Eindrapport Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Met de Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken werd in 2020 financiering vrijgemaakt voor het onderzoeken van kennisvragen die leven in het City Deal Kennis Maken (CDKM)-netwerk. Op de Landelijke Kennisdelingsdag op 12 november is het eindrapport van deze onderzoeksregeling gepresenteerd.

15 onderzoeken rond rijke leeromgevingen

In april 2020 werden 15 projecten gehonoreerd binnen de onderzoeksregeling CDKM. Onderzoekers en docent-onderzoekers verbonden aan de kennisinstellingen die meedoen aan de CDKM kregen de mogelijkheid om kortdurende onderzoeksprojecten uit te voeren binnen het thema rijke leeromgevingen.

De onderzoeken gaan in op verschillende aspecten van dit thema. Denk hierbij aan het effect van rijke leeromgevingen op de vaardigheden die studenten opdoen, het optimaliseren van de samenwerking tussen complexe partners, de inbedding van rijke leeromgevingen in het mbo, hbo en wo, en de evaluatie van het vormen van rijke leeromgevingen.

Het eindrapport

Stuk voor stuk leveren de onderzoeken interessante resultaten op voor het City Deal-netwerk en daarbuiten. Deze resultaten zijn gebundeld in een eindrapport. Het rapport bevat per onderzoek een interview met betrokkenen, een samenvatting en in enkele gevallen ook het gehele onderzoeksrapport.

Duurzame samenwerking en een sterk netwerk

De CDKM zet in op het versneld oplossen van maatschappelijke opgaven in steden, door de samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen te verbeteren. Hierbij worden onderzoekers, docenten en studenten grootschalig betrokken. Inmiddels zijn er 20 steden actief in dit landelijke netwerk. Zij werken aan verschillende projecten en wisselen op regelmatige basis kennis en ervaringen uit. Regieorgaan SIA ondersteunt de CDKM met subsidieregelingen.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *