Nicolaas Beets op Second International Conference on National Urban Policy

Van 15 tot en met 16 mei vond de Second International Conference on National Urban Policy plaats in Parijs, georganiseerd door UN Habitat in samenwerking met de OESO. Namens Nederland nam Nicolaas Beets, Speciaal Gezant Europese Agenda Stad deel aan deze conferentie. De focus lag deze conferentie met name op de implementatie van the New Urban Agenda en de implementatie van National Urban Policies, in de follow-up op Habitat III (the Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development).

Tijdens de conferentie lanceerde de OESO de publicatie the State of National Policies in OECD Countries’, hetgeen het eerste overzicht geeft van de aard en het type stedelijk beleid dat in de 35 OESO-landen wordt gevoerd. Dag één bestond uit een plenair programma met niet alleen deelname van met name ministers, burgemeesters uit diverse continenten, maar ook deelname van Angel Gurría (Secretaris-generaal OESO) en Markku Markkula (President van de Committee of Regions).  Dag twee bestond uit een programma met thematische sessies.

Agenda Stad

Beets verzorgde op de eerste dag de inleiding van de sessie National Urban Policy in Five Continents: A Regional Dialogue Session, waarbij hij inging op de werkwijze bij de succesvolle partnerschappen die zijn gesloten in het kader van de Europese Agenda Stad. De volgende dag ging Beets in een panel in gesprek met vertegenwoordigers van Zuid-Afrika, Frankrijk, Libanon en Mozambique over de Nederlandse Agenda Stad en de City Deals die rondom verschillende opgaven zijn gesloten, bijvoorbeeld rondom inclusiviteit en energiebesparing in de gebouwde omgeving.

De conferentie  vormde het startschot van the National Urban Policy Programme (NUPP) – dat de OESO heeft ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de implementatie van de New Urban Agenda en om landen te ondersteunen bij het ontwikkelen van National Urban Policies.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *