevoeld wordt dat er weinig mag en kan én dat het ook nog eens per gemeente verschilt hoe er met wet en regelgeving wordt omgegaan. De beeldvorming is dat Functionarissen gegevensbescherming en privacy officers nogal verschillend aankijken tegen gegevensdeling. Zo zouden er “rekkelijken” en “preciezen” zijn. Is dat inderdaad zo? En welke criteria criteria wegen het zwaarst? Daarover willen we graag met je in gesprek.

Voor de Staat van de Uitvoering aanleiding om praktijkonderzoek te doen naar de  besluitvorming over gegevensuitwisseling binnen de publieke dienstverlening. Hiervoor is AI-bureau Councyl gevraagd om een keuze-experiment op te zetten waarbij FGs, privacy officers en juridisch adviseurs verschillende scenario’s zijn voorgelegd. Doel is om meer inzicht te krijgen in de afwegingen FG’s, privacy officers en juridisch adviseurs maken in hun advies over het delen van gegevens.

Wij  (Staat van de Uitvoering en de City Deal ‘Slim Maatwerk’) nodigen je van harte uit voor een interactieve sessie waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en we dieper ingaan op de dilemma’s die spelen bij gegevensuitwisseling in de publieke sector. De inzichten uit het traject worden gebruikt voor de volgende rapportage van de Staat van de Uitvoering dat medio juni aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

Meld je hier aan

_______________________________________________________________

Datum en tijd: 6 maart 2024- 15.00 – 17.00 uur

Locatie: Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Webinar 25 januari – pilot paradox in het sociaal domein

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op 25 januari organiseren we een webinar rondom pilot paradox in het sociaal domein. Hoe kom je van pilots naar impact? Er zijn heel veel pilots binnen het sociaal domein rondom armoedeproblematiek, gezondheid en kansengelijkheid. Maar hoe zorg je dat projecten en producten ook echt impact gaan maken? Studenten van de Erasmusuniversiteit delen hun onderzoek over dit thema rondom het dashboard klantsignalen en Peter van Waart presenteert met een afstudeerder de casus rondom het ‘Financieel Paspoort’.

We willen u vragen ook uw eigen praktijk in te brengen. Waar loopt u tegenaan als het gaat om het opschalen van pilots?

Tijd 
13.00 Welkom door de City Deal ‘Slim Maatwerk’
13.10 Pilot klantsignalen – Erasmus studenten ( in opdracht van de Staat van de Uitvoering en Kurtosis)
13.30 Vragen
13.40 Financieel paspoort – Peter van Waart (Hogeschool Rotterdam) en afstudeerder
14.00 Vragen
14.10 Wat speelt er bij u rondom de pilotparadox?

 

 

Meld je aan 

Excursie Sittard-Geleen en Heerlen – Ontmoeten en samenwerken met en in de regio

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 21 en 22 maart reizen we af naar het Zuiden om daar van Sittard-Geleen en Heerlen te leren wat zij doen rondom het thema ‘ontmoeten’. Sittard-Geleen laat zien hoe zij in hun proeftuin Zeeheldenbuurt in gesprek gaan met de inwoner over activiteiten en bewegen. In Heerlen-Noord zien we in een van de gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid de stappen die worden gezet op gebied van kansengelijkheid. En bij de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen staat digitalisering centraal. De gebundelde kennis van data science en mensgerichte Artificial Intelligence (AI) leidt tot nieuwe slimme digitale ontwikkelingen en diensten, die de kwaliteit van leven verbeteren.

Datum: 21 en 22 maart (Let op, overnachting op eigen kosten)

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Locatie: volgt

Meld je alvast aan 

City Deals Kerstborrel – 14 december 2023

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Zet 14 december alvast in je agenda. ‘Wil je weten waarom Amersfoort uitgeroepen is tot de beste Europese stad? Hoe Amersfoort slim combineert met duurzaam en inwonervriendelijk? Kom dan naar de kerstborrel op 14 december, waarbij we samen ontdekken wat de succesfactoren en lessen van Amersfoort zijn en wat de toekomst voor deze Europese stad gaat brengen. Want hoe gaat AI onze steden en dorpen veranderen? Hoe zorgen we ervoor dat we gebruik maken van de kansen en tegelijkertijd bewust omgaan met de gevaren ervan? Hoe zet je een ethisch gesprek, zoals moreel beraad in om hierover in gesprek te gaan met beleidsmakers en inwoners? Dit alles leer je op 14 december in dé Europese stad van 2023 onder het genot van warme chocomelk, kerstbrood en glühwein.

Het programma is als volgt (wijzigingen onder voorbehoud):

11.30: Inloop Chocomelk/koffie en kerstbrood
12.00: Wandeling door Amersfoort – Welke informatie geeft de stad? Wat zien we en hoe leren we van de Europese stad van 2023? Dit doen we met Arno Goossens.
13.30: Recap en lessons learned
14.15: Korte pauze
14.30: Wat kan AI betekenen voor de professional? Hoe kan AI besluiten ondersteunen? Dit wordt verteld door Sascha Hoogendoorn-Lansing (TU Delft).
14.50: Discussie en debat over hoe AI besluiten kan ondersteunen
15.05: Wat is de toekomst voor de stedelijke ontwerp? Met Lars van Vianen als spreker.
15.25: Discussie en debat over AI in stedelijk ontwerp
15.40: Danny Timmermans en Nadine Beks van Raaij (Brightlands Smart Services Campus) vertellen ons wat AI kan beteken voor onze inwoners.
16.00: Wat betekent dit voor de stad en haar inwoners – ethische reflectie op het gesprek
16.30: Proosten en opening borrel

Meld je hier aan!

Bij vragen kan je contact opnemen met Zoë via [email protected] 
_______________________________________________________________
Datum: 14 december 2023
Tijd: 12.00 – 17.00
Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812 TB Amersfoort Utrecht)

City Deal Meetup – 18 januari 2024

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

We zitten middenin de digitale transitie. De kansen van digitalisering en technologisering zijn groot, maar hoe benut je als organisatie die kansen optimaal? Hoe zorg je ervoor dat oplossingen en toepassingen goed worden geborgd én worden benut. De City Deal Meetup is dus de unieke gelegenheid om te leren van praktijkvoorbeelden en innovatieve benaderingen binnen verschillende gemeenten en organisaties. Het evenement richt zich op diverse aspecten waardoor jij waardevolle kennis en strategieën kan opdoen.

Programma (wijzigingen voorbehouden):

10.00: Inloop

10.30: Welkom namens de City Deals – Leer van je collega’s
Jan-Willem Wesselink heet u welkom op de City Deal dag

10.45: Samenwerken buiten je organisatie: Hoe haalt de gemeente Deventer met De Kien innovatie van buiten in huis?
Hoe werk je samen met verschillende organisaties aan dezelfde opgave? Hoe pakt de gemeente Deventer met de Kien dit aan en welke lessen halen ze uit deze samenwerking. Met als spreker Rene Nelissen (programmamanager Witteveen + Bos)

11.30: Hoe borg je intern digitalisering Verbondenheid door digitalisering als dé echte gamechanger.
Hoe stel je je organisatie instaat om zelf te organiseren en hoe zorgt dit voor betere samenwerkingen voor zowel binnen als buiten je organisaties. Henk Vonk en Peter van Capelleveen (gemeente Zwolle) vertellen lessen van de Alliantie Smart Zwolle.

12.15: Openingswoord door gemeentesecretaris
Welkom op de City Deal dag – Hoe neem je je organisatie mee in datagedreven werken door Dick Emmer (gemeentesecretaris gemeente Zwolle).

12.30: Hoe borg je innovatie in je organisatie?
Waarom en hoe creëren, onderhouden en weerstaan managers en ondernemers disruptieve technologische en organisatorische verandering? Dr. Michel Ehrenhard (Universiteit van Twente) deelt zijn langjarige ervaring op dit gebied.

13.00: Lunch

14.00: De lessen van regionale samenwerking in het sociaal domein.
Twentse Koers laat zien hoe je door kleine stappen te zetten, verandering te weeg brengt binnen het sociaal domein. Elise Hol (Twentse Koers) verteld wat de aanpak is en of er al dingen geleerd zijn?

14.45: Van visie, naar programma, naar plan – Lessen Sittard-Geleen.
Hoe zorg je voor breed draagvlak binnen je organisatie? Sittard-Geleen heeft een visie om te laten zien waar hun stad voor staat. Maar wat zijn hun lessen? Roel Goossens (gemeente Sittard-Geleen) en Wil Jacobs (Groen al een Service) vertellen het.

15.30: Hoe maak je het tastbaar en laat je het zien: Alkmaar’s sensorenbeleid.
Met hun sensorenbeleid is Alkmaar koploper op gebied van stakeholderparticipatie. Maar hoe doen ze dat? Hoe nemen ze de hele organisatie daarin mee? Niek Hendricks (gemeente Alkmaar) laat het zien.

16.15: Hoe borg je digitalisering intern: Hoe kleine stappen maken helpt bij het behalen van grootste plannen (en wat soms misgaat)
Bauke Keulen (gemeente Amersfoort) laat zien hoe Amersfoort met agile werken aan de slag gaan. Hoe zorgt het kleiner maken van een groot project als DMI voor grotere successen? En wat gaat er soms mis en wat kun je daar weer mee?

17.00: Wrap up – Wat zijn de overkoepelende lessen?

17.15: Borrel

 

________________________________________________________________
Datum en tijd:
18 januari 2024 van 10.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Stadhuis van Zwolle (Grote Kerkplein 15, 8011 Pk Zwolle Overijssel). Het event is in de raadzaal. 

Mocht u willen vergaderen tijdens de dag, dat kan in de Herman Brood zaal en de Typhoonzaal.

Voor vragen en/of opmerkingen mail naar [email protected].

Slimme Dag van de Stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Uiteraard is de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ook vertegenwoordigd op de Dag van de Stad op 9 oktober 2023 in Arnhem.

We verzorgen van 11:15 – 12:15 de sessie Stadspraatjes 1 – Let’s get digital

Luister naar succesvolle stadsverhalen over smart cities en meer digitale stedelijke innovaties uit heel stedelijk Nederland. Elk verhaal verpakt in een aansprekende vorm.

We zien u graag op 9 oktober.

Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op – Lezing door prof. dr. Albert Meijer (Slimme Stad Parade)

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn allerlei mooie experimenten gaande in smartcity Nederland en Vlaanderen. Hoe zorg je ervoor dat een experiment landt in de organisatie? Hoe kun je publieke innovaties opschalen en ervoor zorgen dat ze ook echt deel worden van de organisatiecultuur? Prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht, presenteert het proces van experiment naar praktijk in zijn lezing ‘Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op’.

Deze lezing maakte deel uit van de Slimme Stad Parade op 25 mei 2023.

Bekijk het videoverslag van de Slimme Stad Parade

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 25 mei kwamen de partners van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim maatwerk’ samen in Den Bosch voor de Slimme Stad Parade. Een videoverslag vind je hierboven. Je vindt het reeds beschikbare fotoverslag op future-city.nl.