Een slimme stad, zo doe je dat

Status citydeal: in uitvoering

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partner een mooie moment om aan te haken. Lees hier meer over de verlenging.

 

Wat willen we bereiken? Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. Dat regelen we in deze City Deal. >> Lees meer

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste twaalf processen (lees hier welke) te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om deze twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De twaalf tools worden in twaalf werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? De volgende 58 partijen nemen deel aan City Deal:
>> Lees meer over het netwerk

 

 

Toon:
Alles
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar, duurzaam en sociaal te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daar is de afgelopen jaren ...
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in ...
Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt met Snuffelfiets of vergelijkbare projecten om lokaal de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen en het fietsen te bevorderen. Daar gebeuren mooie dingen, maar in de waan van de dag blijkt het vaak ...
Het idee voor Acapella – een offline festival- is de winnaar van een summerschool over de Dilemma’s van de slimme stad die plaatsvond op 24, 25 en 26 augustus in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Het ...
Op 27 juni ondertekenden 26 partijen de City Deal 'Slim Maatwerk' tijdens een bestuurdersprogramma samen met de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'. Tijdens de bijeenkomst trapte