De Arnhemse student voorop: “We willen dat studenten blij zijn met de stad en dit ook uitdragen”

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Arnhem Studiestad is een initiatief dat Arnhem als stad en de regio rondom Arnhem aantrekkelijk wil maken en op de kaart wil zetten voor studenten. Er zijn namelijk niet alleen veel interessante opleidingen te volgen, maar je kunt er ook prettig en veilig wonen, sporten en uitgaan. Arnhem Studiestad is een samenwerking tussen de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (de HAN), ArtEzVan Hall Larenstein en de gemeente Arnhem. We spraken met Ingelien Kroodsma, bestuursadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Arnhem en betrokkene bij het initiatief Arnhem Studiestad. We gingen in op haar rol, de samenwerking van Arnhem met de regio en de Arnhemse studenten.

Ingelien Kroodsma

Wat was de aanleiding voor de oprichting van Arnhem Studiestad?

“We zagen dat het aantal studenten in Arnhem terugliep. De HAN heeft locaties in Arnhem en in Nijmegen. De studenten waren altijd redelijk verdeeld over beide steden, maar het zwaartepunt kwam steeds meer richting Nijmegen te liggen. De HAN zelf gaf aan Arnhem belangrijk te vinden en er ook best gevestigd te willen blijven. Daaruit ontstond de wens om meer samen te doen. Vanuit de gemeente hebben wij daarom het initiatief genomen om de kennisinstellingen uit de regio meer bij elkaar te brengen. Er is besloten om de samenwerking breder te trekken dan alleen met de HAN, want de verschillende hogescholen hebben mooie potentie om elkaar te versterken. Ze zijn complementair aan elkaar en op die manier best een unieke combinatie in Nederland. Daar is uiteindelijk het samenwerkingsverband Arnhem Studiestad uit voortgekomen.”

Hoe is die samenwerking verder verlopen?

“Mijn rol zat vooral in het opzetten van het samenwerkingsverband Arnhem Studiestad en zorgen dat er daadwerkelijk dingen gingen gebeuren. Deze veelzijdige rol vond ik hartstikke leuk: echt van strategisch naar praktisch, zorgen dat er projecten ontstaan. Dat is nu in gang gezet, en een collega van mij gaat mijn rol vanuit de gemeente overnemen. Een samenwerking opzetten tussen hogescholen en gemeentelijke organisaties is soms ingewikkeld en bureaucratisch, en lastig om goed in te bedden. Dat is iets wat voor nu weer op de agenda staat. Het besef moet er komen dat je hier niet als enige hogeschool zit, maar met meerdere hogescholen. We moeten ons daarom ook gezamenlijk laten zien.”

En dat verloopt moeizaam?

“Dat is lastig, maar er komt wel steeds meer beweging in. Na twee jaar is er geëvalueerd en alle partijen hebben opnieuw hun deelname toegezegd. Iedereen draagt ook weer financieel bij en maakt er tijd en uren voor vrij, dus dat is een goed teken. Het is nu vooral een kwestie van levend houden, doorgaan en een aantal goede events organiseren.”

Je hebt het over events: op welke manier laten jullie studenten kennismaken met Arnhem vanuit Arnhem Studiestad?

“Bijvoorbeeld tijdens de introductiedag (onderdeel van de introductieweek, red.). Deze dag organiseren we inmiddels vier jaar gezamenlijk met de hogescholen, en elke keer gaat dat beter en wordt het leuker. De hele middag vindt er een spel plaats waar allerlei Arnhemse ondernemers aan meedoen, maar ook culturele instellingen of werkgevers. Ook worden er studenten-challenges georganiseerd, waarbij studenten aan Arnhemse bedrijven worden gekoppeld. Studenten werken vervolgens aan een opdracht bij zo’n bedrijf. Hierdoor krijgen ze de kans om een bedrijf van binnen te bekijken en krijgen ze een beter beeld van wat een mooie werkgevers Arnhem te bieden heeft. Door studenten te laten werken aan lokale maatschappelijke opgaven, hopen we ze meer te binden aan de stad.”

Waarom is dat belangrijk?

“We hoeven niet allemaal richting het westen te trekken voor een interessante baan. Daarvoor kan je ook prima hier blijven. De introductiedag moet ook meer in de stad zichtbaar maken dat we eigenlijk heel veel studenten hebben. Er zit veel kennis, en dat is ook weer een link naar de Arnhemse ondernemers. Voor ons als stad is het belangrijk dat studenten hiernaartoe blijven komen, maar vooral ook dat ze hier daarna nog blijven. Of dat ze als ambassadeur van Arnhem de wereld intrekken. Dat zie je bijvoorbeeld bij ArtEz. Je houdt natuurlijk niet iedereen in Arnhem en dat wil je ook helemaal niet. Maar voor ons is het wel belangrijk met het oog op tekorten aan personeel bij bedrijven. Dus daarom laten we de studenten zo veel als mogelijk kennismaken met de stad Arnhem.”

Jullie organiseren nog andere activiteiten voor studenten, zoals StartUp24. Zijn er al gevolgen zichtbaar van Arnhem Studiestad en de events?

“Arnhem Studiestad loopt nu drie jaar. Het aantal studenten neemt toe, maar dat hebben we niet specifiek te danken aan Arnhem Studiestad. Wat je wel ziet, is dat er veel andere dingen uit voortkomen.”

Er wordt veel moois en interessants voor studenten georganiseerd. In hoeverre worden studenten ook betrokken bij het initiatief Arnhem Studiestad?

“Goede vraag, en ook zeker een terugkerend onderwerp op de agenda. Eén van de uitgangspunten was om het ook echt met studenten te doen. Dit blijkt in de praktijk best lastig. Er is een studentenpanel dat vooral wordt ingezet bij toetsen van dingen voor de website als we daar aan gaan werken. We proberen ook studenten bij activiteiten te betrekken, maar het gaat niet vanzelf. Er is ook budget, dus we vinden het terecht dat studenten bepaalde dingen betaald doen. Toch blijft het lastig.”

Hoe komt dit?

“Het is moeilijk om het in de agenda’s ingepland te krijgen. Veel studenten hebben een bijbaantje, en de meeste HAN-studenten volgen wel hun opleiding in Arnhem, maar wonen hier niet. Dat is bij ArtEz en Van Hall Larenstein anders. Daar woont een groot deel van de studenten ook in de stad. Maar bij de HAN geldt dat voor een groot deel niet, dus die zijn dan toch wat minder betrokken bij de stad omdat ze weer vertrekken. Dat speelt wel mee.”

Wat is voor een student de reden om naar Arnhem te komen? En wat is voor hen de place to be?

“Nou ja, dé student, die is ingewikkeld te definiëren hier. We hebben een heel diverse studentenpopulatie en voor iedereen is een andere plek in Arnhem interessant. Als je je oriënteert op een kunsten-hogeschool zoals ArtEz, dan is het Coehoorngebied in Arnhem aantrekkelijk. Eén en al creativiteit, en voor een lage huur is het mogelijk om daar een bedrijfje op te zetten. Dus dé plek is ingewikkeld hoor, dat vind ik lastig. Maar als je vraagt aan studenten waarom ze naar Arnhem komen, dan is dat toch vanwege de veilige, rustige en overzichtelijke sfeer die er hangt. Dit geldt vooral voor buitenlandse studenten. Bovendien heb je hier wel de voorzieningen die je in een grotere stad mag verwachten. Dat onderscheidt Arnhem van andere plekken.”

Tot slot: de ambitie van Arnhem Studiestad is om Arnhem en de regio op de kaart te zetten. Hoe zie jij dit initiatief tot uiting komen over tien jaar?

“Wij zien onszelf niet over tien jaar als dé studentenstad van Nederland. Dat is niet iets wat we ambiëren. Maar we ambiëren wel om kwalitatief excellente opleidingen hier te hebben en te houden over tien jaar. En om nog meer dat studentikoze gevoel te creëren, om voorzieningen aan studenten te bieden die zij nodig hebben. Dit kan zijn op het gebied van sport en uitgaan, of goed wonen, dat we zulke zaken goed voor elkaar hebben en dat studenten daar ook tevreden over zijn. We willen dat studenten blij zijn met de stad en dit ook uitdragen. We hopen dat een deel hier een baan vindt of ondernemer wordt, en onze stad in de regio doet groeien. Er gebeurt zoveel moois. Studenten ontwikkelen en bedenken van alles, en ik hoop dat over tien jaar die ideeën landen bij onze bedrijvigheid en dat die daar mee bezig gaan. Ik hoop ook dat onze bedrijven groeien en dat er meer werkgelegenheid ontstaat, met als gevolg economische groei en een fijn innovatief klimaat. En inderdaad kennisinstellingen die onderling goed afstemmen en samen goede opleidingen aanbieden. Ja, dat is een mooi beeld. Dan zou ik tevreden zijn!”

Een vast groepje ArtEz-studenten neemt regelmatig vlogs op voor de site, of schrijft blogs. Deze vlogs en blogs gaan over uiteenlopende onderwerpen die studenten aangaan, om een beeld te krijgen van het Arnhemse studentenleven en de stad. Er wordt regelmatig verslag gedaan van de grote evenementen die worden georganiseerd vanuit Arnhem Studiestad, zoals deze ervaring van de Intro door de ogen van een student. Er zijn daarbij ook internationale studenten die hun ervaringen delen, zoals hier werd gedaan over Arnhemse supermarkten.

Foto: Arnhemse studenten werken samen | Fotograaf: Arnhem Studiestad

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *