Eén jaar Pact van Amsterdam

Het European Urban Knowledge Network (EUKN) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport opgesteld over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad een jaar na de goedkeuring van het Pact van Amsterdam. Het Pact van Amsterdam is gericht op het verbeteren van EU-regelgeving, financiering en kennis met betrekking tot stedelijke vraagstukken.

Het rapport laat zien dat de Europese Agenda Stad na een jaar goed op stoom is gekomen. Van de elf benoemde acties in het Pact van Amsterdam, zijn de meeste in uitvoering.

Twaalf partnerschappen

Zo zijn twaalf thematische partnerschappen succesvol opgericht. De veeleisende maar veelbelovende multilevel-samenwerking binnen de Partnerschappen wordt geprezen door alle partners. Er zijn echter ook concrete obstakels voor het succes van de partnerschappen. Deze hebben betrekking op de beschikbare menselijke en financiële middelen en expertise, de betrokkenheid van partners en het procesmanagement door de Europese Commissie. Ook dient de sectoroverschrijdende samenwerking tussen de partnerschappen verder worden ontwikkeld.

Stedelijke vraagstukken

De tien andere acties van de Europese Agenda Stad, waarin de Europese Commissie en andere EU-organisaties een belangrijke rol spelen, worden inmiddels ook grotendeels uitgevoerd. Deze zijn essentieel om EU-beleid, dat stedelijke vraagstukken raakt, beter te coördineren. Sommige, zoals de experimenten met stedelijke impact assessments, worden reeds uitgevoerd, maar de communicatie erover kan verbeterd worden. Het rapport concludeert dat verdere implementatie van de acties en de politieke inbedding van de Europese Agenda Stad essentieel zijn om een langdurige impact op het EU-beleid te waarborgen.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het rapport zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst “Eén jaar na het Pact van Amsterdam: de staat van de stad in de EU”, dat werd georganiseerd door het ministerie van BZK, de gemeente Utrecht, EUKN en Platform31 op 4 juli 2017 te Utrecht.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *