Innovatie en inspiratie op de Dag van de Stad

Grote en middelgrote steden blijven groeien. Hoe zorgen we voor gezonde steden met voldoende scholen, huizen, banen, goede zorg en een passende infrastructuur? En hoe maken we de steden tegelijkertijd ook nog eens veilig, duurzaam en klimaatbestendig? Veel van deze vraagstukken waar de stad mee te maken krijgt komen ook terug in het nieuwe regeerakkoord. Op maandag 30 oktober laten ruim 1.500 bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers aan elkaar zien hoe zij met deze vraagstukken omgaan. Iedereen die werkt aan de ontwikkeling van de stad komt op één dag bij elkaar in Utrecht; de Dag van de Stad biedt stedelijke oplossingen voor landelijke vraagstukken.

Programma

De Dag van de Stad biedt een gevarieerd en uitgebreid festivalprogramma. Op het grootste podium staan toonaangevende sprekers. Wat zouden zij de wereld vertellen als zij nog één keer mochten spreken? Onder anderen directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving, landschapsarchitect Adriaan Geuze, acteur Gijs Scholten van Aschat, bedrijfskundige, publicist en voormalig politicus Pieter Winsemius, urban planner Riek Bakker, historicus Herman Pleij, journalist Tracy Metz, hoogleraar Urban Futures Maarten Hajer en criminoloog Cyrille Fijnaut. Ook jong talent komt aan het woord over hun oplossingen voor de stad. Jonge ondernemers en wetenschappers die een fantastisch idee hebben over de stad vertellen hierover.

Excursies Utrecht

Gaststad Utrecht organiseert excursies naar de meest innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten in en rond Utrecht. Tijdens wandelingen ontdekken deelnemers wat Utrecht allemaal doet voor ‘de fiets’ en welke datastromen er zichtbaar en onzichtbaar door de stad lopen. En hoe gaat het in het Utrechtse stationsgebied, de grootste binnenstedelijke bouwput van Nederland? En zij gaan langs bij verschillende samenwerkings- en burgerinitiatieven die innovatieve manieren van wonen, werken en ontspannen laten zien. Bekijk het volledige excursie-programma op www.dedagvandestad.nl/excursies

In veertien themapaviljoens komen in bijna 100 sessies alle belangrijke opgaven van de stad aan bod; nieuwe ontwikkelingen in verschillende vakgebieden. Bekijk het volledige overzicht op www.dedagvandestad.nl/blokkenschema

De Dag van de Stad wordt georganiseerd door Agenda Stad, G4 en G32 Stedennetwerk, Platform31, de ministeries van BZK, EZ, IenM, VWS, SZW, OCW en VenJ, de VNG, het Netwerk Kennissteden Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Meer informatie over de Dag van de Stad: www.dedagvandestad.nl

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *