Eerste ronde geopend voor voorstellen VERDuS SURF Pop-up 2019

NWO heeft op 5 februari de nieuwe ronde geopend voor de VerDuS Surf Pop-up, waarmee onderzoekers financiering kunnen aanvragen voor kleine projecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden. Voorstellen kunnen tot en met 4 april worden ingediend.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, lanceerden samen met de NWO, Platform31 en NRPO SIA het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDus). Het programa Smart Urban Regions of the Future (SURF) maakt hier onderdeel van uit en bestaat uit projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van stedelijke regio’s en maatschappij, wetenschap en beleid aan elkaar verbinden.

Voor deze nieuwe ronde is VerDuS SURF op zoek naar onderzoeken die aansluiten op op één of meerdere van de vijf maatschappelijke domeinen ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Met name aanvragen op het gebied van ‘wonen en bebouwde omgeving’, ‘economie’ en de complexe ruimtelijke samenhang tussen deze opgaven, worden op prijs gesteld. Voor de subsidieronde is 300.000 euro beschikbaar voor innovatief wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het toepasbaar maken van onderzoek. Projecten dienen een looptijd van maximaal 12 maanden te hebben en een maximale projectbegroting van 50.000 euro.

Agenda Stad benut de onderzoeken van VerDuS graag voor de ontwikkeling en opzet van City Deals.

Lees meer op de website van VerDuS SURF.

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *