Europese steden buigen zich over migratie en integratie

Vluchtelingen worden benaderd door de media. Foto: Flickr Creative Commons/Squat le Monde.

Wat is de huidige vluchtelingsituatie en hoe gaat het met het Europese integratiebeleid? Op de bijeenkomst ‘Welcoming refugees: a city challenge’ in Athene stonden deze thema’s centraal. Ook was er aandacht voor de rol van het partnerschap Migratie.

Door de Europese Agenda Stad, waar dit partnerschap bij hoort, kunnen steden onderling informatie uitwisselen rondom de gepresenteerde partnerschappen.

Lokale autoriteiten

De bijeenkomst in Athene vond plaats van 17 tot 19 oktober en had als doel om de betrokkenheid van lokale autoriteiten bij integratie en migratie te verbeteren. In Athene waren meer dan 200 vertegenwoordigers uit 45 Europese steden kwamen bijeen. Enkelen van hen presenteerden hun integratiestrategieën. Ook deelde gast stad Athene informatie over hoe zij omgaan met de ontvangst van vluchtelingen en de integratie binnen de stad. Onderwerpen zoals huisvesting, scholing en maatschappelijke deelname waren hier van belang. De burgemeester van Athene gaf aan dat zij gebruik maken van de culturele voorzieningen om de integratie in de maatschappij te bevorderen.

EUROCITIES

Veel migranten trekken naar de Europese steden. EUROCITIES ondersteunt de steden door verschillende initiatieven aan te bieden rond de vraagstukken migratie en integratie. De werkgroep ‘migratie en integratie’ van EUROCITIES zorgt voor erkenning van de rol van lokale autoriteiten bij de integratie van migranten. Door discussiegroepen op te richten waar steden van elkaar kunnen leren door ideeën uit te wisselen. Ook heeft EUROCITIES bijdrage geleverd aan een database met voorbeelden van integratiestrategieën.

Athene heeft een groot platform opgezet om deelname van burgers aan het integratieproces te vereenvoudigen. Zo zet de stad in op de welwillende burgers die wat willen betekenen voor de maatschappij. ‘We wilden een systeem ontwikkelen waarin capaciteit van burgers wordt verzameld en samen nieuwe oplossingen te verzinnen voor een beter leven in de stad’, zei burgemeester Geogrios Kaminis.

Soepel proces

Voor steden is het van belang om het proces rondom migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om hier ondersteuning bij te bieden heeft EUROCITIES het ‘Solidarity Cities’ platform opgericht. Dit platform heeft als doel om steden informatie uit te laten wisselen over integratiestrategieën. Door te leren van de oplossingen van andere steden kan er op innovatieve wijze gekeken worden naar nieuwe oplossingen.

Bron: Europese Ster

20161028_saf

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *