‘Civil Servants of the Campus’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Om grootstedelijke thema’s op een nieuwe manier aan te pakken, slaan steden en kennisinstellingen de handen ineen. Steden en kennisinstellingen kunnen immers veel van elkaar leren. De ambitie om meer samenwerking te laten plaatsvinden tussen de kennisinstellingen en de stedelingen vloeit voort vanuit het gedachtegoed van de engaged university: de betrokken kennisinstelling staat middenin de samenleving en betrekt bewoners, ondernemers en andere partners actief bij het vergaren en overbrengen van nieuwe kennis. Meedoen aan onderzoeken, samen evenementen organiseren voor de buurt en het vergroten van buurtcohesie behoren tot de mogelijkheden om dit te bereiken.

À la Humans of New York, een populaire fotoblog over inwoners van New York, maken we portretten die een kijkje geven in de ervaringen van verschillende groepen mensen met de engaged university. Vorige maand spraken we studenten die dichtbij een campus van een kennisinstelling wonen. Deze maand hebben we portretten gemaakt van gemeentemedewerkers. Hoe komen zij in contact met kennisinstellingen? Hoe ervaren ambtenaren de ambities van kennisinstellingen om meer in contact te staan met de omgeving?

Sebastiaan Timmermans

“Ik ben adviseur van Marjolein Moorman, de wethouder onderwijs, inburgering, armoede & schuldhulp in Amsterdam. In mijn functie ben ik onder meer betrokken bij het initiëren van de organisatie van kansentafels. Het doel van de kansentafels is om kansenongelijkheid in de samenleving weg te nemen door op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Wetenschappers en mensen uit de praktijk zijn uitgenodigd om te praten over onderwerpen met betrekking tot kansenongelijkheid. De gesprekken aan een kansentafel helpen de gemeente in het ontwerpen van beleid. Of studenten ook betrokken zijn bij samenwerkingen met de gemeente? Jazeker, studenten brengen de laatste kennis mee. Door de betrokkenheid van studenten wisselen de student en de ambtenaar kennis met elkaar uit. Zo weet ik dat studenten van bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam onderzoek doen naar het effect van interventies die worden uitgevoerd in Amsterdamse wijken. Op welke andere manieren ik de verbinding aanga met studenten? Ik ben, net als mijn collega’s, onder andere beschikbaar voor interviews en wil daarmee graag een bijdrage leveren aan de projecten van studenten.”

Lara Ummels

“Ik ben kennismakelaar in Leiden. Mijn betrokkenheid bij de City Deal Kennismaken is groot, vooral sinds de start van de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad in juli 2017. Leiden Kennisstad is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden. Naast deze partijen zijn er ook veel andere organisaties en instellingen die bijdragen aan Leiden als kennisstad. Binnen deze samenwerking verbind ik de mensen binnen de vier instellingen aan elkaar en aan elkaars opgaven. Dit doe ik door mijn netwerk binnen de organisaties steeds uit te breiden. Ik spreek zoveel mogelijk mensen over zoveel mogelijk onderwerpen die spelen binnen hun instelling en probeer connecties te leggen met andere instellingen om samenwerkingen te laten ontstaan. Of ik ook betrokken ben bij projecten waarbij studenten een rol spelen? Ja, zo wordt er hard gewerkt aan een nieuw project binnen de City Deal Kennis Maken. Voor het ontwerp van dit project is er een brainstormsessie geweest met studenten van de hogeschool en de universiteit. Bij deze City Deal nam ik deel aan de brainstorm. Ook hier ben ik vanuit de gemeente een verbindende factor. Ik leg contacten tussen de betrokken partijen. Het geeft mij energie. Ik vind het waardevol om te zien dat studenten, gemeente en kennisinstellingen samen werken aan projecten welke een waardevolle plek innemen in onze stad.”

Gijs van Es

“Van huis uit ben ik journalist voor NRC. Hoe ik bij de gemeente Leiden terecht ben gekomen? De gemeentesecretaris van Leiden heeft mij in 2015 uitgenodigd voor de gemeente te komen werken. Toen werd net een reorganisatie binnen de gemeente doorgevoerd, met onder andere als doel om ambtenaren méér te laten samenwerken met organisaties en burgers in de stad. Samenwerken binnen Leiden – daarin heb ik sinds 2009 aardig wat ervaring opgebouwd. Ik ben een van de oprichters van Stadslab Leiden, een netwerk van vrijwilligers die zich inzetten om Leiden mooier, creatiever, ondernemender, socialer, duurzamer te maken. Wat ik als vrijwilliger deed, mag ik sinds 2015 als baan voor de gemeente doen. Op allerlei manieren probeer ik verbindingen te leggen tussen mensen en clubs in de stad en de gemeente. Samen met het bestuur van de rechtenfaculteit werk ik nu bijvoorbeeld aan het realiseren van een ‘Law Park Leiden’. Het idee is om méér juridische bedrijven en instellingen naar Leiden te halen, die zich in gebouwen tegenover de rechtenfaculteit kunnen vestigen. In het midden ligt het Van der Werfpark, dat dan het ‘groene hart’ wordt van deze Law Campus. ‘Het recht’ raakt zo nog meer verankerd in de stad Leiden. Waarom de gemeente steeds intensiever samenwerkt met de Leidse kennisinstellingen? Omdat er steeds meer studenten naar Leiden komen, uit Nederland en uit het buitenland. Omdat het aantal banen in de kennissector de komende jaren blijft groeien. Alleen als je goed samenwerkt, kun je die groei mogelijk maken. En die samenwerking loopt goed, gelukkig. De Universiteit Leiden, bijvoorbeeld, viert volgend jaar haar 444-jarig bestaan en heeft ervoor gekozen dit feest met alle Leidenaren te vieren. De stad en de universiteit groeien naar elkaar toe – en dat is mooi om te zien en mee te maken.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *