Europese subsidie voor City Deal Elektrische Deelmobiliteit en Green Deal Autodelen

Deelauto bij oplaadpunt
Deelauto bij oplaadpunt

Afgelopen december heeft het Kernteam Elektrisch Autodelen een subsidieverzoek bij de Europese Commissie ingediend met als doel de uitrol van elektrisch autodelen te ondersteunen. Eind februari kreeg dit kernteam (een samenwerking tussen de City Deal Elektrische Deelmobiliteit en de Green Deal Autodelen) het groene licht voor deze aanvraag. De subsidie ter grootte van 500.000 euro is toegekend in het kader van het Structural Reform Support Programme, dat wordt gecoördineerd door de Europese Commissie.

De subsidie zal worden ingezet voor de ontwikkeling van een toolkit die gemeenten moet ondersteunen bij het opstellen en invoeren van deelautobeleid. Dit project vindt plaats onder de vlag van de eerdergenoemde Green Deal en City Deal, die vanwege de grote overlap in de uitvoering nauw met elkaar samenwerken.

De te ontwikkelen toolkit bestaat uit drie elementen: 1. Kennis over autodelen (welke vormen van autodelen bestaan er en hoe kan autodelen bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen die je als gemeenten nastreeft); 2. Beleidstools over hoe je als gemeente je beleid inricht om autodelen te stimuleren; en 3. Een communicatietool om burgers te informeren over de voordelen van autodelen (bijvoorbeeld, lagere kosten) en om hen te stimuleren om gebruik te gaan maken van autodelen.

Bij het opstellen en verspreiden van de toolkit wordt nauw samengewerkt met de ondertekenaars van zowel de City Deal als de Green Deal. Een bijzondere aandacht is er voor gemeenten, zowel stad als platteland, die ieder hun eigen behoeften hebben met betrekking tot autodelen. Zo willen steden het autodelen vooral gebruiken om de leefbaarheid te vergroten (meer ruimte voor voetgangers en fietsers, schonere lucht), terwijl het platteland meer kijkt naar het verbeteren van de bereikbaarheid omdat het aantal OV-verbindingen terug loopt en de verschillende diensten steeds meer worden verplaatst naar de grotere centra binnen de plattelandsgemeenten. Het project start in mei van dit jaar en zal doorlopen tot eind december 2021.

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze Partners