Europese subsidie voor City Deal Elektrische Deelmobiliteit en Green Deal Autodelen

Deelauto bij oplaadpunt
Deelauto bij oplaadpunt

Afgelopen december heeft het Kernteam Elektrisch Autodelen een subsidieverzoek bij de Europese Commissie ingediend met als doel de uitrol van elektrisch autodelen te ondersteunen. Eind februari kreeg dit kernteam (een samenwerking tussen de City Deal Elektrische Deelmobiliteit en de Green Deal Autodelen) het groene licht voor deze aanvraag. De subsidie ter grootte van 500.000 euro is toegekend in het kader van het Structural Reform Support Programme, dat wordt gecoördineerd door de Europese Commissie.

De subsidie zal worden ingezet voor de ontwikkeling van een toolkit die gemeenten moet ondersteunen bij het opstellen en invoeren van deelautobeleid. Dit project vindt plaats onder de vlag van de eerdergenoemde Green Deal en City Deal, die vanwege de grote overlap in de uitvoering nauw met elkaar samenwerken.

De te ontwikkelen toolkit bestaat uit drie elementen: 1. Kennis over autodelen (welke vormen van autodelen bestaan er en hoe kan autodelen bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen die je als gemeenten nastreeft); 2. Beleidstools over hoe je als gemeente je beleid inricht om autodelen te stimuleren; en 3. Een communicatietool om burgers te informeren over de voordelen van autodelen (bijvoorbeeld, lagere kosten) en om hen te stimuleren om gebruik te gaan maken van autodelen.

Bij het opstellen en verspreiden van de toolkit wordt nauw samengewerkt met de ondertekenaars van zowel de City Deal als de Green Deal. Een bijzondere aandacht is er voor gemeenten, zowel stad als platteland, die ieder hun eigen behoeften hebben met betrekking tot autodelen. Zo willen steden het autodelen vooral gebruiken om de leefbaarheid te vergroten (meer ruimte voor voetgangers en fietsers, schonere lucht), terwijl het platteland meer kijkt naar het verbeteren van de bereikbaarheid omdat het aantal OV-verbindingen terug loopt en de verschillende diensten steeds meer worden verplaatst naar de grotere centra binnen de plattelandsgemeenten. Het project start in mei van dit jaar en zal doorlopen tot eind december 2021.

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Wij zijn Emile, een nieuw, sociaal deelrijd-initiatief. Emile biedt laagdrempelig elektrisch autodelen met buren, vrienden of familie. Wij willen met Emile verbinden, binnen de gemeenschap autodelen introduceren en zo de doelstellingen van het autoluw beleid van de stad realiseren. Onze stichting is het resultaat van een succesvolle pilot op Oosterdok in Amsterdam die we nu gaan uitbreiden over het hele land. We zoeken kwartiermakers, ambassadeurs in de stad die een voortrekkersrol kunnen spelen waardoor we impact kunnen maken.
    Wij gaan graag met zoveel mogelijk mensen in gesprek om ze te laten meedenken over een slimmere manier van mobiliteit. Auto’s staan vaak stil en slokken onze kostbare openbare ruimte op. Bij gebruik vervuilen ze onze lucht. Daar kunnen we met elkaar iets aan doen. De mobiliteitstransitie is een noodzaak waar we samen mee aan de slag kunnen. We willen met actieve mensen/groepen/ buurten in contact komen om vanuit de buurten het signaal te geven dat de leefomgeving belangrijk is en autodelen hier een cruciale rol in speelt. Daar hebben we hulp bij nodig.
    Mijn concrete vraag is of wij elkaar kunnen versterken? Of mij een podium wil geven om de discussie over autodelen te starten. Voor een beter begrip over Emile stuur ik in de bijlage een informatiesheet