Groningse Corona-Challenge kijkt naar beter onlineonderwijs

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Door de corona lockdown dreigen mbo-studenten af te haken bij het onlineonderwijs. In de Corona Challenge gaan nu studenten van verschillende onderwijsinstellingen kijken hoe dit kan worden tegengegaan. Via het samenwerkingsverband WIJS zijn ze aan de slag gegaan. Dat moet innovatieve ideeën opleveren, stellen medeoprichters Harald Hilbrants en Anne Kraanen.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Studenten en Externe Verbinding.

In november vond de kick-off plaats van de Corona Challenge in Groningen. De opdracht kwam vanuit het project School als Wijk, van welzijnsorganisatie WIJ Groningen, dat mbo-studenten begeleidt met niet-schoolse zaken.

Uit het vizier

Anne Kraanen

“Maatschappelijk werkers van mbo-opleidingen in Groningen bleken moeite te hebben om online de studenten betrokken te houden”, vertelt Kraanen. “In plaats van veertig studenten in een zaal vindt nu alles online plaats, en zie je niet alle gezichten erbij. Studenten loggen wel in maar op een gegeven moment komen ze niet meer. Het is moeilijk om deze groep erbij te houden.” Deze jongeren raken dus uit het vizier, en hun problemen worden alleen maar groter. Volgens een leerplichtambtenaar zien we echt in Groningen een explosieve groei zien van jongeren die uit zicht raken. Zeker na de herfstvakantie zijn de problemen zich gaan opstapelen. Een van de dingen die daarvan het gevolg is dat er meer eenzaamheid is ontstaan. Hopelijk komen de studenten met innovatieve ideeën om dit terug te dringen.”

Corona-Challenge

Het paste mooi binnen de Corona-Challenges van de City Deal Kennis Maken. En dus gingen studenten via WIJS aan de slag. Hoe kan je via deze onlinebijeenkomsten mensen vasthouden en betrokken houden? Wat heb je daarvoor nodig? Welke vaardigheden en tools of ICT zijn er om in te zetten? Vooralsnog gaan nu studenten van de Hanzehogeschool ermee aan de slag van opleidingen als HRM tot sociale studies. In de eerste ronde zijn nu zes studenten bezig met de Corona Challenge. “Ze zijn bezig met design thinking, en via een probleemboom het probleem goed in kaart te brengen”, vertelt Kraanen. “Momenteel is het onderzoek in de brainstormfase. Een coach van de Hanzehogeschool helpt met het multidisciplinair samenwerken. Later hopen we dat dit ook multilevel samenwerken wordt, als ook wo en mbo studenten aansluiten. We hopen namelijk dat het uiteindelijk als leercomponent een plek in de onderwijsstructuur krijgt van zowel de Hanzehogeschool de Rijksuniversiteit Groningen, het Alfa College en het Noorderpoort.”

Harald Hilbrants

Hilbrants gaat verder: “Vanaf januari gaan we de tweede ronde in en willen we het concept van de Corona Challenge door ontwikkelen. Het zou mooi zijn om vanuit verschillende onderwijstakken meerdere projecten op te zetten, als een soort buddyprojecten. Dat het in meerdere onderwijsvelden deel wordt van het curriculum. Deze Corona Challenge is een aanvliegwiel om een structureel programma te worden. Met WIJS werken we vaker aan dit soort principes, aan vragen uit de stad en waarbij we leergemeenschappen aan elkaar koppelen, verschillende leeftijden en niveaus.”

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de Challenge oplevert, stelt Kraanen. “Het is een complex probleem. Online is zowel oorzaak als oplossing voor het probleem. Het doel van de Challenge is om uiteindelijk een prototype, een idee of methode of werkwijze te ontwikkelen die wel concreet en handbaar is. En uiteindelijk moet het van project naar programma groeien, dat het structureel onderwijsaanbod wordt.”

Project WIJS

WIJS is een succesvolle samenwerking tussen de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, WIJ Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en het Alfa College, waarbij studenten worden gekoppeld aan de samenleving. Jaarlijks zijn ongeveer duizend studenten bezig via WIJS met maatschappelijke projecten. Van groepjes van vijf tot groepen van driehonderd studenten. Ook kunnen ze stagelopen doen ze ervaring op in een van de steunpunten op het gebied van bijvoorbeeld juridische of financiële bijstand. Daar helpen ze op jaarbasis 1600 burgers met één-op-één contact in de steunpunten.

Studenten aan het werk in project WIJS.

Studenten aan het werk in project WIJS.

Hilbrants (33 jaar), vanuit de gemeente Groningen, en Kraanen (36 jaar), vanuit de welzijnsorganisatie WIJ Groningen, zijn medeoprichters. “We hadden bepaalde idealen om iets te doen met de grote hoeveelheden studenten in de Groningse samenleving, zowel van de universiteit, hogeschool als ROC’s”, licht Hilbrants toe. “Er liggen in de stad allerlei maatschappelijke vraagstukken die ze kunnen oppakken, Groningen is een van de armere steden van ons land. Daarom zijn we samen opgetrokken om WIJS op te richten. Nu zijn er inmiddels zes partijen verbonden en zijn er tientallen projecten per jaar waar studenten mee aan de slag gaan in de stad. Dat stuk verbinding waar de City Deal Kennis Maken aan werkt, doen wij al jaren.”

De studenten kunnen een goede bijdrage leveren om de samenleving te verbeteren, vult Kraanen aan. “Harald en Anne vertegenwoordigen van uit de gemeente en WIJ Groningen de ‘samenleving’ in WIJS en de andere vier netwerkpartners zijn afkomstig vanuit het onderwijs. We werken als sociale echt met een voorliefde voor de stad Groningen. Het is dan ook heel mooi dat we met WIJS echt impact maken, echt een verschil maken. Het leuke is dat we een relatief jong team zijn, we zien onszelf dan ook als zelfsturend team,.

Hilbrants: “Ik kan mezelf dan ook goed vinden in het jonge karakter van de organisatie. We zijn allemaal jonge honden. We zijn geen onderwijsinstelling, of een volwassenenorganisatie, maar we willen uitstralen dat we de studenten centraal hebben staan.

Samenleving

En dat is het geheim van het succes van het samenwerkingsverband. “We zijn begonnen vanuit de samenleving als vertrekpunt door relevante en actuele vraagstukken op te halen en belangrijke partners te betrekken bij de ontwikkeling van IWJS. Vervolgens hebben we gekeken hoe deze vraagstukken aan het onderwijs gematcht kon worden. Maar het maakt het leuk en echt dat studenten wijken in komen, waar ze tot voor kort nooit kwamen. Contact met bewonersorganisaties werkt heel anders dan contact met bijvoorbeeld de NS. Dat is dan ook een van de doelen voor de komende tijd: meer betrokken burgerschap. Studenten die zich meer inleven en kennismaken met mensen die heel anders zijn dan jij. Ze komen ook in aanraking met schrijnende verhalen, bijvoorbeeld via Syrische jongeren. Het van betekenis zijn is studenten heel veel waard. Studenten bedrijfskunde, leden van studentenverenigingen, vertelden me dat ze in een week meer van de samenleving hebben gezien, dan in de zes voorgaande jaren dat ze in Groningen studeerden.

groepsfoto Project WIJS

Studenten van project WIJS.

Project WIJS staat niet stil met ambities. Ooit begonnen als samenwerking met de gemeente, Hanzehogeschool en WIJ Groningen, maken tegenwoordig ook de RUG, het Alfa College en het Noorderpoort deel uit van de samenwerking. Kraanen: “We kunnen nog zoveel doorgroeien. Ook met onze locaties. We zitten nu in drie van de vijf stadsdelen van Groningen. Dat willen we uitbreiden zodat we op vijf locaties bewoners kunnen ontvangen met vragen en projecten kunnen ontwikkelen. Het doel is om in 2021 de wederkerigheid te vergroten zodat we de bewoners echt iets kunnen teruggeven. Nu is er vaak contact tussen bewoner en student omdat er iets moet gebeuren. Dat kan gelijkwaardiger.”

Studenten leren ook, gaat Kraanen verder. “Zij hebben ook praktische hulpvragen. Ze zitten in een fase van hun leven om zelfredzaam te worden. De inwoners helpen de studenten net zo. Doel is om een paar honderd universitaire en mbo-studenten in 2021 mee te laten doen. Ook willen we werken aan meer ideale matches tussen docenten, onderzoeken en professionals in het werkveld. Zodat men elkaar beter kan vinden en studenten betere begeleiding krijgen.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *