Vier nieuwe projecten VerDuS SURF Pop Up van start

In het kader van VerDuS SURF Pop Up zullen vier nieuwe kleine projecten van start gaan over coöperatief wonen, grondbeleid, duurzame burgerinitiatieven, en een tool voor multi-stakeholder businessmodellen.

Onderzoekers konden in de call VerDuS SURF Pop Up 2017, eerste ronde, financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het VerDuS-programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). In het programma staan vijf maatschappelijke opgaven centraal rondom ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

NWO kon in deze ronde vier van de veertien ingediende aanvragen financieren. De gehonoreerde projecten zijn (in alfabetische volgorde op achternaam van hoofdaanvrager):

 1. Samen wonen samen onderzoeken; Coöperatief wonen in Nederland verder brengen met Europese ervaringen
  Prof. dr. ir. V.H. (Victor) Gruis (m), Technische Universiteit Delft
  Dit project is een samenwerking van TU Delft, Rochdale, De Key, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en !Woon
  Via action research worden Europese ervaringen met het oprichten en beheren van coöperatieve woonvormen in de Nederlandse praktijk gebracht. Doel is om Nederlandse professionals bij woningcorporaties te helpen om efficiëntere ondersteuning te bieden en om bewoners te ondersteunen bij het inrichten van de governance van het ontwikkelproces en de beheerorganisatie.
 2. Ontwikkeling en evaluatie van een tool voor multi-stakeholder business modellen: het Collaborative Business Canvas
  Dr. ir. R. (Robert) van den Hoed (m), Hogeschool van Amsterdam
  Dit project is een samenwerking van Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Smart City.
  Om Smart City-projecten te laten slagen, is een levensvatbaar businessmodel nodig dat voor alle betrokkenen aantrekkelijk is. Voor het ontwikkelen van zo’n ‘multi-stakeholder business model’ is geen goede tool voorhanden. Op basis van eerdere projecten (R-LINK en U-SMILE) wordt in dit Pop Up-project een dergelijke tool ontwikkeld.
 3. Grond voor wonen: van aan de grond zitten tot uit de grond stampen
  Prof. dr. L.B. (Leonie) Janssen-Jansen (v), Wageningen University & Research
  Dit project is een samenwerking van Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, Bureau Rekenruimte, Gemeente ’s Hertogenbosch, Gemeente Zwolle en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Nederland kent de komende vijftien jaar een grote verstedelijkingsopgave die niet alleen binnenstedelijk kan worden opgelost. Kennis over toekomstige toepassing van actief grondbeleid en verdergaande invulling van de woningbouwopgave bij faciliterend grondbeleid, geeft gemeenten handvatten voor een nieuw handelingsperspectief hoe zij dit urgente decentrale vraagstuk van voldoende woningbouw kunnen aanpakken.
 4. Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie: nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid. Een regionaal leer- en onderzoeksconsortium.
  Prof. dr. E.H. (Evelien) Tonkens (v), Universiteit voor Humanistiek
  Dit project is een samenwerking van Universiteit voor Humanistiek, Movisie, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Gemeente Landerd, Gemeente Bernheze, Gemeente Sint Michielsgestel en Gemeente Boxtel. Gemeenten in Brabant, het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Movisie en de Universiteit voor Humanistiek zullen kennis opdoen en delen over de interactie tussen verschillende partijen in de nieuwe gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol krijgen. Ze doen dit op basis van criteria rond democratische legitimatie en duurzaamheid van beleid.

Dit zijn de gehonoreerde aanvragen van de eerste ronde in 2017. De deadline voor de tweede en laatste ronde in 2017 sloot op 28 september jl. In 2018 zullen opnieuw meerdere rondes VerDuS SURF Pop Up worden georganiseerd. Meer informatie over SURF vindt u op surf.verdus.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de programmasecretaris via [email protected].

Bron: NWO.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *