Een slimme stad, zo doe je dat

Status citydeal: in ontwikkeling

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke tools hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die tools.
>> Lees meer over de context

Wat willen we bereiken? Het doel van de City Deal is de ontwikkeling van tooling van de digitalisererende en technologiserende stad. Uit onderzoek dat de Future City Foundation, samen met het Ministerie van BZK en 25 andere publieke en private partijen, uitvoerde kwamen de onderstaande ontwerpprincipes voor de smart city naar voren. Deze principes zijn richting gevend in de ontwikkelen tools.

  1. We willen een duurzame en democratische stad (SDG11).
  2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk.
  3. We ontwerpen flexibiliteit.
  4. En we ontwerpen betekenisvol.
    >> Lees meer

Wie doen er al mee? De bovenstaande partners nemen deel aan de verkennende fase van de City Deal en hebben de intentie in te stappen in de volgende fases. Naast de onderstaande partijen zijn we in gesprek met andere overheden en bedrijven over deelname aan de City Deal.
>> Lees meer over het netwerk

Wat zijn de doelstellingen? Het doel van de City Deal is het ontwikkelen van tooling van de digitalisererende en technologiserende stad.
Met tools bedoelen we instrumenten die focussen op processen die te maken hebben met digitalisering en technologisering van onze regio’s, steden en dorpen.

We willen in ten minste 9 inhoudelijke nieuwe tools ontwikkelen en ten minste 3 tools die te maken met bestuurlijke en organisatorische borging. Daarvan willen we er met 6 starten in de loop van het jaar en de overige 6 bij het tekenen van de City Deal op 3 december. Een deel van de tools die we dit jaar starten heeft al een voorgeschiedenis, we beginnen niet bij nul.
>> Lees meer over de tooling
>> Lees meer over de planning

Wat levert het op en wat kost het? Als deelnemer aan de City Deal bent u lid van een actief publiek-privaat-netwerk, ontwikkelt u tools en verzamelt u daarmee kennis welke direct toepasbaar kan zijn binnen u eigen organisatie. Dit heeft natuurlijk ook zo zijn kosten. Om echt impact te kunnen hebben en een multipliereffect te bereiken, vragen we elke partner een bijdrage in uren en een financiële bijdrage.
>> Lees meer

Voor wie: iedereen geïnteresseerd in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wanneer: maandag 11 november 14:45 Aanmelding Dag van de Stad: www.dedagvandestad.nl Aanmelden ‘watch along’
Startup Argaleo heeft met haar concept ‘Crowd Safety Manager’ de innovatiechallenge ‘Eenrichtigsstad’ gewonnen van het programma StartUp in Residence Intergov, mede-georganiseerd door ...
Op 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met daarin gelukkig veel meer aandacht voor digitalisering van regio’s, ...
  Het doel van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Het doel van de City Deal is het ontwikkelen van tooling van de digitalisererende en technologiserende stad. Met tools bedoelen we afspraken, standaarden en instrumenten die gaan over de processen die te maken hebben ...
[embed]https://youtu.be/rl826J00uS0[/embed] Echte verandering komt niet voort uit grote visies. En ook niet uit dat ene briljante product. Echte verandering zit in processen. In het doorbreken van wat we doen omdat we we altijd zo deden. Dat maakt die echte verandering tot iets alledaags en ...