Hoe richt je de stad zo in dat gezond leven vanzelf gaat?

Meer bewegen, gezonder eten: het recept voor een lang en gelukkig leven. Maar hoe doe je dat in een stad die steeds voller wordt? En hoe stimuleer je gezond eten in een omgeving waarin verleidingen van fast food letterlijk om de hoek liggen? ‘Kortom, hoe richt je de stad zo in dat gezond leven vanzelf gaat?’

Dat vraagt Mieke Spaans, manager communicatie & strategie bij Jongeren Op Gezond Gewicht, zich af. Op de Dag van de Stad is ze dagvoorzitter van het deelcongres De Gezonde Stad.

Wat houdt De Gezonde Stad precies in?

De Gezonde Stad is een stad waar mensen gezond kunnen wonen én ook echt gezond kunnen leven. Tot nu toe gaat het in steden bij gezondheid vooral over gezondheidsbescherming, denk aan fijnstof en aan milieu- en geluidsnormen. Inmiddels hebben we ook steeds meer door hoe belangrijk gezondheidsbevordering is. Hoe mooi zou het zijn als je de stad zo kunt inrichten dat gezond leven vanzelf gaat, dat mensen niet per se hun best ervoor hoeven te doen.”

Mieke Spaans

Moeten mensen nu wel hun best doen?

“Nu heb je 24 uur per dag ongezond eten tot je beschikking; op straat, in bedrijfskantines of  op school. Je wordt daarnaast niet altijd uitgenodigd om te gaan fietsen of joggen want er zijn bijvoorbeeld geen goede fietspaden of ruimtes om te joggen. Voor kinderen is het niet aantrekkelijk, of zelfs niet veilig, om lekker buiten te spelen. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan speeltuintjes in de buurt. Op allerlei vlakken kunnen we het in die stad makkelijker maken om gezond te leven. We hebben nu het Preventie Akkoord dat inzet op roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. 50% van de volwassenen heeft overgewicht in ons land. Het percentage mensen met ernstig overgewicht is sinds 1981 bijna verdrievoudigd. En volgens het trendscenario van de Nederlandse overheid stijgen deze percentages de komende jaren nog verder. Dat is echt een heel groot probleem. Als we willen focussen op een gezonde leefstijl, moet de omgeving echt gezonder.”

En daar gaat het deelcongres over?

“Ja, in de ochtend richten we ons op het makkelijker maken voor inwoners van de stad om meer te bewegen. David van Bodegom (Leyden Academy) gaat in op de vraag hoe je mensen daartoe kunt verleiden, verder hebben we aandacht voor Amsterdam met de Bewegende Stad. Hoe kun je een wijk zo inrichten dat het uitnodigt om te bewegen. In de middag staat gezonde voeding centraal. Hoe maak je het makkelijker om gezond te eten? Roel Hermans, Expert Voeding en Gedrag van het Voedingscentrum komt langs om te praten over de verleidingen van de stad. Ook is er aandacht voor de stad Groningen die samen met het KWF bezig is om de Rookvrije Stad te ontwikkelen. Hoe zijn ze daar zover mee gekomen? Verder besteden we aandacht aan Team:Fit, samen voor een gezondere sportkantine. Hoe kunnen gemeenten sporthallen en zwembaden gezonder kunnen maken. Vaak kun je er makkelijk een frietje krijgen, maar niet iets gezonds. Hoe kun je als stad daar verantwoordelijkheid voor nemen?”

Het thema van de Dag van de Stad is ‘de stad in balans’. Hoe vertaalt dat zich naar jouw thema?

Als je gezond leeft ben je natuurlijk al in balans. Een veel belangrijker balans is dat we een gezonde stad alleen voor elkaar krijgen als we met elkaar samenwerken. We hebben ruimtelijke ordening nodig voor fietspaden, economische zaken om de vestigingen van nog meer fastfoodketens tegen te gaan, onderwijs voor de kantines op scholen en sport voor zowel het sportaanbod als ook voor gezondere kantines. Met elkaar kunnen we die balans creëren. We hebben elkaar nodig.”

Waarom zouden mensen naar jullie deelcongres moeten komen?

“Ik denk dat het goed is dat mensen komen luisteren die hier niet dagelijks mee bezig zijn, en zich laten overtuigen hoe ook zij de stad gezonder kunnen maken. In de toekomst gaan de steden op de schop voor de energietransitie of voor verbetering van mobiliteit Laten we dit momentum met al die ingrijpende veranderingen aangrijpen om ook als steden gezonder te worden. Ik nodig iedereen uit om daarover te komen meepraten.”

Heb jij je al aangemeld voor de Dag van de Stad en het deelcongres De Gezonde Stad of een ander deelcongres? Zo niet, lees meer en meld je aan op Dedagvandestad.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *