Eerste werkconferentie City Deal ‘Kennis Maken’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Afgelopen 4 juli heeft Delft als eerste gemeente binnen de City Deal “Kennis Maken” een werkconferentie georganiseerd om de City Deal op lokaal niveau concreet uit te werken.

Na een energieke opening door burgemeester Marja van Bijsterveldt en Inholland CvB lid Marcel Nollen, voerden ambtenaren van de gemeente Delft open het gesprek met lectoren, docenten en hoogleraren van de Haagse Hogeschool, InHolland Delft en de Technische Universiteit Delft.

Burgemeester Van Bijsterveldt opent de conferentie.

Aan de hand van zes thema’s verdeelden de vier delegaties zich over meerdere ruimtes, waarbij zo concreet mogelijk onderzoeksvragen werden geformuleerd rond echte issues in de stad. Hierbij werd verder gekeken dan de voor de hand liggende vraagstukken rond duurzaamheid en relatie overheid-burger. Stedelijke planning, Next Economy en de inclusieve samenleving waren onderwerp van gesprek.

Binnenstedelijk verdichten

In Delft speelt onder andere dat het toevoegen van woningen op die plekken waar mensen echt willen wonen, betekent dat binnenstedelijk verdichten en verkleuren vanuit andere ruimtelijke functies aan de orde is. Delft en haar opgaven kunnen als casus in het onderwijs gebracht worden, als onderwerp van afstuderen en als onderzoeksobject ingezet worden.

Delft Marketing directeur Evelien van der Kruit was zeer blij dat ook Toerisme één van de zes thema’s was: “De komende jaren zal het aantal toeristen in Delft blijven stijgen. Veel gemeentebeslissingen hebben hier invloed op, en juist de kennisinstellingen kunnen ons hierin ondersteunen. Ik ben blij dat dit gesprek gevoerd gaat worden”.

Organisator Wilbert Hoondert kijkt vanuit de gemeente Delft ook terug op een productieve dag: “De werkconferentie is een mooie eerste stap gebleken om het netwerk van onderwijs, onderzoek en beleid bij elkaar aan tafel te krijgen. Na de zomer gaan we verder in gesprek over de uitwerking per thema”.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *